^ Back to Top

ประกวดออกแบบ

รวมประกวดออกแบบ โดยนักออกแบบ หรือผู้ที่สนใจ ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ

ประกวดงานศิลปะและการออกแบบ หัวข้อ “The Future of Us : The Future of Happiness by Mentor International and University of the Arts London (UAL)

ประกวดงานศิลปะและการออกแบบ หัวข้อ “The Future of Us : The Future of Happiness by Mentor International and University of the Arts London (UAL)

Mentor International ร่วมกับ University of the Arts London (UAL) ชวนเยาวชน อายุ 17ปีขึ้นไป ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดงานศิลปะและการออกแบบ ในทุกรูปแบบ หัวข้อ  “The Future of Us : The Future of Happiness มาใช้ความคิดสร้างสรรค์ในตัวคุณ สร้างความส

Deadline: 
Fri, 2021-09-17 (All day)

ประกวด Diamond Interior Design Contest 2021 ประกวดออกแบบลายบอร์ดตกแต่งผนัง

Diamond Interior Design Contest 2021

ทางบริษัทผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) เชิญชวน นิสิต/นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป เข้าร่วมประกวด โครงการ Diamond Interior Design Contest 2021 การประกวดออกแบบลายบอร์ดตกแต่งผนังพิมพ์ลาย ภายใต้แนวคิด “Digital Printing Board, Create an Inspiring Space - ส

Deadline: 
Fri, 2021-09-17 16:30

SWATCH CALLING ประกวดออกแบบลายแคนวาสนาฬิกา ตัวแทนประเทศไทย งาน EXPO 2020 DUBAI ร่วมกับอาร์ทติส 190 ประเทศ

SWATCH CALLING ประกวดออกแบบ ตัวแทนประเทศไทย งาน EXPO 2020 DUBAI ร่วมกับอาร์ทติส 190 ประเทศ

SWATCH CALLING !! โอกาสสำหรับคนชิคๆ ที่รักการออกแบบมาถึงแล้วกับการเป็นตัวแทนประเทศไทยร่วมโชว์ผลงานออกแบบของคุณที่งาน EXPO 2020 DUBAI ร่วมกับอาร์ทติสกว่า 190 ประเทศทั่วโลก

Deadline: 
Sun, 2021-08-08 23:59

แข่งขันออกแบบโครงการสำรวจอวกาศระดับเยาวชน "Space Youth Challenge 2021 : ยอดเยาวชน คนอวกาศ"

แข่งขันออกแบบโครงการสำรวจอวกาศระดับเยาวชน "Space Youth Challenge 2021 : ยอดเยาวชน คนอวกาศ"

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับบริษัท Private Division ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษา สมัครเข้าร่วมการแข่งขันออกแบบโครงการสำรวจอวกาศระดับเยาวชน "Space Youth Challenge 2021 : ยอดเยาวชน คนอวกาศ" ชิงเงินรางัลมูลค่

Deadline: 
Sun, 2021-10-31 (All day)

ประกวดจัดทํา poster หรือ แผ่นประชาสัมพันธ์ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท-เอก) สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี

ประกวดจัดทํา poster หรือ แผ่นประชาสัมพันธ์ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท-เอก) สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท-เอก) สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดจัดทํา poster หรือ แผ่นประชาสัมพันธ์ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท-เอก) สาขาวิชาเทคโนโลยี

Deadline: 
Thu, 2021-10-21 16:30

ประกวด "Taiwan Excellence Creator Comic Contest"

ประกวด "Taiwan Excellence Creator Comic Contest"

Taiwan Excellence ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "Taiwan Excellence Creator Comic Contest" ภายใต้แนวคิด “Taiwan Excellence Everyday Excellence” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 60,000 บาท

Deadline: 
Sat, 2021-07-31 16:30

ประกวดออกแบบลายผ้าไทยสู่สากลเพื่อการต่อยอดและพัฒนา “Cultural Textile Awards 2021”

ประกวดออกแบบลายผ้าไทยสู่สากลเพื่อการต่อยอดและพัฒนา “Cultural Textile Awards 2021”

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป กลุ่มผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบลายผ้าไทยสู่สากลเพื่อการต่อยอดและพัฒนา “Cultural Textile Awards 2021” ภายใต้โครงการพัฒนามรดกภูมิ

Deadline: 
Wed, 2021-07-07 16:30

ประกวดออกแบบพื้นที่จัดแคมป์ปิ้งรูปแบบใหม่ "วาร์ปไอเดีย Contest"

ประกวดออกแบบพื้นที่จัดแคมป์ปิ้งรูปแบบใหม่ "วาร์ปไอเดีย Contest"

LOF LAND ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบพื้นที่จัดแคมป์ปิ้งรูปแบบใหม่ "วาร์ปไอเดีย Contest" ภายใต้หัวข้อ "ประตูวาร์ป...สู่ดินแดนมหัศจรรย์" ชิงเงินรางวัล

กติกาโดยสังเขป

Deadline: 
Mon, 2021-06-21 16:30

ประกวดออกแบบสื่อโปสเตอร์ ภายใต้หัวข้อ "คนรุ่นใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจวินัยจราจร"

ประกวดออกแบบสื่อโปสเตอร์ ภายใต้หัวข้อ "คนรุ่นใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจวินัยจราจร"

บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ จำกัด สาขาประเทศไทย ร่วมกับ มูลนิธเมาไม่ขับ ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย นิสิต นักศึกษา หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบสื่อโปสเตอร์ ภายใต้หัวข้อ "คนรุ่นใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจวินัยจราจร"

Deadline: 
Sat, 2021-07-31 16:30

Pages

Subscribe to RSS - ประกวดออกแบบ

Members Online

There are currently 0 users online.