^ Back to Top

ประกวดด้านวิชาการ

ประกวดด้านวิชาการ รายการแข่งขันความสามารถด้านวิชาการในสาขาต่างๆ

แข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางรัฐศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายระดับประเทศ ครั้งที่ 3

แข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางรัฐศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายระดับประเทศ ครั้งที่ 3

คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญโรงเรียนที่สนใจ ส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางรัฐศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายระดับประเทศ ครั้งที่ 3 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

หมดเขต: 
จ, 2015-01-19 16:00

การประกวดในโครงการ "การศึกษาไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน : Thai Education towards ASEAN Community"

การประกวดในโครงการ "การศึกษาไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน : Thai Education towards ASEAN Community"

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และครู อาจารย์ สมัครและส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดในโครงการ "การศึกษาไทย ก้าวไกลสู่อาเซีย

หมดเขต: 
อ, 2015-01-20 16:00

แข่งขันตอบปัญหาทางพฤกษศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ ๙

แข่งขันตอบปัญหาทางพฤกษศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ ๙

ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สมัครเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาทางพฤกษศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ ๙ ชิงชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุม

หมดเขต: 
ศ, 2014-12-19 16:00

ประกวด แข่งขัน เนื่องใน “วันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗

ประกวด แข่งขัน เนื่องใน “วันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗

ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ขอเชิญนักเรียน สมัครเข้าร่วมการประกวด และการแข่งขัน เนื่องใน “วันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗

หมดเขต: 
พฤ, 2014-12-04 16:00

แข่งขันตอบปัญหาประกันภัย “โครงการอัจฉริยะเยาวชนประกันภัย ครั้งที่ 6”

แข่งขันตอบปัญหาประกันภัย “โครงการอัจฉริยะเยาวชนประกันภัย ครั้งที่ 6”

สมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์ ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สมัครเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาประกันภัย “โครงการอัจฉริยะเยาวชนประกันภัย ครั้งที่ 6” เพื่อเป็นสุดยอดอัจฉริยะเยาวชนประกันภัย ชิงทุนการศึกษามูลค่ารว

หมดเขต: 
อา, 2014-11-30 16:00

แข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ Singha English Challenge 2014

Singha English Challenge 2014

Singha Corporation ร่วมกับ British Council ขอเชิญนิสิต นักศึกษา สมัครเข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ และความรอบรู้ในอาเซียน Singha English Challenge 2O14 ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 6OO,OOO บาท พร้อมทริปทัศนศึกษา ณ นครวัด ประเทศกัมพูชา กำหนดก

หมดเขต: 
จ, 2014-11-10 16:00

แข่งขันตอบปัญหาชีววิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย "Bio Contest ครั้งที่ 15"

แข่งขันตอบปัญหาชีววิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย "Bio Contest ครั้งที่ 15"

ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สมัครเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาชีววิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย "Bio Contest ครั้งที่ 15" ชิงถ้วยพระราชทานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภ

หมดเขต: 
ส, 2014-11-15 16:00

แข่งขัน "PTT Science Challenge"

PTT Science Challenge

PTT Group ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการแข่งขันประลองความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับ "PTT Science Challenge ประลองวิทย์ พิชิตจักรวาล" ชิงรางวัลทริปวิทยาศาสตร์ที่ The Kennedy space center ของนาซ่า ประเทศสหรัฐอเมริกา และรางวัลอื่นๆรวมมูลค่า

หมดเขต: 
ส, 2014-10-25 18:00

แข่งขันตอบปัญหาทางพันธุศาสตร์ชิงแชมป์ประเทศไทย Genetics@SciKU Contest 2014

Genetics@SciKU Contest 2014

ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญนักเรียน สมัครเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาทางพันธุศาสตร์ชิงแชมป์ประเทศไทย Genetics@SciKU Contest 2014 ชิงทุนการศึกษากว่า 24,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และใบประกาศเกียรติคุณ

หมดเขต: 
พ, 2014-09-03 16:00

ประกวดทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ประจำปี 2557 : Young Thai Science Ambassadors 2014

Young Thai Science Ambassadors 2014

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาตรี สมัครเข้าร่วมการประกวดทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ประจำปี 2557 : Young Thai Science Ambassadors 2014 ชิงทุนการศึกษา พร้อมเป็นตัวแทนทูตเยาวชนวิทยาศ

หมดเขต: 
พฤ, 2014-11-20 16:00

หน้า

Subscribe to RSS - ประกวดด้านวิชาการ

Members Online

There are currently 0 users online.