^ Back to Top

ประกวดออกแบบ

รวมประกวดออกแบบ โดยนักออกแบบ หรือผู้ที่สนใจ ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ

ประกวด Diamond Interior Design Contest 2021 ประกวดออกแบบลายบอร์ดตกแต่งผนัง

Diamond Interior Design Contest 2021

ทางบริษัทผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) เชิญชวน นิสิต/นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป เข้าร่วมประกวด โครงการ Diamond Interior Design Contest 2021 การประกวดออกแบบลายบอร์ดตกแต่งผนังพิมพ์ลาย ภายใต้แนวคิด “Digital Printing Board, Create an Inspiring Space - ส

Deadline: 
Fri, 2021-09-17 16:30

SWATCH CALLING ประกวดออกแบบลายแคนวาสนาฬิกา ตัวแทนประเทศไทย งาน EXPO 2020 DUBAI ร่วมกับอาร์ทติส 190 ประเทศ

SWATCH CALLING ประกวดออกแบบ ตัวแทนประเทศไทย งาน EXPO 2020 DUBAI ร่วมกับอาร์ทติส 190 ประเทศ

SWATCH CALLING !! โอกาสสำหรับคนชิคๆ ที่รักการออกแบบมาถึงแล้วกับการเป็นตัวแทนประเทศไทยร่วมโชว์ผลงานออกแบบของคุณที่งาน EXPO 2020 DUBAI ร่วมกับอาร์ทติสกว่า 190 ประเทศทั่วโลก

Deadline: 
Sun, 2021-08-08 23:59

แข่งขันออกแบบโครงการสำรวจอวกาศระดับเยาวชน "Space Youth Challenge 2021 : ยอดเยาวชน คนอวกาศ"

แข่งขันออกแบบโครงการสำรวจอวกาศระดับเยาวชน "Space Youth Challenge 2021 : ยอดเยาวชน คนอวกาศ"

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับบริษัท Private Division ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษา สมัครเข้าร่วมการแข่งขันออกแบบโครงการสำรวจอวกาศระดับเยาวชน "Space Youth Challenge 2021 : ยอดเยาวชน คนอวกาศ" ชิงเงินรางัลมูลค่

Deadline: 
Sun, 2021-10-31 (All day)

ประกวดจัดทํา poster หรือ แผ่นประชาสัมพันธ์ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท-เอก) สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี

ประกวดจัดทํา poster หรือ แผ่นประชาสัมพันธ์ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท-เอก) สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท-เอก) สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดจัดทํา poster หรือ แผ่นประชาสัมพันธ์ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท-เอก) สาขาวิชาเทคโนโลยี

Deadline: 
Thu, 2021-10-21 16:30

ประกวด "Taiwan Excellence Creator Comic Contest"

ประกวด "Taiwan Excellence Creator Comic Contest"

Taiwan Excellence ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "Taiwan Excellence Creator Comic Contest" ภายใต้แนวคิด “Taiwan Excellence Everyday Excellence” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 60,000 บาท

Deadline: 
Sat, 2021-07-31 16:30

ประกวดออกแบบลายผ้าไทยสู่สากลเพื่อการต่อยอดและพัฒนา “Cultural Textile Awards 2021”

ประกวดออกแบบลายผ้าไทยสู่สากลเพื่อการต่อยอดและพัฒนา “Cultural Textile Awards 2021”

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป กลุ่มผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบลายผ้าไทยสู่สากลเพื่อการต่อยอดและพัฒนา “Cultural Textile Awards 2021” ภายใต้โครงการพัฒนามรดกภูมิ

Deadline: 
Wed, 2021-07-07 16:30

ประกวดออกแบบพื้นที่จัดแคมป์ปิ้งรูปแบบใหม่ "วาร์ปไอเดีย Contest"

ประกวดออกแบบพื้นที่จัดแคมป์ปิ้งรูปแบบใหม่ "วาร์ปไอเดีย Contest"

LOF LAND ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบพื้นที่จัดแคมป์ปิ้งรูปแบบใหม่ "วาร์ปไอเดีย Contest" ภายใต้หัวข้อ "ประตูวาร์ป...สู่ดินแดนมหัศจรรย์" ชิงเงินรางวัล

กติกาโดยสังเขป

Deadline: 
Mon, 2021-06-21 16:30

ประกวดออกแบบสื่อโปสเตอร์ ภายใต้หัวข้อ "คนรุ่นใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจวินัยจราจร"

ประกวดออกแบบสื่อโปสเตอร์ ภายใต้หัวข้อ "คนรุ่นใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจวินัยจราจร"

บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ จำกัด สาขาประเทศไทย ร่วมกับ มูลนิธเมาไม่ขับ ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย นิสิต นักศึกษา หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบสื่อโปสเตอร์ ภายใต้หัวข้อ "คนรุ่นใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจวินัยจราจร"

Deadline: 
Sat, 2021-07-31 16:30

ประกวดออกแบบสติ๊กเกอร์ไลน์ หัวข้อ “ZERO WASTE วัยรุ่นยุคใหม่ เปลี่ยนขยะให้เป็นศูนย์“

ประกวดออกแบบสติ๊กเกอร์ไลน์ หัวข้อ “ZERO WASTE วัยรุ่นยุคใหม่ เปลี่ยนขยะให้เป็นศูนย์“

สาขาการออกแบบสื่อสารออนไลน์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 หรือเทียบเท่า และผู้ที่สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 มาแล้วไม่เกิน 5 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบสติ๊กเกอร์ไ

Deadline: 
Thu, 2021-07-01 16:30

Pages

Subscribe to RSS - ประกวดออกแบบ

Members Online

There is currently 1 user online.

  • mod