^ Back to Top

ประกวดออกแบบ LINE สติ๊กเกอร์ หัวข้อ "Toyota It’s Mine สร้างสรรค์แรงบันดาลใจให้ทุกคน"

Toyota ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบคาแรคเตอร์ LINE สติ๊กเกอร์ ของ Toyota It’ Mine ภายใต้หัวข้อ "Toyota It’s Mine สร้างสรรค์แรงบันดาลใจให้ทุกคน" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 350,000 บาท และผลงานที่ชนะเลิศจะถูกนำมาออกแบบ LINE สติ๊กเกอร์ของ Toyota It’s Mine

วิธีเข้าร่วมประกวด

 • STEP 1 ออกแบบ Character Toyota It’s Mine 1 ชิ้น
  • คำอธิบายของตัว Character
  • ไม่จำกัดว่าจะมาเป็นตัวเดี่ยวๆ หรือมาเป็นทีมก็ได้
  • ตั้งชื่อ Character ของคุณ
  • รายละเอียดของไฟล์ที่ใช้ส่งประกวด
   • Format : JPG, PNG
   • ขนาด : 1,200 x 1,000 Pixel (ไม่เกิน 2 MB)
   • ความละเอียด : 72dpi หรือสูงกว่า และโหมดสี RGB
 • STEP 2 นำ Character นั้นมาออกแบบท่าทางเป็น Sticker
  • นำ Character จาก Step ที่ 1 มาเพิ่มท่าทางอีก 3 แบบ โดยไม่จำกัดความคิดสร้างสรรค์
  • รายละเอียดของไฟล์ที่ใช้ส่งประกวด
   • Format : PNG
   • ขนาด : 370 x 320 Pixel (ไม่เกิน 2 MB)
   • พื้นหลังของรูป : โปร่งใส
   • ความละเอียด : 72dpi หรือสูงกว่า และโหมดสี RGB
 • STEP 3 ส่งผลงานมาที่ www.toyota.co.th/ItsMineSticker
  • ส่งผลงานออกแบบรวม 4 ชิ้น (Character 1 ชิ้น + Sticker 3 ชิ้น)
   และรอการติดต่อกลับจากพี่ๆ Toyota ผู้เข้ารอบ 10 คนสุดท้าย ร่วมแสดงผลงานวันที่ 5 ก.ย. 58
   ที่ The Style by TOYOTA / Siam Square One

ระยะเวลาในการประกวด

 • เริ่มส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2558
 • หมดเขตส่งผลงานวันที่ 31 สิงหาคม 2558 เวลา 23.59 น.
 • ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบ 10 คนสุดท้าย ในวันที่ 2 กันยายน 2558 ผ่าน www.toyota.co.th/ItsMineSticker
 • ประกาศผลผู้ชนะเลิศในวันที่ 5 กันยายน 2558 ผ่าน www.toyota.co.th/ItsMineSticker

เกณฑ์การตัดสินผลงานการประกวด

 1. ผลงานแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ และสื่อถึงความเป็น "Toyota It’s Mine”
 2. ผลงานที่ออกแบบ แสดงออกถึงอารมณ์และความหมายชัดเจน
 3. ผลงานที่ออกแบบ จะต้องมีความเหมาะสมต่อการนำมาใช้เป็น Toyota It’s Mine Line Sticker

กติกาการส่งผลงานเข้าประกวด

 1. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด มีอายุระหว่าง 15-35 ปี
 2. ผู้ส่งผลงานมีสิทธิ์ส่งผลงานได้มากกว่า 1 ครั้ง
 3. ผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจะถูกนำมาออกแบบเป็น Toyota It’s Mine : Line Sticker
 4. ผลงานที่ได้รับการคัดเลือก อาจมีการปรับแก้เพื่อความเหมาะสมสำหรับการนำมาใช้จริง
 5. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมด ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด
 6. ผลงานที่ส่งประกวดต้องเป็นผลงานที่ผู้ส่งประกวดออกแบบเองเท่านั้น และไม่สามารถว่าจ้างให้ผู้อื่นออกแบบแทนได้
 7. ผลงานที่ส่งประกวดต้องเป็นผลงาน ที่ยังไม่เคยถูกนำขึ้นไปขายใน LINE Creator Market หรือดัดแปลงมาจากผลงานที่ถูกนำขึ้นไปขายใน LINE Creator Market
 8. หากพบว่ามีการส่งประกวดผลงานซ้ำ หรือไม่ได้เป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเอง ผลงานจะถูกตัดสิทธื์ในการประกวดทันที
 9. ไม่อนุญาตให้ใช้ผลงานใดที่มีลักษณะส่อไปทางลามกอนาจาร หยาบคาย น่ารังเกียจ ดูหมิ่นสถาบัน ศาสนาไม่ว่าจะในทางตรงหรือทางอ้อม
 10. ผลงานที่ส่งประกวดต้องไม่ละเมิด สิทธิใดๆ ของผู้อื่น รวมทั้งสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์ สิทธิ์ความเป็นส่วนตัว สิทธิ์ในการโฆษณาเผยแพร่ และสิทธิ์อื่น ๆ
 11. ในกรณีที่เห็นว่ามีการฝ่าฝืนข้อ ห้ามข้อใดที่ระบุไว้ในกฎเงื่อนไข กติกานี้ ขอสงวนสิทธิ์ในการลบผลงานและตัดสิทธิ์การแข่งขันของผู้เข้าประกวดนั้น
 12. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด
 13. บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลง แก้ไข ในข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวกับการประกวดครั้งนี้ รวมทั้งมีสิทธิ์ปฏิเสธ ยกเลิก หรือหยุดกิจกรรมได้โดยชอบธรรม และไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่มีสิทธิ์ในการเรียกร้อง หรือร้องขอผล จากการสูญเสียความเสียหายที่เกิดขึ้นทางตรงและทางอ้อม

รางวัล

 • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัลเงินสดมูลค่า 200,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล เงินสดมูลค่า 70,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล เงินสดมูลค่า 50,000 บาท
 • รางวัลสำหรับผู้เข้ารอบ 10 คนสุดท้าย ( 7 รางวัล ) รางวัล 10,000 บาท

ผู้เข้าประกวดมีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น

 

Total Prize Money: 
350,000 Baht
File attachments: 
Entry Fee: 
Deadline: 
25 Aug 2015 (All day) to 31 Aug 2015 (All day)

Members Online

There are currently 0 users online.