^ Back to Top

ประกวดออกแบบบอร์ดเกม ในหัวข้อ "สัตว์วิเศษ : Fantasy Creature"

ประกวดออกแบบบอร์ดเกม ในหัวข้อ "สัตว์วิเศษ : Fantasy Creature"

Thai - International Art and Culture Association ร่วมกับ Board Game Designer Thailand - BGDT พร้อมภาคีสมาคมพิทักษ์สิทธิ์ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาและ Game + Toy Lover ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 4 - 6 หรือเทียบเท่า สมัครเข้าร่วมการประกวดออกแบบบอร์ดเกม ในหัวข้อ "สัตว์วิเศษ : Fantasy Creature" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 20,000 บาท

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน
มัธยมศึกษาปที่ 4 - 6 หรือเทียบเท่า (ปวช.1-3 หรือ จบกศน. ม.3)

สัตว์วิเศษ (Fantasy Creature) คืออะไร ?
Fantasy คือการจินตนาการ การนึกฝัน ความเพ้อฝัน ผลิตผลของจินตนาการ
Creature คือสรรพสิ่งที่สร้างขึ้น คน สัตว์ สิ่งของ
สัตว์วิเศษในจินตนาการ ตำนานเทพนิยาย หรือความเชื่อต่าง ๆ

กำหนดระยะเวลา

 • ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 เวลา 23:59 น.
 • รายละเอียดกิจกรรมของผู้เข้ารอบ 20 ทีม
  • ประกาศผลผ่านเข้ารอบที่ 1 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2567
  • Workshop #1-2 เรื่องการออกแบบบอร์ดเกมเบื้องต้นและการสร้าง Prototype วันเสาร์อาทิตย์ที่ 13 - 14 กรกฏาคม 2567
  • ส่งผลงานครั้งที่ 2 [ตั้งแต่วันที่  15 กรกฏาคม 2567 จนถึงวันที่ 29 กรกฏาคม 2567 เวลา 23:59 น.]
  • ประกาศผลรอบที่ 2 ภายในวันที่ 31 กรกฏาคม 2567
  • Workshop #3 เรื่องการเตรียมตัว Playtest และปรับแก้ผลงานพร้อมแสดง วันเสาร์อาทิตย์ที่ 10-11 สิงหาคม 2567
  • Workshop #4 แสดงผลงานและกรรมการให้คะแนนผลงาน วันเสาร์อาทิตย์ที่ 7 - 8 กันยายน 2567
  • ประกาศผลโครงการพร้อมมอบรางวัล ภายในวันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2567

เงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

 • ทางทีมงานโครงการสามารถใช้ช่องทางสื่อสารที่ผู้เข้ารวมส่งให้ประชาสัมพันธ์และแจ้งข่าวสารโครงการต่างๆภายใต้โครงการเปิดโลกนวัตกรรมเกมและศิลปสำหรับอนาคต Innovation Game & Art’s Day
 • การสมัคร และการส่งผลงานในแต่ละรอบจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดที่ทางผู้ดำเนินโครงการได้กำหนดไว้ (ได้แก่รูปแบบ วัน เวลา และเงื่อนไขอื่นๆ)
 • ลิขสิทธิ์ของผลงานที่ผ่านโครงการถือเป็นของผู้เข้าร่วมโครงการ กรณีที่ผลงานเกิดจากความร่วมมือระหว่างกลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการถือว่าเป็นสิทธิ์ร่วมของผู้เข้าร่วมนั้น
 • หากทีมงาน พบว่าทีมใดมีการละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ไม่ว่าจะทั้งหมด หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่ง ทีมนั้นจะถูกตัดสิทธิ์ให้ออกจากการแข่งขัน และสมาชิกในทีมจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของเจ้าของลิขสิทธิ์ หรือ ของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว โดยทีมผู้จัดงาน และผู้ดำเนินโครงการจะไม่มีส่วนรับผิดชอบใด ๆ ต่อการละเมิดดังกล่าว ทั้งนี้หากผลงานดังกล่าวถูกตัดสินให้ได้รับรางวัล ผลการตัดสินนั้นจะถูกยกเลิกและทีมนั้นจะต้องคืนเงินรางวัลทั้งหมดให้ทางผู้จัดโครงการ พร้อมทั้งชำระค่าเสียหายที่เกิดขึ้นโดยทันที
 • หากทีมที่ผ่านเข้ารอบไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่ทางผู้ดำเนินโครงการจัดขึ้นได้ให้ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์ และผู้ดำเนินโครงการมีสิทธิ์ที่จะเรียกทีมสำรองในลำดับถัดไปเข้ามาแทนที่
 • ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด

สิ่งที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับ

 • ได้ความรู้ด้านการออกแบบบอร์ดเกมและการทดสอบผลงาน
 • ได้ฝึกทักษะกระบวนการผลิต (Production) ในรูปแบบบอร์ดเกม
 • ได้ความรู้เบื้องต้นเรื่อง UX (User Experience) และ UI (User Interface) ผ่านการสร้างสรรค์บอร์ดเกม

เงินรางวัล

 • รางวัลที่ 1 : 10,000 บาท
 • รางวัลที่ 2 : 5,000 บาท
 • รางวัลที่ 3 : 3,000 บาท
 • รางวัล Popular Vote : 2,000 บาท

ติดต่อสอบถาม
Page : Board Game Designer Thailand - BGDT

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Lotte Meviga Kovitsathianchai

Total Prize Money: 
20,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
29 May 2024 (All day) to 28 Jun 2024 (All day)

Members Online

There is currently 1 user online.

 • mod