^ Back to Top

ประกวดออกแบบฟาซาดสำหรับ Café Amazon "FACADE UNFOLDING Design Contest"

ประกวดออกแบบฟาซาดสำหรับ Café Amazon "FACADE UNFOLDING Design Contest"

DECAAR by SCG ร่วมกับ Café Amazon ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบฟาซาดสำหรับ Café Amazon "FACADE UNFOLDING Design Contest" ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 232,500 บาท พร้อมโอกาสที่ผลงานของคุณจะได้สร้างจริง

โจทย์การออกแบบ
ออกแบบฟาซาดอาคาร Cafe Amazon ภายใต้คอนเซปต์ “Taste of Nature” ด้วยบรรยากาศเปี่ยมธรรมชาติอันร่มรื่นสดชื่นดั่งโอเอซิสของเหล่านักเดินทางเนื่องจากชื่อของ Café Amazon มาจากป่าอันอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติในประเทศบราซิล ประเทศที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้ผลิตกาแฟรายใหญ่ ที่สุดของโลกคาเฟ่แห่งนี้จึงเป็นทั้งจุดเชื่อมโยงโลกกาแฟและ พื้นที่พบปะของเหล่านักเดินทางไปพร้อมกัน

คาเฟ่เน้นบรรยากาศเป็นกันเองเข้าถึงได้ง่ายแต่อบอุ่น สื่อถึงการผจญภัยและความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติ นอกจากนี้ ยังมีกลิ่นอายบรรยากาศของโรงคั่วกาแฟ ที่มีความเป็นอุตสาหกรรมในสไตล์อินดัสเตรียลผสานกับความอบอุ่นของวัสดุไม้ และพืชพรรณสีเขียว ที่ช่วยเติมเต็มความสดชื่น โดยในปี 2024 Café Amazon มาพร้อมแนวโน้มการออกแบบในสไตล์ Modern Minimal ที่ให้ความรู้สึกสว่าง บางเบา พร้อมสอดแทรกแนวคิดความยั่งยืนผ่านการใช้วัสดุรีไซเคิลอีกด้วย

ประเภทการส่งประกวด
อาคารสําหรับโจทย์การออกแบบฟาซาดแบ่งเป็น 2 รูปแบบ ตามประเภทของผู้สมัครเข้าประกวด ได้แก่

 • ประเภทนักเรียน / นักศึกษา
  • สําหรับนักเรียน และนักศึกษา ระดับมัธยมขึ้นไป จนถึงระดับมหาวิทยาลัย
  • โจทย์: Café Amazon ในรูปแบบอาคารพาณิชย์ ขนาด 2 คูหา
 • ประเภทบุคคลทั่วไป
  • สําหรับสถาปนิก นักออกแบบ หรือบุคคลทั่วไป
  • โจทย์: Café Amazon şu standalone ในสถานีบริการน้ํามัน

หมายเหตุ หากผู้เข้าร่วมประกวดส่งผลงานการออกแบบไม่ตรงกับประเภทข้อมูลที่ลงสมัคร ทางคณะกรรมการอาจพิจารณาตัดสิทธิ์ในการเข้าร่วมประกวด

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประกวด และเงื่อนไขของโครงการ

 • รับสมัครทั้งประเภทเดี่ยว และทีม ทีมละไม่เกิน 3 ท่าน)
 • ผู้สมัครต้องถือสัญชาติไทย
 • ผลงานการออกแบบที่ส่งเข้าร่วมประกวดในโครงการนี้ ต้องไม่เคยส่งเข้าร่วมในรายการประกวดใดมาก่อน
 • และไม่เคยก่อสร้างจริงมาก่อน
 • ผลงานที่ได้รับรางวัลจากโครงการประกวดเป็นลิขสิทธิ์ ของ DECAAR by SCG และ Café Amazon โดยทาง DECAAR by SCG และ Café Amazon สามารถนําไปเผยแพร่ต่อสาธารณชน และใช้ประกอบการ ประชาสัมพันธ์ได้ในทุกช่องทาง รวมถึงสามารถนําไปจัดแสดงและใช้ในการก่อสร้างจริงโดยไม่ต้องได้รับการ
 • อนุมัติจากเจ้าของผลงาน
 • ทางคณะผู้จัดโครงการไม่รับผิดชอบในกรณีการร้องเรียนเกี่ยวกับรูปแบบผลงาน ที่มีความคล้ายคลึงกันของ ผู้เข้าร่วมการประกวด
 • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

การส่งผลงาน
ผลงานทุกชิ้นต้องจัดทําเป็นไฟล์ PDF และส่งมาทางอีเมล decaar.designcontest@gmail.com โดยมี รายละเอียดดังนี้

 • ออกแบบการนําเสนอในภาพขนาด A3 แนวนอน ไม่เกิน 4 หน้า
 • ในไฟล์นําเสนอต้องประกอบไปด้วย
  1. ชื่อผลงาน
  2. แนวคิดของผลงาน
  3. รายละเอียดวัสดุจาก DECAAR by SCG ที่เลือกใช้
  4. รายละเอียดงานออกแบบที่สําคัญ อาทิ รายละเอียดการก่อสร้าง
  5. รายละเอียดงบประมาณการก่อสร้าง
  6. รูปด้านของงานออกแบบทุกด้าน รูปตัด และผังงานออกแบบหากจําเป็น
  7. ภาพทัศนียภาพของงานออกแบบ อย่างน้อย 6 ภาพ จัดวางตามความเหมาะสม
 • ไฟล์ภาพทัศนียภาพอาคารความละเอียดสูงในรูปแบบ JPEG ขนาดไม่ต่ำกว่า 2400 x 2400 Pixel ที่ 150 DPI หรือใหญ่กว่า ตามข้อมูลในข้อ 7 ไฟล์เนื้อหาในรูปแบบ Word (.docx) ตามรายละเอียดด้านบนทั้งหมด พร้อมรายชื่อผู้ออกแบบ และข้อมูล การติดต่อ
 • ส่งผลงานภายในวันที่ 15 ก.พ. 2567 เวลา 18.00 น.

กำหนดการ

 • 15 ก.พ. 67 ปิดรับผลงาน
 • 25 ก.พ. 67 ประกาศผลผู้เข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย
 • 3 มี.ค. 67 นำเสนอผลงานที่ SCG HOME Experience
 • 20 เม.ย. 67 ประกาศผลรางวัลทั้งหมด
 • 2 พ.ค. 67 มอบรางวัล และจัดแสดงผลงานที่งานสถาปนิก'67

เกณฑ์การให้คะแนน

 • งานออกแบบสอดคล้องกับโจทย์ในการออกแบบที่ระบุไว้
 • งานออกแบบสื่อถึงความคิดสร้างสรรค์ และความยั่งยืน
 • งานออกแบบต้องสามารถก่อสร้างได้จริง และมีการกําหนดงบประมาณในการก่อสร้างงานฟาซาดไม่เกิน 5,000 บาท/ตร.ม. รวมวัสดุ โครงเหล็ก และค่าติดตั้ง ส่วนราคาโครงเหล็ก และติดตั้งสามารถประเมินเบื้องต้นได้ว่า ทั้งค่าโครงเหล็กและติดตั้งอยู่ที่รายการละ 1,000 บาท/ตร.ม.
 • ผลงานที่มีการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม (Landscape) รอบอาคาร Café Amazon ขอบเขตผังบริเวณไม่เกิน 200 ตรม. (รวมตัวอาคารแล้ว) ด้วยผลิตภัณฑ์ Outdoor Living Solution ของ DECAAR จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ (ประเภทบุคคลทั่วไป)
 • การออกแบบต้องใช้ผลิตภัณฑ์จาก DECAAR by SCG ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของพื้นที่ฟาซาดทั้งหมด และต้องใช้ผลิตภัณฑ์ คอลเล็กชั่นใหม่ ที่ผลิตจากวัสดุรีไซเคิลจากกากกาแฟด้วย

รางวัลการประกวด

 • ประเภทนักเรียน / นักศึกษา
  • WINNER 30,000 บาท
  • 1st RUNNER UP 10,000 บาท
  • 2nd RUNNER UP 5,000 บาท
  • POPULAR VOTE 2,500 บาท
 • ประเภทบุคคลทั่วไป
  • WINNER 100,000 บาท
  • 1st RUNNER UP 50,000 บาท
  • 2nd RUNNER UP 30,000 บาท
  • POPULAR VOTE 5,000 บาท

หมายเหตุ

 • รางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศทุกรางวัล มีโอกาสได้ก่อสร้างจริงที่คาเฟ่อเมซอน
 • ทุกรางวัลจะได้รับการจัดแสดงผลงาน และเข้าร่วมพิธีมอบรางวัลในงาน สถาปนิก'67 พร้อมเผยแพร่ผลงานผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์ของ DECAAR by SCG รวมถึงสื่ออื่น ๆ ในนาม SCG
 • ทุกรางวัลจะได้รับการจัดแสดงผลงานในงานบ้านและสวนแฟร์ พร้อมเผยแพร่ผลงานผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์ของนิตยสาร room และนิตยสาร บ้านและสวน รวมถึงสื่ออื่น ๆ ในเครืออมรินทร์

ติดต่อสอบถาม

 • โทร : 02-422-9999 #4840
 • อีเมล : decaar.designcontest@gmail.com
Total Prize Money: 
232,500 Baht
File attachments: 
Deadline: 
04 Dec 2023 08:30 to 15 Feb 2024 18:00

Members Online

There are currently 0 users online.