^ Back to Top

ประชาชนทั่วไป

โครงการประกวด "สร้างคลังความรู้กับทรูปลูกปัญญาดอทคอม" ครั้งที่ 2

กลุ่มบริษัททรูฯ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จัดโครงการประกวด "สร้างคลังความรู้กับทรูปลูกปัญญาดอทคอม" ครั้งที่ 2 หัวข้อ "วิดีโอสร้างสรรค์ แบ่งปันความรู้" ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเงินรางวัลรวมกว่าล้านบาท

การประกวดออกเป็น 2 ประเภท คือ
1. ประเภทกลุ่มสาระการเรียนรู้ (ระดับนักเรียน)

Deadline: 
Wed, 2012-02-15 16:30

ประกวดการออกแบบ “ปรับปรุงภูมิทัศน์ของเมืองนคร”

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เชิญชวน นิสิต นักศึกษา นักเรียน อาจารย์ และประชาชนทั่วไป ร่วมประกวดการออกแบบ “การปรับปรุงภูมิทัศน์ของเมืองนคร” เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วม สร้างสรรค์ผลงานด้านการออกแบบ ภูมิทัศน์ของเมืองนคร ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของเมืองนครศรีธรรมราช ซึ่งในอดีตเคยเป็นเมืองที่เจริญรุ่งเรือง ทางด้านศิลปวัฒนธรรม และมีประวัติศาสตร์ยาวนานนับ 1,000 ปี ยื่นใบสมัคร ลงทะเบียนออนไลน์ ตั้

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ ฟื้นวนาด้วยป่าปลูก

ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ"ฟื้นวนาด้วยป่าปลูก" ชิงเงินรางวัลรวม 10,000 บาท ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม -18 พฤศจิกายน 2554

Thailand Jazz Competition ครั้งที่ 7 ชิงถ้วยพระราชทานในหลวง และเงินรางวัล 100,000 บาท

Thailand Jazz Competition ครั้งที่ 7

คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครผู้เข้าประกวดงาน Thailand Jazz Competition ครั้งที่ 7 ชิงถ้วยพระราชทานในหลวง และเงินรางวัล 100,000 บาท งานนี้เป็นเวทีเพื่อส่งเสริมวงการแจ๊สไทยให้มีความก้าวหน้า อีกทั้งเพื่อน้อมสำนึก ในพระมหากรุณาธิคุณต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้บุกเบิกดนตรีแจ๊สขึ้นในประเทศไทย

ประกวดแต่งวรรณกรรมอิเล็กทรอนิคส์(ebooks) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2554

บริษัท โพลาร์ เว็บแอปพลิเคชั่น จำกัด จัดประกวดแต่งวรรณกรรมอิเล็กทรอนิคส์(ebooks) ภาษาไทยเป็นไฟล์ PDF ภายใต้แนวคิด “กว้าง แคบ” จำนวนไม่เกิน 50 หน้ากระดาษโดยให้ผู้เข้าประกวดตั้งชื่อเรื่อง ออกแบบปก และนำเสนอผลงานโดยไม่จำกัดแนวเรื่องและรูปแบบการนำเสนอ ไม่ว่าจะเป็นบทความ นิยาย การ์ตูน ภาพประกอบคำบรรยาย ฯลฯ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่มีความรู้ความสามารถในการจัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้มีเวทีแสดงและเผยแพร่ผลงานของตนเองต่อสาธารณชน อีกทั้งเป็นการร่วมรณรงค์ให้เกิดการพัฒนาและเพิ่มปริมาณการใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ให้มากขึ้น อันเป็นการช่วยประหยัดทรัพยากรธรรมชาติให้กับประเทศ

Deadline: 
Sat, 2011-12-31 (All day)

ประกวดวาดภาพ "เสน่ห์บางแสน"

เทศบาลเมืองแสนสุข เชิญชวน เยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป มีอายุไม่เกิน 25 ปี ประกวดวาดภาพ "เสน่ห์บางแสน" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเก

การแข่งขันเพ้นท์ลวดลายบนเสื้อ T-Shirt

เทศบาลเมืองแสนสุข เชิญชวน เยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป มีอายุไม่เกิน 25 ปี แข่งขันเพ้นท์ลวดลายบนเสื้อ T-Shirt ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 57,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร โดยไม่เสียค่าสมัครใดๆ สถานที่แข่งขัน ถนนคนเดินบางแสน ณ ลานอเนกประสงค์ แหลมแท่น เทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี

ประกวดภาพถ่าย "เสน่ห์บางแสน"

เทศบาลเมืองแสนสุข เชิญชวน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป อายุไม่เกิน 25 ปี ประกวดภาพถ่าย "เสน่ห์บางแสน" เป็นภาพถ่ายที่แสดงถึงเรื่องราวของวิถีชีวิต หรือความงานของภูมิทัศน์ภายในบริเวณเขตเทศบาลเมืองแสนสุข ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 80,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

ประกวดภาพถ่าย "เสน่ห์บางแสน"
กำหนดส่งผลงาน ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2554 จนถึงเวลา 16.30 น.

Chonburi FC Logo Awards

Chonburi FC Logo Awards

ขอเชิญชวนนักเรียน นิสิต-นักศึกษา บุคลากรและประชาชนทั่วไป ร่วมแสดงพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์
ในการประกวดออกแบบโลโก้เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี สโมสรชลบุรี เอฟซี

​ประกวดสื่อวีดีทัศน์ ประกอบบท​เพลง "ร้อยมือ ล้าน​ใจ"

เชิญชวนประชาชนทั่ว​ไป ไม่จำกัดเพศ อายุ การศึกษา ส่งผลงาน​ประกวดสื่อวีดีทัศน์ ประกอบบท​เพลง "ร้อยมือ ล้าน​ใจ" ส่งผลงานได้ไม่เกิน 3 ผลงาน ชิงถ้วยพระราชทานสม​เด็จพระ​เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อม​เงินรางวัล 100,000 บาท

การส่งผลงาน
• จัดทำสื่อวีดิทัศน์ประกอบเพลง “ร้อยมือล้านใจ” ของสำนักงาน กปร.

Pages

Subscribe to RSS - ประชาชนทั่วไป

Members Online

There are currently 0 users online.