^ Back to Top

ประกวดออกแบบ

รวมประกวดออกแบบ โดยนักออกแบบ หรือผู้ที่สนใจ ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Deadline: 
Tue, 2021-11-30 16:30

ประกวดออกแบบสัญลักษณ์ (Mascot) ภายแนวคิด "Butterflies Frolicking on the Mud Engendering Sensible Capital : เซิ้ง...สิน ถิ่นย่าโม"

ประกวดออกแบบสัญลักษณ์ (Mascot) ภายแนวคิด "Butterflies Frolicking on the Mud Engendering Sensible Capital : เซิ้ง...สิน ถิ่นย่าโม"

จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบสัญลักษณ์ (Mascot) ภายแนวคิด "Butterflies Frolicking on the Mud Engendering Sensible Capital : เซิ้ง...สิน ถิ่นย่าโม" ในงานมหกรรมศิลปะนานาชาติ ค

Deadline: 
Fri, 2021-10-15 16:00

ประกวดออกแบบและวาดภาพกราฟฟิก หัวข้อ “SAMSUNG BETTER NORMAL” อยู่บ้านให้ดีกว่าแบบครบ ๆ ทั้งสุขภาพดี บันเทิงเด็ด เซอร์วิสครบด้าน

ประกวดออกแบบและวาดภาพกราฟฟิก หัวข้อ “SAMSUNG BETTER NORMAL” อยู่บ้านให้ดีกว่าแบบครบ ๆ ทั้งสุขภาพดี บันเทิงเด็ด เซอร์วิสครบด้าน

Samsung ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบและวาดภาพกราฟฟิกด้วยโปรแกรม illustrator หรือ Photoshop ในหัวข้อ “SAMSUNG BETTER NORMAL” อยู่บ้านให้ดีกว่าแบบครบ ๆ ทั้งสุขภาพดี บันเทิงเด็ด เซอร์วิสครบด้าน ในโครงการ Young Talent

Deadline: 
Sun, 2021-10-31 (All day)

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) JseaOrtho: Journal of Southeast Asian Orthopaedics วารสารของราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) JseaOrtho: Journal of Southeast Asian Orthopaedics วารสารของราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย

ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) JseaOrtho: Journal of Southeast Asian Orthopaedics วารสารของราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย ชิงเงินรางวัลมูลค่า

Deadline: 
Sun, 2021-10-10 16:30

ประกวดโลโก้สำหรับวันครบรอบ 125 ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการฑูตระหว่างประเทศรัสเซียและไทย

ประกวดโลโก้สำหรับวันครบรอบ 125 ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการฑูตระหว่างประเทศรัสเซียและไทย

สถานเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทย และสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศรัสเซีย ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโลโก้สำหรับวันครบรอบ 125 ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการฑูตระหว่างประเทศรัสเซียและไทย ชิงรางวัลโดยผู้แทนจากกร

Deadline: 
Fri, 2021-10-01 16:30

ประกวดออกแบบการพัฒนาเขาพัทยาให้เป็นสัญลักษณ์แห่งใหม่ของเมืองพัทยา "New Khao Pattaya Landmark Design Competition 2021"

ประกวดออกแบบการพัฒนาเขาพัทยาให้เป็นสัญลักษณ์แห่งใหม่ของเมืองพัทยา "New Khao Pattaya Landmark Design Competition 2021"

เมืองพัทยา ร่วมกับ ภาคีความร่วมมือการพัฒนาเขาพัทยาให้เป็นสัญลักษณ์แห่งใหม่ของเมืองพัทยา ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบการพัฒนาเขาพัทยาให้เป็นสัญลักษณ์แห่งใหม่ของเมืองพัทยา "New Khao Pattaya Landmark Design Competition 2021"

Deadline: 
Wed, 2021-10-20 16:30

ประกวดต้นแบบของที่ระลึก ศิลปะการแสดงกระตั้วแทงเสือ

ประกวดต้นแบบของที่ระลึก ศิลปะการแสดงกระตั้วแทงเสือ

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสำนักงานเขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ขอเชิญนักเรียน นิสิต

Deadline: 
Thu, 2021-10-07 16:30

ประกวด Infographic “Moral Awards ประจำปี 2564”

ประกวด Infographic “Moral Awards ประจำปี 2564”

คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ โดยคณะอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์การส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด Infographic “Moral Awards ประจำปี 2564” หัวข้อ “คนไทยวินัยไม่มีหมด”

Deadline: 
Sat, 2021-09-25 16:30

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) ให้สอดคล้องกับชื่อ "ศูนย์สุขภาพพร้อม : PROMPT HEALTH CENTER"

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) ให้สอดคล้องกับชื่อ "ศูนย์สุขภาพพร้อม : PROMPT HEALTH CENTER"

ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) ให้สอดคล้องกับชื่อ "ศูนย์สุขภาพพร้อม : PROMPT HEALTH CENTER" ชิงเงินรา

Deadline: 
Mon, 2021-09-20 15:00

ประกวดออกแบบสถาปัตยกรรมและออกแบบภายใน "Asia Young Designer Awards 2021"

ประกวดออกแบบสถาปัตยกรรมและออกแบบภายใน "Asia Young Designer Awards 2021"

บริษัท นิปปอนเพนต์ เดคโคเรทีฟ โคทติ้ง (ประเทศไทย) ขอเชิญนักศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรม (Architecture) และ การออกแบบตกแต่งภายใน (Interior Design) ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบสถาปัตยกรรมและออกแบบภายใน "Asia Young Designer Awards 2021

Deadline: 
Thu, 2021-11-11 16:30

Pages

Subscribe to RSS - ประกวดออกแบบ

Members Online

There is currently 1 user online.

  • mod