^ Back to Top

ประชาชนทั่วไป

โครงการประกวด K SME สานฝันธุรกิจไทย 2554

โครงการประกวด K SME สานฝันธุรกิจไทย 2554 สร้างแผนธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ดีเด่นระดับชาติเพื่อชิงเงินรางวัลรวมกว่าครึ่งล้านบาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ

วัตถุประสงค์

Siam Center Window Display Contest

ศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์ จัดการประกวดตกแต่ง Window Display ในหัวข้อ

“Everything Everyday Fashion in Town”
เพื่อชิงรางวัลมูลค่ากว่า 50,000 บาท

TOA Color Color Design Awards 2011

โลกแห่งการเรียนรู้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่เด็ก เพราะคนทุกเพศทุกวัยย่อมต้องการการพัฒนาตนเองแบบไม่หยุดนิ่ง แต่ควรพัฒนาควบคู่กันไปทั้งทางสมองและจิตใจ คงจะดีไม่น้อยหากมีพื้นที่สำหรับการเรียนรู้หรือ "Learning Space" ที่เปิดโอกาสให้กลุ่มคนที่อยากเรียนรู้สิ่งใหม่ๆมาใช้งานแบบไม่มีขีดจำกัด เช่น วัยเด็กอาจต้องการการพัฒนาการด้านสมองและองค์ความรู้ในวัยผู้ใหญ่ก็ต้องการการปรับตัวให้ทันยุคสมัยเข้ากับการทำงานและชีวิตคร

Young Thai Artist Award 2011 เวทีประกวดผลงานศิลปะระดับเยาวชน

มูลนิธิซิเมนต์ไทย (SCG Foundation) ชวนน้องๆ เยาวชนที่ความมุ่งมั่นพากเพียรในการสร้างสรรค์ผลงานดีๆ และมีใจรักศิลปะ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด“รางวัลศิลปะเพื่อเยาวชนไทย 2554” (Young Thai Artist Award 2011) เวทีการประกวดศิลปะระดับเยาวชนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศประกอบด้วย

  • สาขาศิลปะ 2 มิติ
  • ศิลปะ 3 มิติ
  • ภาพถ่าย
  • ภาพยนตร์
  • วรรณกรรม

ประกวดภาพถ่าย ศิลปะและวัฒนธรรมไทย ประจำปี 2554

ภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดโครงการ ประกวดภาพถ่าย “ศิลปะและวัฒนธรรมไทย” ประจำปี 2554 แนวคิด “ ศิลปะและวัฒนธรรมในวิถีชีวิตของคนไทย เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการบันทึกและถ่ายทอดการออกแบบของมนุษย์ที่มี เอกลักษณ์เกิดจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่นของแต่ละภาค ส่งเสริมทำนุบำรงศิลปวัฒนธรรม และให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลั

ประกวดตราสัญลักษณ์ 150 ปี เมืองระนอง

จังหวัดระนองขอเชิญร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (logo contest) ครบรอบการสถาปนาเมืองระนอง 150 ปี เพื่อบ่งบอกความเป็นเอกลักษณ์ของระนอง ชนะเลิศรับเงินรางวัล 12,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ

  • เพื่อเป็นการรองรับการจัดงานเฉลิมฉลองครบ 150 ปี เมืองระนอง
Deadline: 
Wed, 2011-08-31 (All day)

ประกวดดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

การประกวดดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 (การประกวดดนตรีไทย มหาวิทยาลัยรามคำแหง ครั้งที่ 8 ประจำปี พ.ศ. 2554) ชิงเงินรางวัลรวม 125,000 บาท

ประเภทการประกวด วงปี่พาทย์ไม้นวม
คุณสมบัติผู้เข้าประกวด ประชาชนทั่วไป

การประกวดศิลปกรรม นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต

เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเจริญพระชนมพรรษา ครบ 84 พรรษา กลุ่มบริษัทโตชิบาประเทศไทย ขอน้อมถวายความจงรักภักดีด้วยการจัดกิจกรรม การประกวดศิลปกรรม “นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต” ครั้งที่ 23 ประจำปี 2554 เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างสรรค์ศิลปทุกระดับอย่างต่อเนื่องและนำไปสู่การพัฒนาศิลปะของไทยให้ก้าวหน้ากว้างขวางออกไปในทุกท้องที่ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการ “นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต” ทั้ง

โครงการประกวดภาพถ่าย "พระตำหนักดาราภิรมย์ สิริสมจุฬาฯสถาน"

สำนักบริหารงานศิลปวัฒนธรรม ขอเชิญประชาชน บุคคลทั่วไป นิสิต นักศึกษา ร่วมส่งภาพถ่ายเข้าร่วมประกวดโครงการ “พระตำหนักดาราภิรมย์ สิริสมจุฬาฯสถาน”

หัวข้อการประกวด

The power of veneers design contest 2011

อมรินทร์ ชวน นักศึกษาแลพบุคคลทั่วไป เข้าร่วมโครงการประกวด The power of veneers design contest 2011 โดยออกแบบเฟอร์นิเจอร์ 1 ชุด มีทั้งหมด 3 ชิ้น ใช้ไม้ วีเนียร์ ลวดลายของ pacific Wood เป็นส่วนประกอบหลัก ไม่จำกัดชนิดของเฟอร์นิเจอร์ ที่รวมเข้าชุด แต่ต้องมีเรื่องราว ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 150,000 บาท

ส่งผลงานที่ นิตยสาร room (ประกวดออกแบบ)
บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด มหาชน

Pages

Subscribe to RSS - ประชาชนทั่วไป

Members Online

There are currently 0 users online.