^ Back to Top

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์งานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 40

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์งานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 40

สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์งานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 40 ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร

คุณสมบัติผู้ส่งเข้าประกวด

 • นักเรียน นักศึกษา บุคลากร ประชาชนทั่วไป
 • จำกัดจำนวนการส่งผลงานเข้าประกวดไม่เกิน 2 แบบ ต่อ 1 คน/ทีม
 • ไม่นำผลงานอื่นมาดัดแปลงหรือลอกเลียนแบบหรือละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น หากทราบภายหลังเจ้าของผลงานต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายดังกล่าว

รายละเอียดการประกวดตราสัญลักษณ์

 • มีรูปทรงทันสมัย น่าสนใจ จดจำง่าย แสดงออกถึงการสร้างสรรค์ และสากล
 • ออกแบบสัญลักษณ์ที่สื่อถึงความเป็นสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้มีเลขกำกับเพื่อสื่อความหมายของการจัดงานครั้งที่ 40 ใช้ตัวเลขอารบิกหรือเลขไทย อย่างใดอย่างหนึ่ง
 • ตราสัญลักษณ์ หรือลายเส้น ที่แสดงออกถึงความเป็นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ความเป็นเอกลักษณ์ของภาคกลาง รวมทั้งสื่อถึงงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 40
 • ส่งแบบสัญลักษณ์ขนาดกระดาษ A3 ทั้งสี และขาวดำ ติดบนกระดาษแข็ง หรือพลาสติลูกฟูก (Feature Board) พร้อมคำอธิบายความหมาย แนวความคิดในการออกแบบโดยสรุป
 • พร้อมไฟล์งานในนามสกุล .ai, .pdf และ .jpg ความละเอียด 300 dpi ขึ้นไป โดยอัพโหลดไฟล์ลงใน google drive ของตนเอง เปิดแชร์ข้อมูล และส่งลิงค์ไปที่ E-mail : at.scitu34@gmail.com ระบุหัวข้อ "ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์งานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 40" ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2567

ตัวอย่าง

การนำเสนอ

 • ทำคลิปนำเสนอผลงานนามสกุล mp4 และ avi. ในรูปแบบอิสระหรือ Power Point ไม่เกิน 10 หน้าความยาว 5-7 นาที ไป โดยอัพโหลดไฟล์ลงใน google drive ของตนเอง เปิดแชร์ข้อมูล และส่งลิงค์ไปที่ E-mail :  at.scitu34@gmail.com ระบุหัวข้อ “ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์งานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 40” ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2567 (ควรเป็น E-mail ฉบับเดียวกันกับไฟล์ผลงาน)
 • ผลงานทุกชิ้นต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการฯ จะลงความเห็นคัดเลือกผลงานที่ได้รับรางวัลในที่ประชุม

การส่งผลงาน

 • สามารถส่งผลงานพร้อมใบสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567 ที่ คุณวิชัย สุทธิธรรม สถานที่ ห้องสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เบอร์โทร 02564-4440-79  ต่อ 2352, 2350 เบอร์มือถือ 081-6133692  หรือทาง E-mail : at.scitu34@gmail.com
 • สิ่งที่ต้องแนบพร้อมใบสมัครสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 • คณะกรรมการดำเนินการตัดสินตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสาขาวิชาฯ ชั้น 4 อาคารบรรยายรวม 5 สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • มอบรางวัล จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

เกณฑ์การตัดสิน

 • สื่อความหมาย 30 คะแนน
 • ความคิดสร้างสรรค์ 30 คะแนน
 • ความสวยงาม น่าสนใจ ความครบถ้วนขององค์ประกอบ     30 คะแนน
 • สามารถในการนำไปใช้จริง 20 คะแนน
 • การนำเสนอ 20 คะแนน

หมายเหตุ ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่สิ้นสุด

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล เงินรางวัล 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • ผู้ส่งผลงานเข้าร่วมที่ไม่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับเกียรติบัตรในการเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้

ติดต่อสอบถาม

 • คุณคุณวิชัย สุทธิธรรม ห้องสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • เบอร์โทร 02564-4440-79  ต่อ 2352, 2350
 • เบอร์มือถือ 081-6133692
 • E-mail : at.scitu34@gmail.com
File attachments: 
Deadline: 
11 May 2024 08:30 to 30 Jun 2024 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.