^ Back to Top

ประกวดด้านวิชาการ

ประกวดด้านวิชาการ รายการแข่งขันความสามารถด้านวิชาการในสาขาต่างๆ

การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ชิงแชมป์ภาคใต้ ครั้งที่ 20

การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ชิงแชมป์ภาคใต้ ครั้งที่ 20

โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา(มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย) ร่วมกับ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา และสมาคมศิษย์เก่าศรีธรรมราชศึกษากุมารี AMC ขอเชิญ นักเรียน ระดับอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา สมัครเข้าร่วมโครงการสอบแข่งขันทักษะภาษา

หมดเขต: 
พ, 2013-11-13 16:00

การแข่งขัน “Thailand’s Network Security Contest 2013”

การแข่งขัน “Thailand’s Network Security Contest 2013”

สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับ บริษัท เดอะ คอมมูนิเคชั่น โซลูชั่น จำกัด ขอเชิญนิสิต นักศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการแข่งขัน “Thailand’s Network Security Contest 2013” ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า

หมดเขต: 
ศ, 2014-01-03 16:00

แข่งขันสุดยอดฝีมือโทรคมนาคมและไอซีทีเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 6

แข่งขันสุดยอดฝีมือโทรคมนาคมและไอซีทีเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 6

มูลนิธิ มสวท ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  กระทรวงแรงงาน คณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาช่างโทรคมนาคม คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการเฉลิมพระเกียรติ มูลนิธิ 5 ธันวามหาราช สถาบันวิชาการ ทีโอที บริษัททีโอทีจำกัด (มหาชน) และ บริษัทจีเอเบิลจำก

หมดเขต: 
พฤ, 2013-10-10 16:00

ประกวด “เยาวชนใช้วิทย์ฯ คิดเพื่อสิ่งแวดล้อม”

ประกวด “เยาวชนใช้วิทย์ฯ คิดเพื่อสิ่งแวดล้อม”

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ในระดับอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั่วประเทศ (ระดับ ปวส ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก) และนักศึกษาที่จบการศึกษามาแล้วไม่เกิน 2 ปี (สำเร็จการศึกษาตั้งแต่

หมดเขต: 
ศ, 2013-10-18 16:00

ประกวดแผนการตลาด ISUZU Marketing Brians Challenge 2013

ISUZU Marketing Brians Challenge 2013

กลับมาอีกครั้ง กับเวทีค้นหานักสร้างสรรค์กลยุทธ์การตลาดรุ่นใหม่ที่แม่นทั้งเชิงรุกและเชิงรับ กับโครงการประกวดแผนการตลาด ISUZU Marketing Brians Challenge 2013 ชิงทุนการศึกษารวมมูลค่า 1,000,000 บาท ภายใต้แนวคิด '"การสร้างภาพลักษณ์ให้แบรนด์ ISUZU เพื่อ

หมดเขต: 
จ, 2013-09-30 16:00

ประกวดข้อเขียนทางวิชาการ : คน ในกระแสการเปลี่ยนแปลง

ประกวดข้อเขียนทางวิชาการ : คน ในกระแสการเปลี่ยนแปลง

ศูนย์ศึกษาสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญส่งข้อเขียนทางวิชาการเข้าร่วมประกวด หัวข้อ "คน ในกระแสการเปลี่ยนแปลง" ผลงานที่ได้รับรางวัลมีสิทธิได้รับการพิจารณาให้ตีพิมพ์ในวารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา ฉบั

หมดเขต: 
พฤ, 2013-09-05 16:00

ประกวดวิทยานิพนธ์รางวัล "กำพล วัชรพล"

ประกวดวิทยานิพนธ์รางวัล "กำพล วัชรพล"

มูลนิธิไทยรัฐ ขอเชิญร่วมประกวดวิทยานิพนธ์ ที่เป็นประโยชน์ต่อวงการสื่อสารมวลชน ประจำปี 2556 เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่ "กำพล วัชรพล" อดีตผู้อำนวยการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ชิงรางวัลเงินสด 200,000 บาท พร้อมโล่และประกาศเกียรติคุณ

หมดเขต: 
อา, 2013-09-15 16:00

แข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 4

สมาคมครูคณิตศาสตร์ประถมศึกษา จะจัดการสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ในระดับประถมศึกษาขึ้น เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน ผู้เข้าร่วมแข่งขันได้ทบทวน ฝึกฝน และได้วัดความสามารถในวิชาคณิตศาสตร์อยู่เสมอ อีกทั้งเป็นการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาการเรียนการสอนวิ

หมดเขต: 
พ, 2013-12-25 16:00

ประกวดสื่อการเรียนการสอนในหัวข้อ "สื่อทรูปลูกปัญญา สร้างสรรค์การเรียนรู้สู่ Student Centric"

ประกวดสื่อการเรียนการสอนในหัวข้อ "สื่อทรูปลูกปัญญา สร้างสรรค์การเรียนรู้สู่ Student Centric"

ทรูปลูกปัญญาจัดโครงการดีๆ ต่อเนื่องสำหรับคุณครูในโครงการทรูปลูกปัญญา ทั้ง 4,000 โรงเรียน ทั่วประเทศ เพื่อเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้คุณครู ในโครงการทรูปลูกปัญญา ได้สร้างผลงาน โดยใช้สื่อและเครื่องมือไอซีที (ICT) ที่โรงเรียนมีอยู่ผ่านกระบวนการเรียน

หมดเขต: 
อา, 2013-08-25 16:00

ประกวดโครงการ AIS 3G One-2-Call! BrandAge Award ปีที่ 7

AIS 3G One-2-Call! BrandAge Award

โครงการ AIS 3G One-2-Call!- BrandAge Award เป็นโครงการประกวดทางวิชาการในระดับอุดมศึกษา โดยความร่วมมือระหว่างบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการระบบเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ เอไอเอส 3G วัน-ทู-คอล!

หมดเขต: 
อ, 2013-07-30 17:00

หน้า

Subscribe to RSS - ประกวดด้านวิชาการ

Members Online

There are currently 0 users online.