^ Back to Top

ประกวดผลงานออกแบบในสาขาสถาปัตยกรรมและสาขาการออกแบบตกแต่งภายใน "AYDA Awards 2024" ธีม "Converge : Glocal Design Solutions"

ประกวดผลงานออกแบบในสาขาสถาปัตยกรรมและสาขาการออกแบบตกแต่งภายใน "AYDA Awards 2024" ธีม "Converge : Glocal Design Solutions"

บริษัท นิปปอนเพนต์ เดคโคเรทีฟ โคทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ขอเชิญนิสิต นักศึกษา สถาปัตยกรรมและการออกแบบตกแต่งภายใน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงานออกแบบในสาขาสถาปัตยกรรมและสาขาการออกแบบตกแต่งภายใน "AYDA Awards 2024" ธีม "Converge : Glocal Design Solutions" ชิงเงินรางวัล พร้อมเป็นตัวแทนประเทศไปแข่งขันระดับนานาชาติ

วัตถุประสงค์โครงการ

 • ส่งเสริมและปลูกฝังให้นักออกแบบรุ่นใหม่ใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อยก ระดับความเป็นอยู่คุณภาพชีวิตของผู้คนด้วยความยั่งยืนบนความสัมพันธ์ของ คน สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี
 • ผลักดันให้โครงการ AYDA เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย พร้อมทั้งเป็น ศูนย์รวม นักออกแบบทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ เพื่อแลกเปลี่ยน ประสบการณ์ความรู้ แนวคิดต่างๆ เพื่อพัฒนาวงการออกแบบดียิ่งขึ้น
 • สร้างโอกาสให้นักออกแบบรุ่นใหม่ได้สัมผัสประสบการณ์การทํางานจริงเป็น เวทีให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถและเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันบนเวทีระดับนานาชาติ

ธีมการประกวดปี 2024
CONVERGE: GLOCAL DESIGN SOLUTIONS​
"รวมกันเป็นหนึ่ง แนวคิดวิถีท้องถิ่น-ระดับโลก สู่งานออกแบบเพื่อแก้ปัญหา"

 • มุ่งหวังที่จะผลักดันนักออกแบบรุ่นใหม่ ให้ค้นลึกลงไปในทั้งสองมุมมองของปัญหาอันมากมายในโลกนี้ผ่านสายตาอันเฉียบคม ทั้งมุมมองในจุดที่เล็กที่สุด และมุมมองที่ถอยออกมาสู่ภาพกว้าง เพื่อผสมผสานความเป็นไปเหล่านั้นให้เกิดขึ้นเป็นงานออกแบบพื้นที่ ที่นักออกแบบจะได้แสดงถึงความเป็นไปได้ และสิ่งที่ขาดหายไปให้เด่นชัด ผสานความคิดจากพื้นที่หนึ่ง พัฒนาด้านวัสดุและแนวทางแก้ปัญหา ยกระดับสู่ชิ้นงานในระดับโลก
 • สิ่งที่คุณต้องทำคือ สร้างสรรค์งานออกแบบที่ดี ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน โดยเป็นการออกแบบพื้นที่ ที่ตอบสนองการแก้ปัญหาทั้งในระดับท้องถิ่น และขยายผลได้สู่ระดับโลก​

RULES & REGULATIONS

 • ผู้ส่งผลงานต้องเป็นผู้ที่กําลังศึกษาในสาขาสถาปัตยกรรม หรือสาขาการออกแบบตกแต่งภายใน
 • การประกวดเปิดโอกาสเฉพาะนักศึกษาในสาขาสถาปัตยกรรม ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป และนักศึกษาในสาขาการออกแบบตกแต่งภายใน ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป
 • สามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ท่านละ 1 ผลงานเท่านั้น
 • ผู้ส่งผลงานต้องปฎิบัติตามข้อกําหนดในการส่งอย่างเคร่งครัด และสามารถปรึกษาอาจารย์ผู้ประสานงานการประกวดของแต่ละสถาบันได้
 • กําหนดส่งผลงานประกวด ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2567
 • ผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวดทุกชิ้น ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท นิปปอนเพนต์ เดคโคเรทีฟ โคทติ้ง (ประเทศไทย) จํากัด
 • ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด
 • เจ้าของผลงานที่ผ่านเข้ารอบ จะถูกแจ้งให้ทราบเพื่อเดินทางมานําเสนอผลงานด้วยตัวเองต่อหน้าคณะกรรมการเพื่อทําการคัดเลือกเข้าสู่รอบสุดท้าย
 • เจ้าของผลงานที่เข้ารอบสุดท้ายทุกท่าน ต้องเข้าร่วมกิจกรรมในงานประกาศผลรางวัล
 • ผู้ชนะเลิศระดับ GOLD AWARD ในแต่ละประเทศ จะได้รับสิทธิ์เดินทางเข้าร่วมกิจกรรม ASIA YOUNG DESIGNER SUMMIT 2025 เพื่อชิงชนะเลิศระดับเอเชียต่อไป
 • ของรางวัลไม่สามารถโอนย้ายให้กัน หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือเครดิตใดๆ
 • ผู้จัดงานมีสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนของรางวัลต่างๆ ได้ ในมูลค่าที่เท่าเทียมกัน โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องมีหนังสือเดินทางระหว่างประเทศ (Passport)

รางวัลการประกวด

 • NATIONAL AWARDS
  • Gold Award
   เงินรางวัล 100,000 บาท เป็นตัวแทนประเทศ ไปแข่งขันระดับระดับนานาชาติ Asia Young Designer Summit 2025 + Sketchup Studio Education Software 2025 (1Year)
  • Silver Award
   เงินรางวัล 20,000 บาท + Sketchup Studio Education Software 2024 (1Year)
  • Bronze Award
   เงินรางวัล 4,000 บาท สาขาละ 4 รางวัล
  • BEST COLOUR CHOICE
   เงินรางวัล 2,000 บาท สาขาละ 4 รางวัล
  • BEST LECTURER AWARD
   เงินรางวัล 4,000 บาท + SKETCHUP PRO 2024 (License for Education-Lab 1 year, 15 Licenses)
 • INTERNATIONAL AWARDS
  • “Asia Young Designer of the Year”
   ผู้ชนะเลิศในแต่ละสาขาได้รับโอกาสเข้าอบรมในหลักสูตรพิเศษ Design Discovery Program ที่ Harvard’s Graduate School of Design in program’ June 2025 ประเทศสหรัฐอเมริกาฟรี ระยะเวลา 3 สัปดาห์ มูลค่ากว่า 10,000 US
  • NIPPON PAINT COLOUR AWARD
   เงินรางวัล จํานวน 1,000 USD
  • BEST SUSTAINABLE DESIGN
   เงินรางวัล จํานวน 1,000 USD
  • BEST DESIGN IMPACT
   เงินรางวัล จํานวน 1,000 USD

ติดต่อสอบถาม

 • FacebooK : AYDA Awards Thailand
 • Line : ayda-th
File attachments: 
Deadline: 
17 Jun 2024 08:30 to 31 Oct 2024 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.