^ Back to Top

ประกวดออกแบบ

รวมประกวดออกแบบ โดยนักออกแบบ หรือผู้ที่สนใจ ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ

ประกวดออกแบบลายเสื้อยืด หัวข้อ "หมวกฟาง และโจรสลัด"

ประกวดออกแบบลายเสื้อยืด หัวข้อ "หมวกฟาง และโจรสลัด"

DEXclub ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบลายเสื้อยืด หัวข้อ "หมวกฟาง และโจรสลัด" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 150,000 บาท

Deadline: 
Fri, 2018-10-19 16:00

ประกวดออกแบบสกิน amazing RoV Design Contest หัวข้อ "RoV ท่องเที่ยวไทย"

ประกวดออกแบบสกิน amazing RoV Design Contest หัวข้อ "RoV ท่องเที่ยวไทย"

Garena ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบสกิน amazing RoV Design Contest หัวข้อ "RoV ท่องเที่ยวไทย" ชิงเงินรางวัล และคูปองในเกม

กติกาการประกวด

Deadline: 
Fri, 2018-10-05 23:59

ประกวดออกแบบตกแต่งร้านค้าด้วยโปรแกรม Unity

ประกวดออกแบบตกแต่งร้านค้าด้วยโปรแกรม Unity

บริษัท บล็อกเชน สโตร์ จำกัด ขอเชิญนักเรียน นิสิตนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตกแต่งร้านค้าด้วยโปรแกรม Unity ตามหัวข้อที่กำหนดชิงรางวัลเงินดิจิตอล BCST มูลค่ารวมกว่า 31,000 BCST

Deadline: 
Fri, 2018-10-05 16:00

ประกวดออกแบบสติกเกอร์ไลน์ (LINE Sticker) หัวข้อ “ร่วมใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร”

ประกวดออกแบบสติกเกอร์ไลน์ (LINE Sticker) หัวข้อ “ร่วมใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร”

สมาคมศิษย์เก่าคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบสติกเกอร์ไลน์ (LINE Sticker) หัวข้อ “ร่วมใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร” ชิงเงินรางวั

Deadline: 
Wed, 2018-10-31 16:00

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์โครงการ “กลับบ้านปลอดภัย”

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์โครงการ “กลับบ้านปลอดภัย”

บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด ขอเชิญ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์โครงการ “กลับบ้านปลอดภัย” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 120,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

Deadline: 
Wed, 2018-10-31 04:10

ประกวดออกแบบรถโดยสารไฟฟ้า 9 เมตร

ประกวดออกแบบรถโดยสารไฟฟ้า 9 เมตร

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ บริษัท สกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น จำกัด ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบรถโดยสารไฟฟ้า 9 เมตร ชิงทุนการศึกษารวมกว่า 50,000 บาท พร้อมโล่ และประกาศนียบัตร โดย

Deadline: 
Mon, 2018-10-15 16:00

ประกวดออกแบบภาพโมเสด "Mosaic Tiles Designs Contest 2018"

ประกวดออกแบบภาพโมเสด "Mosaic Tiles Designs Contest 2018"

Keratiles Ceramic ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป  ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบภาพโมเสด "Mosaic Tiles Designs Contest 2018" ภายใต้ชื่อโครงการ “หมื่นไอเดีย ล้านความคิด มหัศจรรย์โมเสค : Brilliant Ideas  Million Designs Mosa

Deadline: 
Thu, 2019-02-28 16:00

ประกวดออกแบบห้องน้ำนักฟุตบอลสนามลีโอสเตเดียม "Stiebel Eltron Modern water solution bathroom design contest 2018

ประกวดออกแบบห้องน้ำนักฟุตบอลสนามลีโอสเตเดียม "Stiebel Eltron Modern water solution bathroom design contest 2018

Stiebel Eltronและ BGFC ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบห้องน้ำนักฟุตบอลสนามลีโอสเตเดียม "Stiebel Eltron Modern water solution bathroom design contest 2018" ภายใต้ concept "Modern water solution" ชิงรางวัลมูลค่า

Deadline: 
Mon, 2018-10-15 16:00

ประกวด "ASIA YOUNG DESIGNER AWARD 2018 ครังที่ 11" หัวข้อ “FORWARD , CHALLENGING DESIGN BOUNDARIES”

ประกวด "ASIA YOUNG DESIGNER AWARD 2018 ครังที่ 11" หัวข้อ “FORWARD , CHALLENGING DESIGN BOUNDARIES”

Nippon Paint ขอเชิญนักศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรม และ การออกแบบตกแต่งภายใน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "ASIA YOUNG DESIGNER AWARD 2018 ครังที่ 11" หัวข้อ “FORWARD , CHALLENGING DESIGN BOUNDARIES” ชิงเงินรางวัลสงสุด 100,000 บา

Deadline: 
Wed, 2018-10-31 16:00

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ "รางวัลการวางแผนแห่งชาติ : Thailand Planning Awards - TPA"

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ "รางวัลการวางแผนแห่งชาติ : Thailand Planning Awards - TPA"

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับสมาคมการผังเมืองไทย และสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ "รางวัลการวางแผนแห่งชาติ : Thailand Planning Awards - TP

Deadline: 
Sun, 2018-09-30 23:59

Pages

Subscribe to RSS - ประกวดออกแบบ

Members Online

There are currently 0 users online.