^ Back to Top

ประกวดออกแบบ

รวมประกวดออกแบบ โดยนักออกแบบ หรือผู้ที่สนใจ ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ

ประกวดตราสัญลักษณ์ประจำคณะวิเทศศึกษา "FIS Logo Design Contest"

ประกวดตราสัญลักษณ์ประจำคณะวิเทศศึกษา "FIS Logo Design Contest"

คณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดตราสัญลักษณ์ประจำคณะวิเทศศึกษา "FIS Logo Design Contest" ภายใต้แนวคิด "ความเป็นนานาชาติ" ชิงเงินรางวัลรวม 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

Deadline: 
Thu, 2022-09-01 16:30

ประกวดออกแบบภาพประกอบ (Illustration Design) ภายใต้หัวข้อ "Designing Humanity in the 21st Century"

ประกวดออกแบบภาพประกอบ (Illustration Design) ภายใต้หัวข้อ "Designing Humanity in the 21st Century"

คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC) ร่วมกับ สภากาชาดไทย (TRCS) สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC) และวิทยาลัยเพาะช่าง ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบภาพประกอบ (Illustration Design) ภายใต้หัวข้อ "Designi

Deadline: 
Thu, 2022-09-15 (All day)

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (โลโก้) "ครบรอบ 20 ปี กรมทางหลวงชนบท"

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (โลโก้) "ครบรอบ 20 ปี กรมทางหลวงชนบท"

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (โลโก้) "ครบรอบ 20 ปี กรมทางหลวงชนบท" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 40,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร

Deadline: 
Mon, 2022-08-01 16:30

ประกวดออกแบบกราฟฟิกเสื้อยืดครอบครัว ภายใต้หัวข้อ "เริ่มต้นวันดีดี กับมีสไตล์"

ประกวดออกแบบกราฟฟิกเสื้อยืดครอบครัว ภายใต้หัวข้อ "เริ่มต้นวันดีดี กับมีสไตล์"

โลตัส และผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าแบรนด์ Me Style ร่วมกับสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบกราฟฟิกเสื้อยืดครอบครัว ภายใต้หัวข้อ "เริ่มต้นวันดีดี กับมีสไตล์" ชิงบัตรของขวัญ Lotus’s พร้อมประกาศน

Deadline: 
Wed, 2022-07-20 16:30

ประกวดผลิตภัณฑ์ โดยใช้ผลิตภัณฑ์ผ้าชุมชน ผ้าไทย

ประกวดผลิตภัณฑ์ โดยใช้ผลิตภัณฑ์ผ้าชุมชน ผ้าไทย

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลิตภัณฑ์ โดยใช้ผลิตภัณฑ์ผ้าชุมชน ผ้าไทย ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 150,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

วัตถุประสงค์

Deadline: 
Fri, 2022-07-15 16:30

แข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนนานาชาติ METAVERSE "International Youth Metaverse Robot Challenge 2022 (IYMRC 2022)"

แข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนนานาชาติ METAVERSE "International Youth Metaverse Robot Challenge 2022 (IYMRC 2022)"

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ขอเชิญโรงเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา สมัครเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนนานาชาติ METAVERSE "International Youth Metaverse Robot Challenge 2022 (IYMRC 2022)" ชิงเหรียญรางวัล พร

Deadline: 
Wed, 2022-07-20 16:30

ประกวดสติกเกอร์ปีที่ 7 "LINE STICKERS CONTEST 2022"

ประกวดสติกเกอร์ปีที่ 7 "LINE STICKERS CONTEST 2022"

LINE ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสติกเกอร์ปีที่ 7 "LINE STICKERS CONTEST 2022" ชิงตั๋วเครื่องบินไปประเทศญี่ปุ่น พร้อมเยี่ยมชมสถานที่ที่น่าสนใจ และกิจกรรมสุดพิเศษ

กติกาการประกวด

Deadline: 
Fri, 2022-09-30 23:59

ประกวดนวัตกรรมของเล่นวิทยาศาสตร์ 2565 "THAILAND INNOVATIVE SCIENCE TOY COMPETITION 2022"

ประกวดนวัตกรรมของเล่นวิทยาศาสตร์ 2565 "THAILAND INNOVATIVE SCIENCE TOY COMPETITION 2022"

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แหางชาติ (อพวช.) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมของเล่นวิทยาศาสตร์ 2565 "THAILAND INNOVATIVE SCIENCE TOY COMPETITION 2022" หัวข้อ "SOUND TOY" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว

Deadline: 
Mon, 2022-07-18 16:30

ประกวดออกแบบมาสคอต Playstore Thailand

ประกวดออกแบบมาสคอต Playstore Thailand

Playstore Thailand ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบมาสคอต Playstore Thailand ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 40,000 บาท

วัตถุประสงค์

Deadline: 
Mon, 2022-08-15 16:30

ประกวดออกแบบนวัตกรรม "Solve for Tomorrow 2022"

ประกวดออกแบบนวัตกรรม "Solve for Tomorrow 2022"

Samsung ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และบริษัท ทีอีเอสอาร์ จำกัด ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบนวัตกรรม "Solve for Tomorrow 2022" ภายใต้แนวคิด "Innovation for Sustainable C

Deadline: 
Sun, 2022-07-31 16:30

Pages

Subscribe to RSS - ประกวดออกแบบ

Members Online

There are currently 0 users online.