^ Back to Top

ประกวดออกแบบ

รวมประกวดออกแบบ โดยนักออกแบบ หรือผู้ที่สนใจ ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ

ประกวดออกแบบบัตรแรบบิตสำหรับสถานทูตออสเตรเลีย ประจำปี 2566

ประกวดออกแบบบัตรแรบบิตสำหรับสถานทูตออสเตรเลีย ประจำปี 2566

สถานทูตออสเตรเลีย ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบบัตรแรบบิตสำหรับสถานทูตออสเตรเลีย ประจำปี 2566 ชิงตั๋วเครื่องบินไป-กลับออสเตรเลีย พร้อมที่พัก

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน

Deadline: 
Wed, 2023-12-13 17:00

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์งาน "IMF-World Bank Group Annual Meetings 2026"

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์งาน "IMF-World Bank Group Annual Meetings 2026"

กระทรวงการคลัง ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์งาน "IMF-World Bank Group Annual Meetings 2026" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 160,000 บาท

Deadline: 
Sun, 2024-01-14 (All day)

ประกวดออกแบบและตั้งชื่อ Mascot "ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ"

ประกวดออกแบบและตั้งชื่อ Mascot "ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ"

ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบและตั้งชื่อ Mascot "ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ" ภายใต้แนวคิด "ศปช.

Deadline: 
Thu, 2024-02-15 16:30

ประกวดออกแบบโซฟา "NATUZZI EDITIONS SOFA Design Contest"

ประกวดออกแบบโซฟา "NATUZZI EDITIONS SOFA Design Contest"

บุญถาวร LIFESTYLE furniture ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบโซฟา "NATUZZI EDITIONS SOFA Design Contest" คอนเซ็ปต์ "THE TRAVELLER : BANGKOK" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท

Deadline: 
Sat, 2023-12-30 16:30

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) "123 ปี จังหวัดสมุทรสงคราม"

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) "123 ปี จังหวัดสมุทรสงคราม"

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) "123 ปี จังหวัดสมุทรสงคราม" ชิงเงินรางวัลมูลค่า 12,300 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

Deadline: 
Fri, 2023-12-15 16:30

ประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) และสัญลักษณ์สัตว์นําโชค (Mascot) การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค ๕ ครั้งที่ ๔๐ "ลําปางเกมส์" และกีฬาอาวุโสแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค ๕ ครั้งที่ ๒ "เขลางค์นครเกมส์"

ประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) และสัญลักษณ์สัตว์นําโชค (Mascot) การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค ๕ ครั้งที่ ๔๐ "ลําปางเกมส์" และกีฬาอาวุโสแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค ๕ ครั้งที่ ๒ "เขลางค์นครเกมส์"

จังหวัดลําปาง ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) และสัญลักษณ์สัตว์นําโชค (Mascot) การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค ๕ ครั้งที่ ๔๐ "ลําปางเกมส์" และกีฬาอาวุโสแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค ๕ ครั้งที่ ๒ "เขลางค์นครเกมส์" ช

Deadline: 
Wed, 2023-12-20 16:30

ประกวดผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก เนื่องในงานประเพณีแห่ดาวคริสต์มาส จังหวัดสกลนคร ประจําปี ค.ศ. 2023

ประกวดผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก เนื่องในงานประเพณีแห่ดาวคริสต์มาส จังหวัดสกลนคร ประจําปี ค.ศ. 2023

สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก เนื่องในงานประเพณีแห่ดาวคริสต์มาส จังหวัดสกลนคร ประจําปี ค.ศ.

Deadline: 
Fri, 2023-12-15 16:30

ประกวดออกแบบมาสคอต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา "FMS NRRU Mascot Design Contest"

ประกวดออกแบบมาสคอต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา "FMS NRRU Mascot Design Contest"

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบมาสคอต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา "FMS NRRU Mascot Design Contest" ชิงเงินรางวัลรวม 10,

Deadline: 
Mon, 2023-12-25 16:30

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์รอง (Sub-logo Signature) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์รอง (Sub-logo Signature) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์รอง (Sub-logo Signature) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

Deadline: 
Fri, 2023-12-08 16:30

ประกวด Poster หรือ E-poster เรื่อง "ออกแบบผลิตภัณฑ์งานไม้"

ประกวด Poster หรือ E-poster เรื่อง "ออกแบบผลิตภัณฑ์งานไม้"

สาขาอุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นมัธยมปลาย หรือเทียบเท่า สมัครเข้าร่วมการประกวด Poster หรือ E-poster เรื่อง "ออกแบบผลิตภัณฑ์งานไม้" ในงานเปิดกล่องชอล์กปีที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2566 ชิง

Deadline: 
Sun, 2023-11-19 (All day)

Pages

Subscribe to RSS - ประกวดออกแบบ

Members Online

There are currently 0 users online.