^ Back to Top

ประกวดออกแบบ

รวมประกวดออกแบบ โดยนักออกแบบ หรือผู้ที่สนใจ ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) "สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น : Khon Kaen University Language Institute - KKULI"

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) "สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น : Khon Kaen University Language Institute - KKULI"

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) "สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น : Khon Kaen University Language Institute - KKULI" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 18,000 บาท พร้อมเกียรติบัต

Deadline: 
Wed, 2023-03-15 (All day)

ประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์บรรจุน้ำมันนวด สำหรับใช้ในสปา "Alodia Massage oil Packaging Design Contest 2023"

ประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์บรรจุน้ำมันนวด สำหรับใช้ในสปา "Alodia Massage oil Packaging Design Contest 2023"

บริษัท อโลเดีย จำกัด ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์บรรจุน้ำมันนวด สำหรับใช้ในสปา "Alodia Massage oil Packaging Design Contest 2023" หัวข้อ "ขวดน้ำมันนวดเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของสปาไทย : Massage oil bottle for

Deadline: 
Mon, 2023-03-20 17:00

ประกวดวาดภาพลายเส้น หรือกราฟฟิก "Big C PLUS Design CONTEST"

ประกวดวาดภาพลายเส้น หรือกราฟฟิก "Big C PLUS Design CONTEST"

Big C ขอเชิญผู้สนใจอายุไม่เกิน 18 ปี บริบูรณ์ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพลายเส้น หรือกราฟฟิก "Big C PLUS Design CONTEST" สำหรับนำมาใช้เป็นลายในการทำกระเป๋าผ้า ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 30,000 บาท

Deadline: 
Sun, 2023-03-19 (All day)

ประกวดแบบ "ASA Experimental Design Competition 2023"

ประกวดแบบ "ASA Experimental Design Competition 2023"

สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระราชูปถัมภ์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแบบ "ASA Experimental Design Competition 2023" ชิงเงินรางวัล

Deadline: 
Sat, 2023-04-01 (All day)

ประกวดตราสัญลักษณ์​ "การประชุม SGATAR​ ครั้งที่ 52"

ประกวดตราสัญลักษณ์​ "การประชุม SGATAR​ ครั้งที่ 52"

กรมสรรพากร ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดตราสัญลักษณ์​ "การประชุม SGATAR​ ครั้งที่ 52" ณ จังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย ชิงเงิยรางวัลมูลค่ารวม 35,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร และของที่ระลึกงานประชุม SGATAR ครั้งที่ 52

Deadline: 
Fri, 2023-03-31 16:30

ประกวด "YAMAHA UNIQUEFORM DESIGN CONTEST"

ประกวด "YAMAHA UNIQUEFORM DESIGN CONTEST"

YAMAHA ร่วมกับ สถาบันออกแบบนานาชาติชนาพัฒน์ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "YAMAHA UNIQUEFORM DESIGN CONTEST" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด

Deadline: 
Fri, 2023-03-17 23:00

ประกวดแบบบ้านประหยัดพลังงาน "บ้านอยู่เย็น เป็นสุข"

ประกวดแบบบ้านประหยัดพลังงาน "บ้านอยู่เย็น เป็นสุข"

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนที่มีใบประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแบบบ้านประหยัดพลังงาน "บ้านอยู่เย็น เป็นสุข" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 1,000,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

Deadline: 
Fri, 2023-03-31 (All day)

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เนื่องในงานประชุมวิชาการ "PACCON 2024"

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เนื่องในงานประชุมวิชาการ "PACCON 2024"

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เนื่องในงานประชุมวิชาการ "PACCON 2024" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

Deadline: 
Fri, 2023-03-31 16:30

ประกวดออกแบบการ์ตูนสัญลักษณ์ สตง. "SAO Mascot Contest"

ประกวดออกแบบการ์ตูนสัญลักษณ์ สตง. "SAO Mascot Contest"

สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบการ์ตูนสัญลักษณ์ สตง.

Deadline: 
Fri, 2023-03-31 16:30

ประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี 2566 "ThaiStar Packaging Awards 2023"

ประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี 2566 "ThaiStar Packaging Awards 2023"

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และผู้ประกอบการ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี 2566 "ThaiStar Packaging Awards 2023" หัวข้อ "บรรจุภัณฑ์สร้างสรรค์สังคมดี : Good Together" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 240

Deadline: 
Fri, 2023-04-28 (All day)

Pages

Subscribe to RSS - ประกวดออกแบบ

Members Online

There are currently 0 users online.