^ Back to Top

ประกวดด้านวิชาการ

ประกวดด้านวิชาการ รายการแข่งขันความสามารถด้านวิชาการในสาขาต่างๆ

แข่งขันตอบปัญหา และทักษะการใช้ภาษา J-Challenge

แข่งขันตอบปัญหา และทักษะการใช้ภาษา J-Challenge

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น Jeducation Center ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย และนักศึกษา สมัครแข่งขันตอบปัญหา และทักษะการใช้ภาษา J-Challenge ชิงทุนเรียนภาษาและโฮมสเตย์ ณ ประเทศญี่ปุ่น

หมดเขต: 
พ, 2016-01-20 16:00

แข่งขันตอบปัญหาทางด้านการเกษตรและเทคโนโลยี ในงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2559

แข่งขันตอบปัญหาทางด้านการเกษตรและเทคโนโลยี ในงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2559

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา สมัครเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาทางด้านการเกษตรและเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับอุดมศึกษา ในงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจาปี 2559 ชิงเงินรางวัล และเกียรติบัตร

หมดเขต: 
อา, 2015-12-27 06:27

ประกวดบทความวิจัยและกรณีศึกษา ด้านพัฒนบริหารศาสตร์ ระดับชาติ ประจำปี 2559

ประกวดบทความวิจัยและกรณีศึกษา ด้านพัฒนบริหารศาสตร์ ระดับชาติ ประจำปี 2559

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ขอเชิญนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดบทความวิจัยและกรณีศึกษา ด้านพัฒนบริหารศาสตร์ ระดับชาติ ประจำปี 2559 ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร

หมดเขต: 
ศ, 2016-01-15 16:00

แข่งขันหุ่นยนต์ภาคสนาม THEME "20th Anniversary Professional Robot Maker"

แข่งขันหุ่นยนต์ภาคสนาม THEME "20th Anniversary Professional Robot Maker"

วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สมัครเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ภาคสนาม THEME "20th Anniversary Professional Robot Maker" ชิงทุนการศึกษามูลค่า

หมดเขต: 
อ, 2015-10-13 01:17

แข่งขันตอบปัญหาชีววิทยา 16th BIO Contest

แข่งขันตอบปัญหาชีววิทยา 16th BIO Contest

ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สมัครเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาชีววิทยา "16th BIO Contest" ชิงถ้วยพระราชทาน ศาสตราจารย์ ดร.

หมดเขต: 
อา, 2015-11-15 16:00

ประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 18 : YSC 2016

ประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 18 : YSC 2016

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า (อาชีวศึกษา) ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 18 : YOUNG SCIENTIST COMPETITION (YSC) 2016 ชิงเงินรางวัล พร้อ

หมดเขต: 
อ, 2015-11-10 16:00

ประกวดออกแบบชุดนิทรรศการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภายใต้หัวข้อ “Climate Change and Me”

ประกวดออกแบบชุดนิทรรศการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภายใต้หัวข้อ “Climate Change and Me”

โครงการ มหกรรมเตรียมความพร้อมในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบชุดนิทรรศการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภายใต้หัวข้อ “Climate Change and Me” ชิงเงินรางวัลมู

หมดเขต: 
จ, 2015-08-31 16:00

แข่งขัน Thailand Science Challenge ท้าประลองวิทย์

แข่งขัน Thailand Science Challenge ท้าประลองวิทย์

บริษัท ซูเปอร์จิ๋ว จำกัด ร่วมกับ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และ Thai PBS ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ส่งคลิปแนะนำตัวพร้อมโชว์ทักษะความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน Thailand Science Challenge ท้าประลองวิทย์ ภายใต้หัวข

หมดเขต: 
ศ, 2015-07-10 18:00

ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับเด็กเล็ก

ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับเด็กเล็ก

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สำนักงาน กศน. กระทรวงศึกษาธิการ ขอเชิญขโรงเรียนส่งนักเรียนเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับเด็กเล็ก ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร

หมดเขต: 
พ, 2015-07-22 16:00

ประกวด และแข่งขัน ในกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนศูนย์ภาคกลาง

ประกวด และแข่งขัน ในกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนศูนย์ภาคกลาง

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ขอเชิญนักเรียน สมัครเข้าร่วมการประกวด และแข่งขัน ในกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนศ

หมดเขต: 
จ, 2015-08-03 16:00

หน้า

Subscribe to RSS - ประกวดด้านวิชาการ

Members Online

There are currently 0 users online.