^ Back to Top

ประกวดออกแบบ

รวมประกวดออกแบบ โดยนักออกแบบ หรือผู้ที่สนใจ ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ "สภาวัฒนธรรมเขตมีนบุรี"

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ "สภาวัฒนธรรมเขตมีนบุรี"

คุณวิรัตน์ มีนชัยนันท์ ประธานสภาวัฒนธรรมเขตมีนบุรี (ประธานสภากรุงเทพมหานคร) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ "สภาวัฒนธรรมเขตมีนบุรี" ชิงรางวัล 10,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ

Deadline: 
Sun, 2023-08-20 16:30

ประกวดออกแบบลายผ้าอัตลักษณ์จังหวัดเพชรบุรีสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

ประกวดออกแบบลายผ้าอัตลักษณ์จังหวัดเพชรบุรีสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบลายผ้าอัตลักษณ์จังหวัดเพชรบุรีสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 60,000 บาท

Deadline: 
Fri, 2023-06-30 16:30

ประกวดการออกแบบพัดลมในอนาคต "SHARP ELECTRIC FAN DESIGN COMPETITION 2023"

ประกวดการออกแบบพัดลมในอนาคต "SHARP ELECTRIC FAN DESIGN COMPETITION 2023"

บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าภายใต้แบรนด์ "SHARP" ร่วมกับภาควิชาศิลปอุตสาหกรรม (ID) คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ (AAD) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMITL) ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาด้านการออกแ

Deadline: 
Fri, 2023-08-04 16:30

ประกวดออกแบบเครื่องแต่งกายจากผ้าไทย "SACIT Youth Crafts Camp"

ประกวดออกแบบเครื่องแต่งกายจากผ้าไทย "SACIT Youth Crafts Camp"

สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) ขอเชิญนิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบเครื่องแต่งกายจากผ้าไทย "SACIT Youth Crafts Camp" ชิงรางวัลมูลค่า 350,000 บาท พร้อมโล่เกียรต

Deadline: 
Fri, 2023-06-30 (All day)

ประกวดออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน "โครงการส่งเสริมมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานของบ้านอยู่อาศัย"

ประกวดออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน "โครงการส่งเสริมมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานของบ้านอยู่อาศัย"

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน "โครงการส่งเสริมมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานของบ้านอยู่อาศัย" ชิงโล่ประกาศเกียรติคุณ พร้อมเกียรติบัตรรับรอง

Deadline: 
Fri, 2023-07-14 16:30

ประกวดออกแบบบอร์ดเกม หัวข้อ "ศิลปะไทยร่วมสมัย : Thai Contemporary Arts"

ประกวดออกแบบบอร์ดเกม หัวข้อ "ศิลปะไทยร่วมสมัย : Thai Contemporary Arts"

Thai - International Art and Culture Association ร่วมกับ Board Game Designer Thailand - BGDT พร้อมภาคีสมาคมพิทักษ์สิทธิ์ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาและ Game + Toy Lover ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วม

Deadline: 
Mon, 2023-07-31 (All day)

ประกวดออกแบบผนังแมวเหมียว "Cat wall Cat walk – กำแพงนี้ พี่ให้เหมียว"

ประกวดออกแบบผนังแมวเหมียว "Cat wall Cat walk – กำแพงนี้ พี่ให้เหมียว"

บ้านและสวน Pets ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้ร่วมการประกวดออกแบบผนังแมวเหมียว "Cat wall Cat walk – กำแพงนี้ พี่ให้เหมียว" ภายใต้แนวคิด "เปลี่ยนกำแพงที่ว่างเปล่า ให้กลายเป็นรันเวย์ของแมวเหมียว"

Deadline: 
Fri, 2023-06-30 16:30

ประกวดออกแบบกราฟิกเสื้อยืดรักษ์โลก "MeStyle Young Graphic Designer Contest Season 2"

ประกวดออกแบบกราฟิกเสื้อยืดรักษ์โลก "MeStyle Young Graphic Designer Contest Season 2"

Lotus's ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบกราฟิกเสื้อยืดรักษ์โลก "MeStyle Young Graphic Designer Contest Season 2" หัวข้อ "อัตลักษณ์ไทยอย่างมีสไตล์" ชิงรางวัลมูลค่าร่วม 155,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร และศึกษาดูงา

Deadline: 
Tue, 2023-07-25 16:30

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ครบรอบ 60 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ครบรอบ 60 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ครบรอบ 60 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 100,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

Deadline: 
Mon, 2023-08-14 16:30

ประกวดออกแบบโลโก้ "40 ปี ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย"

ประกวดออกแบบโลโก้ "40 ปี ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย"

ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบโลโก้ "40 ปี ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 30,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

Deadline: 
Fri, 2023-06-30 (All day)

Pages

Subscribe to RSS - ประกวดออกแบบ

Members Online

There are currently 0 users online.