^ Back to Top

ประกวดออกแบบ

รวมประกวดออกแบบ โดยนักออกแบบ หรือผู้ที่สนใจ ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ

ประกวดออกแบบสติ๊กเกอร์ "แสงสุดท้ายแดนสยาม"

ประกวดออกแบบสติ๊กเกอร์ "แสงสุดท้ายแดนสยาม"

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบสติ๊กเกอร์ "แสงสุดท้ายแดนสยาม" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 48,000 บาท

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วม

Deadline: 
Wed, 2022-08-31 16:30

ประกวดการออกแบบสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อทุกคน (Universal Design) ของท่าเรือสาทร

ประกวดการออกแบบสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อทุกคน (Universal Design) ของท่าเรือสาทร

กรมเจ้าท่า ร่วมกับ ห้างหุ้นส่วนจํากัด พัฒนาบรรณกิจ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดการออกแบบสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อทุกคน (Universal Design) ของท่าเรือสาทร ชิงรางวัลมูลค่า 50,000 บาท พร้อมประกาศนียบั

Deadline: 
Wed, 2022-08-10 16:59

ประกวดออกแบบแอนิเมชัน 3D "MBK 3D Digital Billboard Contest 2022"

ประกวดออกแบบแอนิเมชัน 3D "MBK 3D Digital Billboard Contest 2022"

MBK Center ร่วมกับ TACGA ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบแอนิเมชัน 3D "MBK 3D Digital Billboard Contest 2022" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 500,000 บาท  พร้อมโล่รางวัล และใบประกาศนียบัตร

Deadline: 
Fri, 2022-07-15 18:00

ประกวดการออกแบบอาคาร "HYFIVE DESIGN CONTEST"

ประกวดการออกแบบอาคาร "HYFIVE DESIGN CONTEST"

Hylife Developments ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดการออกแบบอาคาร "HYFIVE DESIGN CONTEST" ภายใต้แนวคิด "นวัตกรรมการออกแบบอาคารเพื่อร่วมแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศในจังหวัดเชียงใหม่อย่างยั่งยืน" ชิงเงินร

Deadline: 
Mon, 2022-10-31 16:30

ประกวดออกแบบแฟชั่นผ้าไทยร่วมสมัย SACIT Award 2022 "ผ้าไทยใส่ได้ทุก Gen"

ประกวดออกแบบแฟชั่นผ้าไทยร่วมสมัย SACIT Award 2022 "ผ้าไทยใส่ได้ทุก Gen"

สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (สศท.) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบแฟชั่นผ้าไทยร่วมสมัย SACIT Award 2022 "ผ้าไทยใส่ได้ทุก Gen" ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ารวมกว่า 730,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และโ

Deadline: 
Sun, 2022-07-24 16:30

ประกวดตราสัญลักษณ์ประจำคณะวิเทศศึกษา "FIS Logo Design Contest"

ประกวดตราสัญลักษณ์ประจำคณะวิเทศศึกษา "FIS Logo Design Contest"

คณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดตราสัญลักษณ์ประจำคณะวิเทศศึกษา "FIS Logo Design Contest" ภายใต้แนวคิด "ความเป็นนานาชาติ" ชิงเงินรางวัลรวม 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

Deadline: 
Thu, 2022-09-01 16:30

ประกวดออกแบบภาพประกอบ (Illustration Design) ภายใต้หัวข้อ "Designing Humanity in the 21st Century"

ประกวดออกแบบภาพประกอบ (Illustration Design) ภายใต้หัวข้อ "Designing Humanity in the 21st Century"

คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC) ร่วมกับ สภากาชาดไทย (TRCS) สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC) และวิทยาลัยเพาะช่าง ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบภาพประกอบ (Illustration Design) ภายใต้หัวข้อ "Designi

Deadline: 
Wed, 2022-08-31 16:30

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (โลโก้) "ครบรอบ 20 ปี กรมทางหลวงชนบท"

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (โลโก้) "ครบรอบ 20 ปี กรมทางหลวงชนบท"

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (โลโก้) "ครบรอบ 20 ปี กรมทางหลวงชนบท" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 40,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร

Deadline: 
Mon, 2022-08-01 16:30

ประกวดออกแบบกราฟฟิกเสื้อยืดครอบครัว ภายใต้หัวข้อ "เริ่มต้นวันดีดี กับมีสไตล์"

ประกวดออกแบบกราฟฟิกเสื้อยืดครอบครัว ภายใต้หัวข้อ "เริ่มต้นวันดีดี กับมีสไตล์"

โลตัส และผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าแบรนด์ Me Style ร่วมกับสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบกราฟฟิกเสื้อยืดครอบครัว ภายใต้หัวข้อ "เริ่มต้นวันดีดี กับมีสไตล์" ชิงบัตรของขวัญ Lotus’s พร้อมประกาศน

Deadline: 
Wed, 2022-07-20 16:30

ประกวดผลิตภัณฑ์ โดยใช้ผลิตภัณฑ์ผ้าชุมชน ผ้าไทย

ประกวดผลิตภัณฑ์ โดยใช้ผลิตภัณฑ์ผ้าชุมชน ผ้าไทย

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลิตภัณฑ์ โดยใช้ผลิตภัณฑ์ผ้าชุมชน ผ้าไทย ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 150,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

วัตถุประสงค์

Deadline: 
Fri, 2022-07-15 16:30

Pages

Subscribe to RSS - ประกวดออกแบบ

Members Online

There is currently 1 user online.

  • mod