^ Back to Top

แข่งขันโครงการสิงห์แดงสัญจรครั้งที่ 12 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

แข่งขันโครงการสิงห์แดงสัญจรครั้งที่ 12 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญนักเรียนโรงเรียนในพื้นที่ภาคอีสาน สมัครเข้าร่วมการแข่งขันโครงการสิงห์แดงสัญจรครั้งที่ 12 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ชิงถ้วยเกียรติยศ พร้อมโล่รางวัล และทุนการศึกษา

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
โดยการแข่งขันทุกประเภท ผู้เข้าร่วมแข่งขันจะต้องเป็นนักเรียนโรงเรียนในพื้นที่ภาคอีสาน

ประเภทการแข่งขัน

 1. การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการด้านรัฐศาสตร์
  • การแข่งขันประเภททีม ทีมละ 2 คน
  • เป็นนักเรียนที่กําลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ไม่จํากัดแผนการเรียน)
  • นักเรียนภายในทีมสามารถคละระดับชั้นได้
  • จํากัดโรงเรียนละไม่เกิน 2 ทีม ผู้เข้าแข่งขันต้องมีอาจารย์ผู้ควบคุมทีมอย่างน้อย 1 ท่าน
 2. การแข่งขันโต้วาทีญัตติทางด้านรัฐศาสตร์
  • การแข่งขันประเภททีม ทีมละ 3-4คน
  • เป็นนักเรียนที่กําลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ไม่จํากัดแผนการเรียน)
  • นักเรียนภายในทีมสามารถคละระดับชั้นได้
  • จํากัดโรงเรียนละไม่เกิน 2 ทีม ผู้เข้าแข่งขันต้องมีอาจารย์ผู้ควบคุมทีมอย่างน้อย 1 ท่าน
 3. การแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ
  • การแข่งขันประเภทเดี่ยว
  • เป็นนักเรียนที่กําลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ไม่จํากัดแผนการเรียน)
  • มีสัญชาติไทย (โดยไม่จำกัดว่าบิดาหรือมารดาเป็นคนต่างชาติ)
  • จํากัดโรงเรียนละไม่เกิน 2 คน ผู้เข้าแข่งขันต้องมีอาจารย์ผู้ควบคุมทีมอย่างน้อย 1 ท่าน
  • ผู้เข้าแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์รอบคัดเลือกหัวข้อ “Generation gap: creative ways to foster mediationand mutual understanding”
 4. การแข่งขันสุนทพจน์ภาษาไทย
  • การแข่งขันประเภทเดี่ยว
  • เป็นนักเรียนที่กําลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ไม่จํากัดแผนการเรียน)
  • จํากัดโรงเรียนละไม่เกิน 2 คน ผู้เข้าแข่งขันต้องมีอาจารย์ผู้ควบคุมทีมอย่างน้อย 1 ท่าน
  • ผู้เข้าแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์รอบคัดเลือกในหัวข้อ “พัฒนาสังคมไทยด้วยพลังพลเมือง”

กำหนดรับสมัคร
สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 20 ธันวาคม 2563 ผ่านสามช่องทางดังนี้

 1. ผู้สมัครกรุณาส่งแบบตอบรับโดยสแกนใบสมัคร ส่งมาที่E-mail: registersdsj2020@gmail.com
 2. สมัครผ่านทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองถึง “โครงการสิงห์แดงสัญจร งานกิจกรรมนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121”
 3. สมัครผ่านโทรสาร กรุณาส่งมาที่ หมายเลข 02-696-5302

หมายเหตุ โปรดแนบใบสมัครและสำเนาบัตรประชาชนของผู้เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

รางวัลการแข่งขัน

 • รางวัลชนะเลิศ :ถ้วยเกียรติยศจากประธานรัฐสภา พร้อมทุนการศึกษา
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง : โล่รางวัลอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พร้อมทุนการศึกษา
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง : โล่รางวัลนายกสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมทุนการศึกษา

ติดต่อสอบถาม

 • 084-395-2362 (โชริ)
 • 062-919-5399 (ภี)
 • Facebook page : สิงห์แดงสัญจร - Singhadangsunjorn

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Atirut Duereh

หมดเขต: 
04 ธ.ค. 2020 09:00 to 20 ธ.ค. 2020 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.