^ Back to Top

ประกวดออกแบบ

รวมประกวดออกแบบ โดยนักออกแบบ หรือผู้ที่สนใจ ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ

ประกวด Saha Group Bangkok Young Designer Awards 2018 โจทย์ "CASUAL SOCIETY 4.0 เมื่อสังคมขยับ ดีไซน์ต้องปรับให้ทัน"

ประกวด Saha Group Bangkok Young Designer Awards 2018 โจทย์ "CASUAL SOCIETY 4.0 เมื่อสังคมขยับ ดีไซน์ต้องปรับให้ทัน"

เครือสหพัฒน์ ขอเชิญนักศึกษา และผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด Saha Group Bangkok Young Designer Awards 2018 โจทย์ "CASUAL SOCIETY 4.0 เมื่อสังคมขยับ ดีไซน์ต้องปรับให้ทัน" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 550,000 บาท

Deadline: 
Fri, 2018-03-30 16:00

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ฉลองครับรอบ 70 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย - เมียนมา ปี 2561

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ฉลองครับรอบ 70 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย - เมียนมา ปี 2561

กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ฉลองครบรอบ 70 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย - เมียนมา ปี 2561 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 23,000

Deadline: 
Wed, 2018-02-28 16:00

ประกวดออกแบบโลโก้สมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย

ประกวดออกแบบโลโก้สมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย

สมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย (TIChE) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบโลโก้สมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 7,000 บาท 

Deadline: 
Fri, 2018-02-16 (All day)

ประกวดออกแบบสัญลักษณ์ อส.อส. อาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ประกวดออกแบบสัญลักษณ์ อส.อส. อาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบสัญลักษณ์ อส.อส.

Deadline: 
Wed, 2018-02-28 16:00

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ตลาดในความส่งเสริมของกรมการค้าภายใน

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ตลาดในความส่งเสริมของกรมการค้าภายใน

กรมการค้าภายใน ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ตลาดในความส่งเสริมของกรมการค้าภายใน ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 200,000 บาท พร้อมโล่ และใบประกาศเกียรติคุณ

Deadline: 
Sat, 2018-03-31 16:00

ประกวดตั้งชื่อและออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ของ บมจ. ทีโอที

ประกวดตั้งชื่อและออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ของ บมจ. ทีโอที

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดตั้งชื่อและออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ของ บมจ. ทีโอที ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 500,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

Deadline: 
Wed, 2018-02-28 16:00

ประกวดในโครงการส่งเสริมเอกลักษณ์ล้านนา หัวข้อ “ล้านนา…เล่าว่า”

ประกวดในโครงการส่งเสริมเอกลักษณ์ล้านนา หัวข้อ “ล้านนา…เล่าว่า”

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยว สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดในโครงการส่งเสริมเอกลักษณ์ล้านนา ภายใต้หัวข้อ “ล้านนา…เล่าว่า”

Deadline: 
Mon, 2018-04-30 16:00

ประกวดสื่อสร้างสรรค์ “สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม”

ประกวดสื่อสร้างสรรค์ “สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม”

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ขอเชิญเยาวชน และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ “สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม” ชิงเงินเพื่อผลิตผลงานจริง พร้อม Workshop กับมืออาชีพ

Deadline: 
Wed, 2018-01-31 17:00

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (โลโก้) Center of Excellence on Catalysis and Catalytic Reaction Engineering

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (โลโก้) Center of Excellence on Catalysis and Catalytic Reaction Engineering

Center of Excellence on Catalysis and Catalytic Reaction Engineering ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (โลโก้) Center of Excellence on Catalysis and Catalytic Reaction Engineering ชิงเงินรางวัลมูลค่า 10,000

Deadline: 
Thu, 2018-02-15 16:00

ประกวดออกแบบบ้าน "Architecture design contest 2018"

ประกวดออกแบบบ้าน "Architecture design contest 2018"

บริษัท ทีพีไอโพลีน จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบบ้าน "Architecture design contest 2018" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 150,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

วัตถุประสงค์

Deadline: 
Thu, 2018-02-15 16:00

Pages

Subscribe to RSS - ประกวดออกแบบ

Members Online

There are currently 0 users online.