^ Back to Top

ประกวดออกแบบ

รวมประกวดออกแบบ โดยนักออกแบบ หรือผู้ที่สนใจ ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ

ประกวดออกแบบและตัดเย็บผ้าพื้นถิ่นจังหวัดระยอง "RAYONG FABRIC CONTEST 2023"

ประกวดออกแบบและตัดเย็บผ้าพื้นถิ่นจังหวัดระยอง "RAYONG FABRIC CONTEST 2023"

ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ระยอง ร่วมกับวัฒนธรรมจังหวัดระยอง และพันธมิตรภาครัฐและเอกชน ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบและตัดเย็บผ้าพื้นถิ่นจังหวัดระยอง "RAYONG FABRIC CONTEST 2023" ในคอนเซ็ปต์ "ผ้าถิ่นระยอง ใครมองก็ว่าปัง"

Deadline: 
Tue, 2023-10-31 16:30

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ๗๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ๗๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ๗๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม ๒๕,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

Deadline: 
Tue, 2023-10-10 16:30

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ เนื่องในโอกาส ครบรอบ 120 ปี โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ เนื่องในโอกาส ครบรอบ 120 ปี โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์

โรงพยาบาลตากสิน สํานักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ เนื่องในโอกาส ครบรอบ 120 ปี โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์ ชิงเงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท

Deadline: 
Fri, 2023-10-27 (All day)

ประกวดตราสัญลักษณ์ คําขวัญ สัญลักษณ์นําโชค "การแข่งขันกีฬา ซีเกมส์ ครั้งที่ 33"

ประกวดตราสัญลักษณ์ คําขวัญ สัญลักษณ์นําโชค "การแข่งขันกีฬา ซีเกมส์ ครั้งที่ 33"

การกีฬาแห่งประเทศไทย ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดตราสัญลักษณ์ คําขวัญ สัญลักษณ์นําโชค "การแข่งขันกีฬา ซีเกมส์ ครั้งที่ 33" ชิงเงินรางวัล

ประเภทการประกวด

Deadline: 
Fri, 2023-10-20 (All day)

ประกวดตราสัญลักษณ์ คําขวัญ สัญลักษณ์นําโชค "การแข่งขันกีฬา อาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13"

ประกวดตราสัญลักษณ์ คําขวัญ สัญลักษณ์นําโชค "การแข่งขันกีฬา อาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13"

การกีฬาแห่งประเทศไทย ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดตราสัญลักษณ์ คําขวัญ สัญลักษณ์นําโชค "การแข่งขันกีฬา อาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13" ชิงเงินรางวัล

ประเภทการประกวด

Deadline: 
Fri, 2023-10-20 16:30

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ครบรอบ 20 ปี แห่งการสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในปี 2567

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ครบรอบ 20 ปี แห่งการสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในปี 2567

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ครบรอบ 20 ปี แห่งการสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในปี 2567 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 12,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

Deadline: 
Fri, 2023-10-20 16:30

ประกวดเครื่องหมายตราสินค้า บริษัท จิตอาสา วิสาหกิจเพื่อสังคม จํากัด

ประกวดเครื่องหมายตราสินค้า บริษัท จิตอาสา วิสาหกิจเพื่อสังคม จํากัด

บริษัท จิตอาสา วิสาหกิจเพื่อสังคม จํากัด ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเครื่องหมายตราสินค้า บริษัท จิตอาสา วิสาหกิจเพื่อสังคม จํากัด ชิงรางวัล 15,000 บาท พร้อมโล่รางวัล เกียรติบัตร

Deadline: 
Sun, 2023-10-15 16:30

ประกวดสุดยอดนักออกแบบชุดรักษ์โลก "Miss & Mr. FTI Zero waste"

ประกวดสุดยอดนักออกแบบชุดรักษ์โลก "Miss & Mr. FTI Zero waste"

Agro FEX-Korat ขอชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสุดยอดนักออกแบบชุดรักษ์โลก "Miss & Mr. FTI Zero waste" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 50,000 บาท

Deadline: 
Tue, 2023-10-10 16:30

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ครบรอบ 50 ปี แห่งการก่อตั้งสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ครบรอบ 50 ปี แห่งการก่อตั้งสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย

สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ครบรอบ 50 ปี แห่งการก่อตั้งสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

Deadline: 
Sat, 2023-09-30 16:30

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) ในวาระครบรอบ ๕๐ ปี สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) ในวาระครบรอบ ๕๐ ปี สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย

สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) ในวาระครบรอบ ๕๐ ปี สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ชิงเงินรางวัลมูลค่า ๑๐,๐๐๐ บาท

Deadline: 
Tue, 2023-10-31 16:30

Pages

Subscribe to RSS - ประกวดออกแบบ

Members Online

There are currently 0 users online.