^ Back to Top

ประกวดออกแบบ

รวมประกวดออกแบบ โดยนักออกแบบ หรือผู้ที่สนใจ ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ

ประกวดออกแบบมาสคอต Bankhunsamutchin Mascot Contest 2020

ประกวดออกแบบมาสคอต Bankhunsamutchin Mascot Contest 2020

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และชุมชนบ้านขุนสมุทรจีน ขอเชิญชวนผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบมาสคอต Bankhunsamutchin Mascot Contest 2020 ภายใต้แนวคิด อัตลักษณ์ความเป็นบ้านขุนสมุทรจีน จังหวัดสมุทรปราการ ชิงรางวัลที่พักบ้า

Deadline: 
Fri, 2020-11-20 16:30

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 10,00

Deadline: 
Mon, 2020-11-30 16:30

ประกวดออกแบบโลโก้เว็บไซต์ Smart DPE ขับเคลื่อนกรมพลศึกษาสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล

ประกวดออกแบบโลโก้เว็บไซต์ Smart DPE ขับเคลื่อนกรมพลศึกษาสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล

กรมพลศึกษา ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบโลโก้เว็บไซต์ Smart DPE ขับเคลื่อนกรมพลศึกษาสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล ชิงรางวัล Huawei Watch Fit 1 รางวัล

วัตถุประสงค์

Deadline: 
Sun, 2020-11-08 16:30

ประกวดออกแบบลวดลายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพวัยรุ่น “Lovecare Creative Contest”

ประกวดออกแบบลวดลายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพวัยรุ่น “Lovecare Creative Contest”

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ โครงการขับเคลื่อน พรบ. ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์วัยรุ่นในสถานศึกษาและปลูกฝังค่านิยมการใช้ถุงยางอนามัยในวัยรุ่นตอนต้น และโครงการเลิฟแคร์ มูลนิธิแพธทูเฮลท์ ขอ

Deadline: 
Fri, 2020-11-20 16:30

ประกวดออกแบบมอนสเตอร์ในสไตล์และลายเส้น "PIGMA Micron in Monster 2020"

ประกวดออกแบบมอนสเตอร์ในสไตล์และลายเส้น "PIGMA Micron in Monster 2020"

PIGMA ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบมอนสเตอร์ในสไตล์และลายเส้น "PIGMA Micron in Monster 2020" ชิงของรางวัลจาก PIGMA

กติกาการประกวด

Deadline: 
Sun, 2020-10-25 21:00

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (โลโก้) ประจำศูนย์เทคโนโลยีและวิศวกรรมเพื่อเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (โลโก้) ประจำศูนย์เทคโนโลยีและวิศวกรรมเพื่อเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (โลโก้) ประจำศูนย์เทคโนโลยีและวิศวกรรมเพื่อเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green-econom

Deadline: 
Sun, 2020-11-15 16:30

ประกวดออกแบบท่าเต้นเพลง เดอะป๋า "ท่าเต้นเท่ห์ ป๋าเปย์ให้หมื่น"

ประกวดออกแบบท่าเต้นเพลง เดอะป๋า "ท่าเต้นเท่ห์ ป๋าเปย์ให้หมื่น"

SDO Academy ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบท่าเต้นเพลง เดอะป๋า "ท่าเต้นเท่ห์ ป๋าเปย์ให้หมื่น" ชิงเงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท

กติกาการประกวด

Deadline: 
Sun, 2020-11-15 18:00

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์และคำขวัญกองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์และคำขวัญกองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์

สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์และคำขวัญกองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 15,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

Deadline: 
Sat, 2020-10-31 16:30

ประกวดออกแบบมาสคอต “ONE Phitsanulok Mascot Contest 2020”

ประกวดออกแบบมาสคอต “ONE Phitsanulok Mascot Contest 2020”

ONE Phitsanulok ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบมาสคอต “ONE Phitsanulok Mascot Contest 2020” ภายใต้แนวคิด “อัตลักษณ์ของความเป็นพิษณุโลก” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเก

Deadline: 
Wed, 2020-10-28 12:00

ประกวด "Design Hero: The New Normal"

ประกวด "Design Hero: The New Normal"

art4d ร่วมกับ แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ขอเชิญผู้สนใจอายุระหว่าง 15 – 25 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "Design Hero: The New Normal" ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธ

Deadline: 
Thu, 2020-10-15 17:00

Pages

Subscribe to RSS - ประกวดออกแบบ

Members Online

There is currently 1 user online.

  • mod