^ Back to Top

ประชาชนทั่วไป

ประกวดภาพถ่าย สมาคมเผยแผ่คุณธรรม”เต็กก่า” จีจินเกาะ

ประกวดภาพถ่าย สมาคมเผยแผ่คุณธรรม”เต็กก่า” จีจินเกาะ หัวข้อการประกวด "60 ปี วิถีค

เนื่องในปี พ.ศ.2554 นี้ เป็นมงคลวาระที่สมาคมฯ ได้ก่อตั้งมาครบ 60 ปี ดังนั้นเพื่อเป็นการร่วมเฉลิมฉลองและประชาสัมพันธ์สมาคมฯ สู่สาธารณชนในวงกว้าง จึงเห็นควรให้จัดกิจกรรมการประกวดภาพถ่ายขึ้น ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากสมาคมถ่ายภาพกรุงเทพ โดยเป็นการจัดประกวดภาพถ่ายบริเวณสถานที่ของสมาคมเผยแผ่คุณธรรม ”เต็กก่า” จีจินเกาะ ในช่วงระยะเวลา ระหว่างเดือนมกราคม ถึง มีนาคม 2554 และจะนำภาพถ่ายที่มีผู้ส่งเข้าประกว

ประกวดภาพถ่าย Ferns in Nature

โครงการประกวดภาพถ่าย Ferns in Nature ในงาน "รวมพลคนรักเฟิน 2011" จัดโดยสมาคมไม้ประดับแห่งประเทศไทยร่วมกับกลุ่มคนรักเฟิน ณ งานประจำปีของสมาคมไม้ประดับฯ ครั้งที่ 34 ระหว่างวันที่ 3-6 มีนาคม 2554 ข้างหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

แนวคิด

ประกวดออกแบบงานประติมากรรม โครงการศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ

ประกวดออกแบบงานประติมากรรม โครงการศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ขอเชิญชวน ศิลปิน นักศึกษาศิลปะกรรม และบุคคลทั่วไป ประกวดออกแบบงานประติมากรรม เพื่อการเรียนรู้สู่การมีส่วนร่วมสร้างสังคมสุขภาวะ 4 มิติ กาย ใจ สังคม และปัญญาภายใต้แนวคิด “การเดินทางของความสุข” โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ชิงรางวัล 200,000 บาท

ความเป็นมา

ประกวดภาพวาดกับศาลรัฐธรรมนูญ

ประกวดภาพวาดกับศาลรัฐธรรมนูญ

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ได้จัดโครงการประกวดการวาดภาพ ชิงรางวัล พร้อมโล่เกียรติยศ และเกียรติบัตร เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ศาลรัฐธรรมนูญ โดย แบ่งผู้ประกวดเป็น 3 ระดับ คือ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา หรือ ปวช. ระดับอุดมศึกษา และประชาชนทั่วไป

กลุ่มระดับอุดมศึกษา และประชาชนทั่วไป หัวข้อ ศาลรัฐธรรมนูญ เทิดทูนนิติธรรม
รางวัลชนะเลิศ 50,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และเกียรติบัตร

ประกวดตราสัญลักษณ์ วัน อสม.แห่งชาติ

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ร่วมประกวดตราสัญลักษณ์ วัน อสม.แห่งชาติ 20 มีนาคม 2554 "อสม. ล้านดวงใจ สร้างสุขภาพคนไทย ถวายพ่อของแผ่นดิน" เพื่อปลูกฝังให้คนไทยมีจิตเมตตาช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และประกาศเกียรติคุณของ อสม.

ประกวดโลโก้ สวนสัตว์สงขลา

ประกวดโลโก้ สวนสัตว์สงขลา ชิงเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

สวนสัตว์สงขลา ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมแสดงความสามารถกับการออกแบบตราสัญลักษณ์ (songkhla zoo Logo contest) ชิงเงินรางวัลชนะเลิศ 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวนเงิน 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวนเงิน 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

Deadline: 
Sat, 2011-02-05 (All day)

ประกวดโลโก้โครงการศูนย์โรคหัวใจสิรินธร

ขอเชิญผู้สนใจร่วมประกวดโลโก้โครงการศูนย์โรคหัวใจสิรินธร ชิงเงินรางวัล 10,000 บาท โดยใช้แนวคิดในการส่งผลงานเข้าประกวด

 • สื่อถึงวิสัยทัศน์และพันธกิจของโครงการศูนย์โรคหัวใจสิรินธร
 • มีความเชื่อมโยงกับโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
 • เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงพระราชานุญาตให้ใช้พระนามาภิไธยเป็นชื่อโครงการ

ประกวดร้องเพลง ลูกทุ่งพันล้าน ประจำปี 2554

ประกวดร้องเพลง ลูกทุ่งพันล้าน ประจำปี 2554

ตลาดพันล้าน “ตลาดมหาชนของคนไทย” ตั้งอยู่ที่ ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมใหญ่ สามพราน นครปฐม
ร่วมกับ สถานีวิทยุเลเบอร์ เรดิโอ เดอะมิวสิค F.M.95.75 MHz. ได้จัดการประกวดร้องเพลง เพื่อสนับสนุนให้เยาวชน และประชาชนทั่วไป ได้มีโอกาสที่จะก้าวขึ้นสู่การเป็นศิลปินอาชีพต่อไป

การประกวด แบ่งเป็น 3 ประเภทดังนี้

  ประกวดหนังสั้น/คลิปวีดีโอ Change The Climate Change : ทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่

  ประกวดหนังสั้น/คลิปวีดีโอ Change The Climate Change : ทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใ

  โครงการประกวดหนังสั้น หรือประกวดคลิปวีดีโอความยาวไม่เกิน 7 - 10 นาที ภายใต้หัวข้อเรื่อง “Change The Climate Change : ทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่” ชิงเงินรางวัลกว่า 300,000 บาท และร่วมสร้างปรากฏการณ์ภาพยนตร์สิ่งแวดล้อมขนาดยาวครั้งแรกในเมืองไทย จาก 84 คลิปวีดีโอ

  ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการได้ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 เมษายน 2554

  ประกวดแบบ งานสถาปนิก’54 BOTTOMUP "จุด" เปลี่ยนโลก "Expanded Point"

  การประกวดแบบ งานสถาปนิก’54 BOTTOMUP "จุด" เปลี่ยนโลก "Expanded Point"

  สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรียนเชิญสถาปนิก นักออกแบบ นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ประกวดแบบสถาปนิค งานสถาปนิก’54 BOTTOMUP "จุด" เปลี่ยนโลก "Expanded Point" เข้าร่วมค้นหาสถานที่ และเสนอความคิด เพื่อชี้แนะ ให้เกิดการ ปรับปรุงการใช้พื้นที่ว่าง

  Pages

  Subscribe to RSS - ประชาชนทั่วไป

  Members Online

  There are currently 0 users online.