^ Back to Top

ประชาชนทั่วไป

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “75 ปี โรงพยาบาลอานันทมหิดล”

เพื่อรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ซึ่งทรงก่อตั้งโรงพยาบาลอานันทมหิดลขึ้นจนครบรอบ 75 ปี ขอเชิญชวนบุคคลทั่วไปที่สนใจ ไม่จํากัดอายุและเพศ ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “75 ปี โรงพยาบาลอานันทมหิดล” โดยภาพถ่ายเป็น อาคารสถานท

Deadline: 
Thu, 2013-04-11 16:00

ประกวด Clip / Animation หัวข้อ “ร่วมด้วยช่วย(รักษ์)โลก”

ประกวด Clip / Animation หัวข้อ “ร่วมด้วยช่วย(รักษ์)โลก”

SCB Thailand ขอเชิญผู้สนใจ ประกวด Clip / Animation หัวข้อ “ร่วมด้วยช่วย(รักษ์)โลก” ความยาวไม่เกิน 20 วินาที ไม่จำกัดเทคนิค ชิงเงินรางวัล, iPad Mini พร้อม ประกาศนียบัตร

กติกาการประกวด

Deadline: 
Sat, 2013-06-15 16:00

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "Happening on Campus"

มหาวิทยาลัยมหิดล เชิญชวนประชาชนทั่วไป ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "Happening on Campus" แสดงบรรยากาศของกิจกรรมการเรียน การสอน การวิจัย สภาพแวดล้อม ชีวิตนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อใช้ในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ และใช้ประโยชน์ใ

Deadline: 
Fri, 2013-04-19 16:00

ประกวด Brand Ambassador - Cold Stone Creamery

หนุ่มหล่อ สาวใส อายุ 18-28 ปี มีความมั่นใจ กล้าแสดงออก สนใจงานพรีเซ็นเตอร์ ถ่ายแบบ Cold Stone Creamery ร่วมกับ นิตยสาร Cleo จัดประกวด Brand Ambassador ชิงรางวัลมากมายกว่า 100,000 บาท พิเศษ!

Deadline: 
Sat, 2013-04-06 23:59

โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุไอทีเหลือใช้ ปีที่ 1 โจทย์ของใช้ภายในบ้าน

Pantip Market ปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนทั่วไปตระหนักถึงภาวะโลกร้อน ในโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุไอทีเหลือใช้ ปีที่ 1 โจทย์ของใช้ภายในบ้าน โดยผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะเน้นการนำวัสดุไอทีเหลือใช้ กลับมาใช้ซ้ำในวัตถุประสงค์ใหม่ โดยต้องมีความคิดริเริ่

Deadline: 
Fri, 2013-05-17 16:00

ประกวดภาพถ่ายนกและผีเสื้อในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ประจำปี 2556

กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ร่วมกับมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เชิญชวนเยาวชนและประชาชน ส่งผลงาน ประกวดภาพถ่ายนกและผีเสื้อในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ประจำปี 2556 เพื่อตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ ชิงเงินรางวัลรวมกว

Deadline: 
Sat, 2013-06-15 16:00

โครงการ Give@Take ครั้งที่ 1

โครงการ Give@Take ครั้งที่ 1

โครงการ Give@Take ครั้งที่1 จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ได้ปลดปล่อยอารมณ์ ความคิด และศิลปะด้วยจินตนาการอย่างศิลปิน ผ่าน “สัญรูป” ที่สื่อความหมายถึงสถานที่ และ อารมณ์ต่างๆ บนโลกแ

Deadline: 
Wed, 2013-07-31 16:00

ประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 8

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรมม เชิญชวน เด็กและเยาวชน อายุไม่เกิน 25 ปี ส่งผลงานเข้าประกวดใน โครงการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 8 เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยหน่วยงานภาครัฐและเอก

Deadline: 
Fri, 2013-04-26 16:00

โครงการเฟ้นหาสุดยอดนักพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่น

Dtac จัดโครงการขึ้นมาสำหรับกลุ่มคนที่มีความฝัน ประเภทบุคคล/ประเภททีม ไม่จำกัด เพศ อายุ ที่มีความสนใจที่จะสร้างธุรกิจในโลกของเทคโนโลยี (Startup company) โดยพัฒนา และสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ จากแนวความคิดสร้างสรรค์ของตนเอง โดยทางโครงการ จะสนับสนุน ให้คำแน

Deadline: 
Tue, 2013-04-30 23:59

ประกวดหนังสั้น หัวข้อ สัญญาณอันตราย!!ภัยร้ายอัมพาต

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ขอเชิญ ประชาชนทั่วไป หรือนักศึกษา ร่วมส่งบทประพันธ์ เข้าประกวดหนังสั้นในโครงการ 270 นาทีชีวิต/ในหัวข้อ"สัญญาอันตราย!!ภัยร้ายอัมพาต" โดยส่งเรื่องย่อ(1หน้าA4)เพื่อคัดเลือกมาทำเป็นภาพยนตร์ความ 10-15 นาที เรื่องที่ผ่าน

Deadline: 
Sun, 2013-03-31 16:00

Pages

Subscribe to RSS - ประชาชนทั่วไป

Members Online

There are currently 0 users online.