^ Back to Top

ประกวดออกแบบสวนสวย ภายใต้แนวคิด "ปรับระเบียง เปลี่ยนเป็นสวน"

ประกวดออกแบบสวนสวย ภายใต้แนวคิด "ปรับระเบียง เปลี่ยนเป็นสวน"

บ้านและสวน ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบสวนสวย ภายใต้แนวคิด "ปรับระเบียง เปลี่ยนเป็นสวน" เพื่อชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 100,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และประกาศนียบัตร

โจทย์หลักของการประกวด

 • กำหนดให้ผู้เข้าประกวดจำลองพื้นที่สวนในขนาด 1.5 x 3 เมตร
 • โดยให้ออกแบบจากพื้นที่ระเบียงชั้นสองของบ้าน ทาวน์เฮ้าส์ หรือ คอนโดมิเนียม
 • กำหนดให้มีพื้นที่ Soft scape ไม่น้อยกว่า 60 เปอร์เซ็นต์ ของภาพรวม
 • กำหนดความสูงราวกันตกอย่างน้อย 1 เมตร
  • ความสูงผนังไม่เกิน 1.6 เมตร
  • ความสูงต้นไม้ไม่เกิน 2.5 เมตร

ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงาน
นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ไม่จำกัดอายุ จะส่งผลงานเดี่ยวหรือคู่ก็ได้

รูปแบบผลงาน

 • สร้างสรรค์ผลงานบนแผ่นฟิวเจอร์บอร์ด ขนาด A3 (29.7 x 42 เซนติเมตร) โดยใช้  ภาพวาด ภาพสามมิติหรือภาพถ่าย
 • ส่งผลงานในรูปแบบไฟล์ PDF ขนาด A3  (300 dpi) จำนวน 1 หน้า
 • แบบที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่ออกแบบเพื่อการประกวดครั้งนี้เท่านั้น
 • เป็นผลงานที่ไม่เคยเข้าประกวดหรือเผยแพร่ที่ใดมาก่อน

โปรดระบุ

 • ระบุแนวคิดและงบประมาณในการออกแบบ
 • ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมลที่สามารถติดต่อได้ หากกำลังศึกษาอยู่ให้ระบุชั้นปี คณะ และสถาบันการศึกษาด้วย บนมุมขวาล่างด้านหลังแบบประกวด

ส่งผลงานได้ที่
กองประกวดออกแบบสวนสวย

 • บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) 378 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 (กองประกวดออกแบบสวนสวย อาคาร A3)
 • ทางออนไลน์ในรูปแบบไฟล์ PDF ขนาด A3 (300 dpi) จำนวน 1 หน้า ขนาดไม่เกิน 10MB โดยอัปโหลดส่งแบบผลงานออนไลน์ >> อัปโหลดส่งผลงาน

กำหนดระยะเวลา

 • ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 30 มิถุนายน 2567 : เปิดรับผลงานการประกวด
 • วันที่ 5 กรกฎาคม 2567 : ประกาศผลผู้เข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย
 • วันที่ 31กรกฎาคม และ 1 สิงหาคม 2567 : set-up จัดแสดงมุมสวนจริง
 • วันที่ 2 – 11 สิงหาคม 2567 : ผู้เข้ารอบทั้ง 10 ทีมสุดท้ายจะต้องจัดแสดงมุมสวนจริง
 • วันที่ 2 สิงหาคม 2567 : นำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการ เพื่อตัดสินรางวัลชิงชนะเลิศ
 • วันที่ 2 – 10 สิงหาคม 2567 : เปิดโหวตรางวัลมหาชน และรางวัลขวัญใจมหาชนออนไลน์
 • วันที่ 11 สิงหาคม 2567 : ประกาศผลรางวัลมหาชนบ้านและสวนแฟร์ และรางวัล Online Popular Vote

หมายเหตุ

 • ผู้เข้ารอบทั้ง 10 ทีมสุดท้ายจะต้องจัดแสดงมุมสวนจริง ณ บริเวณใกล้กับซุ้มทางเข้าหน้าฮอลล์ 102 ไบเทค บางนา ซึ่งผู้เข้ารอบต้องจัดเตรียมพรรณไม้ วัสดุอุปกรณ์ รวมถึงของตกแต่งที่เป็นส่วนหนึ่งของการประกวดมาเองทั้งหมด และต้องจัดตกแต่งสวนให้แล้วเสร็จก่อนเปิดงานบ้านและสวนแฟร์ Midyear 2024 (วันที่ 2 สิงหาคม 2567) โดยจะมีเงินสนับสนุนให้ทีมละ 15,000 บาท
 • กำหนดระยะเวลาจัดแสดงผลงาน ระหว่างวันที่ 2 – 11 สิงหาคม 2567 ผู้เข้ารอบจึงควรคำนึงถึงอายุการใช้งานของสวน และดูแลผลงานที่จัดแสดงให้สวยงามตลอดระยะเวลาการจัดงาน

เกณฑ์การตัดสิน

 • ความคิดสร้างสรรค์ที่ตอบโจทย์ (ใช้ Softscape 60% ขึ้นไป)
 • ความสวยงามและการสร้างบรรยากาศโดยรวม
 • ประโยชน์ใช้สอยตามความเหมาะสมและใช้งานได้จริง
 • ความเป็นไปได้ในการจัดสร้างจริงและการดูแลรักษา

หมายเหตุ คณะกรรมการตัดสินมีสิทธิ์กำหนดวิธีการตัดสิน โดยให้ถือมติของคณะกรรมการเป็นข้อยุติ

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ รับเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง รับเงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
 • รางวัลชมเชย 7 รางวัล รับประกาศนียบัตร พร้อมของที่ระลึกจากสำนักพิมพ์บ้านและสวน
 • รางวัลมหาชนบ้านและสวนแฟร์ รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
 • รางวัล Online Popular Vote รับประกาศนียบัตร พร้อมของที่ระลึกจากสำนักพิมพ์บ้านและสวน

หมายเหตุ แบบประกวดของ 10 ผู้ผ่านเข้ารอบ และได้จัดแสดงนิทรรศการในงานบ้านและสวนแฟร์ Midyear 2024 เป็นลิขสิทธิ์ร่วมของผู้ออกแบบและบริษัทอมรินทร์ คอร์เปอเรชั่นส์ จำกัด (มหาชน) โดย บริษัทอมรินทร์ฯ มีสิทธิ์นำไปใช้เพื่อการตลาด และทำกิจกรรมกับผู้สนับสนุนภายใต้ชื่อโครงการประกวดแบบนี้

ติดต่อสอบถาม

 • กองประกวดออกแบบสวนสวย
  บริษัท อมรินทร์ คอร์เปอเรชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
  378 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
 • โทร. 02 422 9999 ต่อ 4222
 • อีเมล : athiwat_yu@amarin.co.th
Total Prize Money: 
100,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
23 May 2024 08:30 to 30 Jun 2024 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.