^ Back to Top

ประกวดออกแบบ

รวมประกวดออกแบบ โดยนักออกแบบ หรือผู้ที่สนใจ ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ

ประกวดนักออกแบบรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 17 : 17th Grand Sport Teenage Designer Contest

ประกวดนักออกแบบรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 17 : 17th Grand Sport Teenage Designer Contest

Grand Sport ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนักออกแบบรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 17 : 17th Grand Sport Teenage Designer Contest หัวข้อ "Young Creative Soft Power" ชิงทุนการศึกษา พร้อมถ้วยรางวัล ประกาศนียบัตร

Deadline: 
Sat, 2023-09-30 16:30

ประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติก "Srithai Rebirth Design Challenge 2023"

ประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติก "Srithai Rebirth Design Challenge 2023"

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัดร่วมกับ สถาบันอาศรมศิลป์ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา สาขาที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติก "Srithai Rebirth Design Challenge 2023" ในหัวข้อ "NEW IDEA NEW PASSION" ในโ

Deadline: 
Fri, 2023-08-11 16:30

ประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์ "KCG Package Design Challenge"

ประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์ "KCG Package Design Challenge"

บริษัทเคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์ "KCG Package Design Challenge" ภายใต้หัวข้อ "FREEDOM SPECTRUM: โลกเสมือน - จริง / รักษ์โลก Save the World" ชิงทุนการศึกษา พร้อม

Deadline: 
Thu, 2023-08-31 16:30

ประกวดออกแบบชื่อผลิตภัณฑ์และเครื่องหมายการค้า กยท. ประจำปี 2566

ประกวดออกแบบชื่อผลิตภัณฑ์และเครื่องหมายการค้า กยท. ประจำปี 2566

การยางแห่งประเทศไทย (RAOT) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบชื่อผลิตภัณฑ์และเครื่องหมายการค้า กยท. ประจำปี 2566 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 44,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์

Deadline: 
Fri, 2023-08-11 16:30

ประกวดแบบ "SELF - TAINABLE Design Contest 2023"

ประกวดแบบ "SELF - TAINABLE Design Contest 2023"

COTTO ร่วมกับ Dsign Something ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแบบ "SELF - TAINABLE Design Contest 2023" ในแนวคิด "SELFTAINABLE" : SELF (ตัวตน) + SUSTAINABILITY (ความยั่งยืน) ชิงรางวั

Deadline: 
Fri, 2023-08-25 16:30

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๒ ภายใต้แนวคิด "๑ ศตวรรรษ ราชภัฏราชสีมา ด๊ะดาดภูมิปัญญาแผ่นดินไทย"

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๒ ภายใต้แนวคิด "๑ ศตวรรรษ ราชภัฏราชสีมา ด๊ะดาดภูมิปัญญาแผ่นดินไทย"

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๒ ภายใต้แนวคิด "๑ ศตวรรรษ ราชภัฏราชสีมา ด๊ะดาดภูมิปัญญาแผ่นดินไทย"

Deadline: 
Sun, 2023-07-23 16:30

ประกวด "INFOGRAPHIC DESIGN CONTEST 2023" หัวข้อ "สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายความจงรักภัคดี เทิดทูน สถาบัน พระมหากษัตริย์ไทย"

ประกวด "INFOGRAPHIC DESIGN CONTEST 2023" หัวข้อ "สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายความจงรักภัคดี เทิดทูน สถาบัน พระมหากษัตริย์ไทย"

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "INFOGRAPHIC DESIGN CONTEST 2023" หัวข้อ "สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายความจงรักภัคดี เทิดทูน สถาบัน พระมหากษัตริย์ไทย" ชิงเงินรางวัลมู

Deadline: 
Fri, 2023-08-04 16:30

ประกวดออกแบบคอร์สเรียนออนไลน์ "ONLINE COURSE COMPETITION 2023"

ประกวดออกแบบคอร์สเรียนออนไลน์ "ONLINE COURSE COMPETITION 2023"

Kid & Kru ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบคอร์สเรียนออนไลน์ "ONLINE COURSE COMPETITION 2023" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 30,000 บาท พร้อมโล่ และใบประกาศนียบัตร

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน

Deadline: 
Tue, 2023-08-15 16:30

ประกวดตราสัญลักษณ์ครบรอบ 30 ปี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกวดตราสัญลักษณ์ครบรอบ 30 ปี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดตราสัญลักษณ์ครบรอบ 30 ปี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เนื่องใน โอกาสครบรอบ 30 ปี แห่งการสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Deadline: 
Tue, 2023-08-15 16:30

ประกวดโปสเตอร์รณรงค์และประชาสัมพันธ์ การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ภายใต้หัวข้อ "การสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์"

ประกวดโปสเตอร์รณรงค์และประชาสัมพันธ์ การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ภายใต้หัวข้อ "การสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์"

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโปสเตอร์รณรงค์และประชาสัมพันธ์ การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ภายใต้หัวข้อ "การสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์" ชิงเงิ

Deadline: 
Fri, 2023-07-21 16:30

Pages

Subscribe to RSS - ประกวดออกแบบ

Members Online

There are currently 0 users online.