^ Back to Top

แข่งขันตอบปัญหาดาราศาสตร์ “Astro Challenge ปริศนาดาราศาสตร์”

แข่งขันตอบปัญหาดาราศาสตร์ “Astro Challenge ปริศนาดาราศาสตร์”

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ขอเชิญนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา สมัครเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาดาราศาสตร์ “Astro Challenge ปริศนาดาราศาสตร์” ชิงเงินรางวัล พร้อมถ้วยเกียรติยศ โล่รางวัล และเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์

๑. สร้างความรู้ความเข้าใจด้านดาราศาสตร์แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาผ่านการประกวดแข่งขันตอบปัญหาดาราศาสตร์
๒. สร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนใฝ่รู้ดาราศาสตร์
๓. เพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ ๑๐ ปี สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

 • สมัครในนามของโรงเรียน เป็นทีม ทีมละ ๓ คน 
 • แต่ละโรงเรียนสมัครได้มากกว่า ๑ ทีม 
 • ผู้สมัครกำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา

รอบการแข่งขัน

 • รอบแรก
  • จัดการแข่งขันในภูมิภาคต่าง ๆ กำหนดสถานที่แข่งขันตามจังหวัดดังนี้
   • ภาคเหนือ – จ.เชียงใหม่
   • ภาคกลาง – จ.ฉะเชิงเทรา
   • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ – จ.นครราชสีมา
   • ภาคใต้ – จ.สงขลา
  • คัดเลือกตัวแทนภาค ภาคละ ๒ ทีม เข้าแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ
 • รอบชิงชนะเลิศ
  • ทีมที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนภาค เดินทางมาแข่งขัน ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 

กำหนดการ 

 • บัดนี้ – ๑๕ ส.ค. ๖๒ เปิดรับสมัคร
 • ๒๒ ส.ค. ๖๒ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์แข่งขัน ทาง www.narit.or.th
 • ก.ย. ๖๒ แข่งขันรอบแรก เพื่อคัดเลือกตัวแทนภาคทั้ง ๔ ภาค 
 • พ.ย. ๖๒ แข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ณ อุทยานดาราศาตร์สิรินธร อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

หมายเหตุ วัน เวลา สถานที่แข่งขัน จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

รางวัลการแข่งขัน

 • รางวัลชนะเลิศ ถ้วยเกียรติยศ โล่รางวัล เงินรางวัล ๑๕,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ โล่รางวัล เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ โล่รางวัล เงินรางวัล ๘,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลชมเชย เกียรติบัตร พร้อม เงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท

หมายเหตุ สงวนสิทธิ์ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

ติดต่อสอบถาม
โทร. ๐๕๓-๑๒๑๒๖๘ ต่อ ๒๑๐-๒๑๑ หรือ ๐๘๑-๘๘๕๔๓๕๓

File attachments: 
หมดเขต: 
20 ก.ค. 2019 09:00 to 15 ส.ค. 2019 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.