^ Back to Top

ประชาชนทั่วไป

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เชิญชวนผู้สนใจส่งผลงาน ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ม.ราชภัฏยะลา เพื่อประชาสัมพันธ์หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง และใช้สำหรับเผยแพร่ในสื่อต่างๆ ชิงรางวัลรวม 10,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ

ประกวด Canon EOS Movie MV Contest

แคนนอน เชิญชวนผู้ใช้งานกล้องแคนนอนในตระกูล EOS เข้าร่วมประกวดมิวสิควิดีโอ ประกอบเพลงโฆษณากล้องแคนนอน "EOS Movie MV Contest" ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า 950,000 บาท พร้อมกิจกรรมเสวนา “ทำ MV อย่างไรให้โดนใจ” โดยผู้กำกับ มิวสิกวิดีโอชื่อดังพร้อมตากล้องคู่ใจ และกิจกรรมเวิร์กชอป ฝึกปฏิบัติการใช้งานกล้อง EOS และการใช้เทคนิคต่างๆ ในการบันทึกภาพเคลื่อนไหวโดยผู้ชำนาญการ และกิจกรรมและของรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย เปิ

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อเป็นตราสัญลักษณ์ในการประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อชิงรางวัลชนะเลิศ 10,000 บาท และรางวัลชมเชย

กรอบแนวคิดในการประกวดตราสัญลักษณ์

ประกวดภาพถ่าย "ไฟฟ้า...ความสุขคนไทย"

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) ในฐานะผู้รับผิดชอบผลิตไฟฟ้าให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชนทั้งประเทศ ภายใต้สโลแกน "ผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย" จึงได้จัดทำโครงการประกวดภาพถ่ายหัวข้อ "ไฟฟ้า..ความสุขคนไทย" ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้รักการถ่ายภาพทุกท่าน ทั้งมืออาชีพ และมือสมัครเล่น ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสะท้อนความคิดเรื่องการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างรู้คุณค่า และสร้างสรรค์ รวมถึง เพื่อให้ประชาชนเ

ประกวดวาดภาพ และประกวดบทความ หัวข้อ "สมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ กับ คนพิการ"

สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เชิญชวน นักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป เข้าร่วม ประกวดวาดภาพ และประกวดบทความ หัวข้อ "สมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ กับ
Deadline: 
Tue, 2012-01-31 16:00

ประกวดเรียงความเฉลิมพระเกีย​รติ ภายใต้แนวคิด "ศาลยุติธรรมกับคำสอนของพระบาทส​มเด็จพระเจ้าอยู่หัว"

เนื่องในโอกาสมหามงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบ 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 สำนักงานศาลยุติธรรม สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ชวนบุคคลทั่วไป ประกวดเรียงความเฉลิมพระเกีย​รติ ภายใต้แนวคิด "ศาลยุติธรรมกับคำสอนของพระบาทส​มเด็จพระเจ้าอยู่หัว" ชิงเงินรางวัลรวม 200,000 บาท

วัตถุประสงค์

ประกวดแอนิเมชัั่นท่ารำโขน

มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดประกวด Animation เพื่อการเรียนรู้นาฎศิลป์ ท่ารำโขน เปิดโอกาสให้ บุคคลทั่วไป สร้างสรรผลงานด้าน Digital Content มีส่วนร่วมส่งผลงานที่ตนเองรังสรรค์ขึ้นมา และสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้เข้าแข่งขัน ผลงานดีเด่น จะได้รับเชิญเข้าร่วมรับเสด็จในงานวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย และรับพระราชทานโล่รางวัลจากส

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ คนไทยที่นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ เชิญชวน เยาวชน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “คนไทยที่นิทรรศน์รัตนโกสินทร์” ชิงของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 250,000 บาท

คุณสมบัติของผู้สมัคร
เยาวชน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

ขั้นตอนการส่งผลงาน
1. ผู้สนใจสมัครกรอกใบสมัคร พร้อมเอกสารแนบดังนี้
a. ใบสมัคร
b. รูปถ่ายของผู้สมัครขนาด 1 นิ้ว

ประกวดสารคดี "รอยยิ้มเพื่อเมืองไทย"

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ บริษัท เนกซ์ สเตป จำกัด
โครงการประกวดสารคดี "รอยยิ้มเพื่อเมืองไทย"
ถ่ายทอดเรื่องราวในสังคมไทยที่จะทำให้เมืองไทยมีรอยยิ้ม

  • ผลิตสารคดี ในหัวข้อ "รอยยิ้มเพื่อเมืองไทย" ความยาว 25 นาที

โครงการประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ “อารยธรรมแห่งสุพรรณภูมิ” กับ บริษัท เอกชัย สาลี่สุพรรณ จำกัด

บริษัท เอกชัย สาลี่สุพรรณ จำกัด ขอเชิญ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมนำเสนอความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ โดยส่งภาพวาดระบายสีภายใต้แนวคิด “อารยธรรมแห่งสุพรรณภูมิ กับ บริษัท เอกชัย สาลี่สุพรรณ จำกัด” ชิงทุนการศึกษาและของรางว

Pages

Subscribe to RSS - ประชาชนทั่วไป

Members Online

There are currently 0 users online.