^ Back to Top

ประกวดออกแบบ

รวมประกวดออกแบบ โดยนักออกแบบ หรือผู้ที่สนใจ ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ

ประกวดออกแบบเครื่องแบบพนักงาน (Uniform) "BTS Uniform Young Designer Contest"

ประกวดออกแบบเครื่องแบบพนักงาน (Uniform) "BTS Uniform Young Designer Contest"

บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส  ขอเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดออกแบบเครื่องแบบพนักงาน (Uniform) "BTS Uniform Young Designer Contest" ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวม 500,000 บ

Deadline: 
Wed, 2017-11-15 16:00

ประกวดออกแบบภาพโมเสค 2017 ในโครงการ “สร้างงานศิลป์ ดินแดนท่องเที่ยวไทย” Journey Thailand Mosaic Tiles Design Contest 2017

ประกวดออกแบบภาพโมเสค 2017

บริษัท เคอร่าไทล์ เซรามิก จำกัด ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบภาพโมเสค 2017 ในโครงการ “สร้างงานศิลป์ ดินแดนท่องเที่ยวไทย” Journey Thailand Mosaic Tiles Design Contest 2017 ชิงเงินรางวัลมูลค่า

Deadline: 
Wed, 2018-02-28 16:00

ประกวดออกแบบ "Crafting Hope: Prison Handcraft Dedign Contest"

ประกวดออกแบบ "Crafting Hope: Prison Handcraft Dedign Contest"

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบ "Crafting Hope: Prison Handcraft Dedign Contest" ชิงเงินรางวัลรวม 130,000 บาท

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน

Deadline: 
Sat, 2017-09-16 16:00

ประกวดออกแบบโปสเตอร์ และ ประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ "Cyber Security"

ประกวดออกแบบโปสเตอร์ และ ประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “Cyber Security

SCB ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบโปสเตอร์ และ ประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “Cyber Security” ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

Deadline: 
Tue, 2017-10-31 16:00

ประกวด Illustrator contest Asia #Theme III หัวข้อ "นิทาน"

ประกวด Illustrator contest Asia #Theme III หัวข้อ "นิทาน"

Brain-Navi ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด Illustrator contest Asia #Theme III หัวข้อ "นิทาน"  ชิงรางวัล

คุณสมบัติ

Deadline: 
Tue, 2017-10-31 (All day)

ประกวดแบบบ้าน "Global House Design Contest 2017"

ประกวดแบบบ้าน "Global House Design Contest 2017"

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และสถาปนิก ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแบบบ้าน "Global House Design Contest 2017" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 1,300,000 บาท

Deadline: 
Sun, 2017-10-15 16:00

ประกวดออกแบบ Sticker : LINE Official Account @nineentertain

ประกวดออกแบบ Sticker : LINE Official Account @nineentertain

รายการไนน์เอ็นเตอร์เทน บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบ Sticker : LINE Official Account @nineentertain ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 150,000 บาท

วัตถุประสงค์

Deadline: 
Sat, 2017-09-30 16:00

ประกวดออกแบบ "LINE Creators Market Sticker Contest ปี 3" หัวข้อ "บอกรักผ่าน LINE" (Express your LOVE via LINE)

ประกวดออกแบบ "LINE Creators Market Sticker Contest ปี 3" หัวข้อ "บอกรักผ่าน LINE" (Express your LOVE via LINE)

LINE Creators Market ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบ "LINE Creators Market Sticker Contest ปี 3" หัวข้อ "บอกรักผ่าน LINE" (Express your LOVE via LINE) ชิงทริปไปเยี่ยมชมออฟฟิศแห่งใหม่ของ LINE ณ ประเทศญี่ปุ่น และสถานที

Deadline: 
Sun, 2017-10-08 (All day)

ประกวดออกแบบมาสคอต “GIT Gem Guardians Mascot Contest”

ประกวดออกแบบมาสคอต “GIT Gem Guardians Mascot Contest”

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ GIT ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดการเสริมสร้างสัญลักษณ์พิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับ “GIT Gem Guardians Mascot Contest” ชิงเงินรางว

Deadline: 
Tue, 2017-10-31 16:00

ประกวดลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2561 : Thailand Green Design Awards 2018

ประกวดลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2561 : Thailand Green Design Awards 2018

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป และผู้ประกอบการ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2561 : Thailand Green Design Awards 20

Deadline: 
Mon, 2017-12-04 16:30

Pages

Subscribe to RSS - ประกวดออกแบบ

Members Online

There are currently 0 users online.