^ Back to Top

ประกวดออกแบบ

รวมประกวดออกแบบ โดยนักออกแบบ หรือผู้ที่สนใจ ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) "ITM Logo Contest"

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) "ITM Logo Contest"

กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) "ITM Logo Contest" ชิงเงินรางวัล พร้อมใบประกาศเกียรติบัตร

Deadline: 
Sat, 2021-02-20 16:30

ประกวดตราสัญลักษณ์ “สำนักแก้ปัญหางานก่อสร้าง : Construction Solution Academy, CSA”

ประกวดตราสัญลักษณ์ “สำนักแก้ปัญหางานก่อสร้าง : Construction Solution Academy, CSA”

บริษัท ฟิวเจอร์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จํากัด ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ “สำนักแก้ปัญหางานก่อสร้าง : Construction Solution Academy, CSA” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 30

Deadline: 
Wed, 2021-01-20 16:30

ประกวดผลิตภัณฑ์พลาสติกอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ปีที่ 4 "Thailand Plastic 4th Awards 2020" ประเภทผู้ประกอบการ

ประกวดผลิตภัณฑ์พลาสติกอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ปีที่ 4 "Thailand Plastic 4th Awards 2020" ประเภทผู้ประกอบการ

กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย และสถาบันพลาสติก ขอเชิญผู้ประกอบการ ส่งผลงานประกวดผลิตภัณฑ์พลาสติกอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ปีที่ 4 "Thailand Plastic 4th Awards 2020" ประเภทผู้ประกอบกา

Deadline: 
Tue, 2021-08-31 16:30

ประกวดผลิตภัณฑ์พลาสติกอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ปีที่ 4 "Thailand Plastic 4th Awards 2020" ประเภทนักศึกษา/บุคคลทั่วไป

ประกวดผลิตภัณฑ์พลาสติกอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ปีที่ 4 "Thailand Plastic 4th Awards 2020"

กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย และสถาบันพลาสติก ขอเชิญนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลิตภัณฑ์พลาสติกอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ปีที่ 4 "Thailand Plastic 4th Awards

Deadline: 
Fri, 2021-04-30 16:30

ประกวดออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน "Young Architect ECO Home Contest"

ประกวดออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน "Young Architect ECO Home Contest"

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ กองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ขอเชิญนักศึกษาปริญญาตรีคณะที่เกี่ยวข้อง หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน "Young Architect ECO Home Con

Deadline: 
Mon, 2021-02-15 16:00

ประกวดห้องน้ำเฟรนด์ลี่ดีไซน์ในแหล่งท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล "Friendly Design Awards 2021 : Best Restroom Design Contest"

ประกวดห้องน้ำเฟรนด์ลี่ดีไซน์ในแหล่งท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล "Friendly Design Awards 2021 : Best Restroom Design Contest"

Friendly Design ขอเชิญชวนน้องๆ นักเรียน นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดห้องน้ำเฟรนด์ลี่ดีไซน์ในแหล่งท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล "Friendly Design Awards 2021 : Best Restroom Design Contest" ชิงรางวัลมูลค่า 100,000 บาท พร้อมประกาศนี

Deadline: 
Sun, 2021-01-31 16:30

แข่งขันออกแบบหน้ากาก ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก หัวข้อ "ในความทรงจำมีคามแข็งแกร่ง"

แข่งขันออกแบบหน้ากาก ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก หัวข้อ "ในความทรงจำมีคามแข็งแกร่ง"

Kingston ร่วมกับ CSD ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขันออกแบบหน้ากาก ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก หัวข้อ "ในความทรงจำมีคามแข็งแกร่ง" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 400,000 บาท

ประเภทการแข่งขัน

Deadline: 
Thu, 2020-12-24 16:30

ประกวดออกแบบ InfoGraphic Design "เทคโนโลยีสารสนเทศกับวิถีชีวิตแบบ New Normal"

ประกวดออกแบบ InfoGraphic Design "เทคโนโลยีสารสนเทศกับวิถีชีวิตแบบ New Normal"

การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 4 (BRICC IV) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบ InfoGraphic Design "เทคโนโลยีสารสนเทศกับวิถีชีวิตแบบ New Normal" ชิงโล่พระราชทา

Deadline: 
Mon, 2020-11-30 16:30

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ "RILCA Logo Design Contest"

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ "RILCA Logo Design Contest"

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ "RILCA Logo Design Contest" ชิงเงินรางวัล 8,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

Deadline: 
Fri, 2020-12-25 16:30

ประกวดออกแบบตกแต่งรถเก็บขยะ กทม.

ประกวดออกแบบตกแต่งรถเก็บขยะ กทม.

กรุงเทพมหานคร ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตกแต่งรถเก็บขยะ กทม. ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 210,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์

Deadline: 
Fri, 2021-04-30 16:30

Pages

Subscribe to RSS - ประกวดออกแบบ

Members Online

There are currently 0 users online.