^ Back to Top

ประกวดออกแบบ

รวมประกวดออกแบบ โดยนักออกแบบ หรือผู้ที่สนใจ ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์โครงการ “กลับบ้านปลอดภัย”

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์โครงการ “กลับบ้านปลอดภัย”

บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด ขอเชิญ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์โครงการ “กลับบ้านปลอดภัย” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 120,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

Deadline: 
Wed, 2018-10-31 04:10

ประกวดออกแบบรถโดยสารไฟฟ้า 9 เมตร

ประกวดออกแบบรถโดยสารไฟฟ้า 9 เมตร

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ บริษัท สกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น จำกัด ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบรถโดยสารไฟฟ้า 9 เมตร ชิงทุนการศึกษารวมกว่า 50,000 บาท พร้อมโล่ และประกาศนียบัตร โดย

Deadline: 
Mon, 2018-10-15 16:00

ประกวดออกแบบภาพโมเสด "Mosaic Tiles Designs Contest 2018"

ประกวดออกแบบภาพโมเสด "Mosaic Tiles Designs Contest 2018"

Keratiles Ceramic ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป  ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบภาพโมเสด "Mosaic Tiles Designs Contest 2018" ภายใต้ชื่อโครงการ “หมื่นไอเดีย ล้านความคิด มหัศจรรย์โมเสค : Brilliant Ideas  Million Designs Mosa

Deadline: 
Thu, 2019-02-28 16:00

ประกวดออกแบบห้องน้ำนักฟุตบอลสนามลีโอสเตเดียม "Stiebel Eltron Modern water solution bathroom design contest 2018

ประกวดออกแบบห้องน้ำนักฟุตบอลสนามลีโอสเตเดียม "Stiebel Eltron Modern water solution bathroom design contest 2018

Stiebel Eltronและ BGFC ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบห้องน้ำนักฟุตบอลสนามลีโอสเตเดียม "Stiebel Eltron Modern water solution bathroom design contest 2018" ภายใต้ concept "Modern water solution" ชิงรางวัลมูลค่า

Deadline: 
Mon, 2018-10-15 16:00

ประกวด "ASIA YOUNG DESIGNER AWARD 2018 ครังที่ 11" หัวข้อ “FORWARD , CHALLENGING DESIGN BOUNDARIES”

ประกวด "ASIA YOUNG DESIGNER AWARD 2018 ครังที่ 11" หัวข้อ “FORWARD , CHALLENGING DESIGN BOUNDARIES”

Nippon Paint ขอเชิญนักศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรม และ การออกแบบตกแต่งภายใน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "ASIA YOUNG DESIGNER AWARD 2018 ครังที่ 11" หัวข้อ “FORWARD , CHALLENGING DESIGN BOUNDARIES” ชิงเงินรางวัลสงสุด 100,000 บา

Deadline: 
Wed, 2018-10-31 16:00

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ "รางวัลการวางแผนแห่งชาติ : Thailand Planning Awards - TPA"

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ "รางวัลการวางแผนแห่งชาติ : Thailand Planning Awards - TPA"

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับสมาคมการผังเมืองไทย และสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ "รางวัลการวางแผนแห่งชาติ : Thailand Planning Awards - TP

Deadline: 
Sun, 2018-09-30 23:59

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ แนวคิด "ปลูกป่าในใจคน ปวงชนชาวไทย ร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน"

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ แนวคิด "ปลูกป่าในใจคน ปวงชนชาวไทย ร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน"

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ขอเชิญชวนเยาวชนไทย ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ แนวคิด "ปลูกป่าในใจคน ปวงชนชาวไทย ร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน" ชิงรางวัลทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 75,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

Deadline: 
Sun, 2018-09-30 16:00

ประกวดออกแบบสติกเกอร์ไลน์ รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว

ประกวดออกแบบสติกเกอร์ไลน์ รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบสติกเกอร์ไลน์ รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม ๕๐,๐๐๐ บาท

Deadline: 
Wed, 2018-10-10 16:00

แข่งขันพัฒนาต้นแบบยานยนต์ไฟฟ้า ครั้งที่ 1 “EV CUP 2018” โจทย์ "ยานยนต์ 3-4 ล้อ เพื่อผู้สูงอายุสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวัน"

แข่งขันพัฒนาต้นแบบยานยนต์ไฟฟ้า ครั้งที่ 1 “EV CUP 2018” โจทย์ "ยานยนต์ 3-4 ล้อ เพื่อผู้สูงอายุสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวัน"

กลุ่มพันธมิตรยานยนต์ไฟฟ้าไทย ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาตรีหรืออนุปริญญา ส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขันพัฒนาต้นแบบยานยนต์ไฟฟ้า ครั้งที่ 1 “EV CUP 2018” โจทย์ "ยานยนต์ 3-4 ล้อ เพื่อผู้ส

Deadline: 
Thu, 2018-09-20 16:00

ประกวด Campus Tour & Young Designer Contest 2018 ภายใต้คอนเซปต์ "My Style of Healthy Hub"

ประกวด Campus Tour & Young Designer Contest 2018 ภายใต้คอนเซปต์ "My Style of Healthy Hub"

VC Fabric ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด Campus Tour & Young Designer Contest 2018 ภายใต้คอนเซปต์ "My Style of Healthy Hub" ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 120,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และบัตรสมาชิก TCDC

Deadline: 
Thu, 2018-10-25 18:00

Pages

Subscribe to RSS - ประกวดออกแบบ

Members Online

There are currently 0 users online.