^ Back to Top

ประกวดเรียงความ

ประกวดโครงการลมหายใจไร้มลทิน ประจำปี ๒๕๕๗

ประกวดโครงการลมหายใจไร้มลทิน ประจำปี ๒๕๕๗

บริษัท สื่อสากล จำกัด ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงการลมหายใจไร้มลทิน ประจำปี ๒๕๕๗ ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า ๓๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมล

Deadline: 
Mon, 2014-12-01 16:00

ประกวดเรียงความ หัวข้อ “ออมเพื่อสร้างไทย”

ประกวดเรียงความ หัวข้อ “ออมเพื่อสร้างไทย”

ธนาคารออมสิน ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรียงความ หัวข้อ “ออมเพื่อสร้างไทย” เนื่องในวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2557 ชิงรางวัลออมสิน อวอร์ด พร้อมเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 105,000 บาท และเกียรติบัตรออมสิน อวอร์ด

Deadline: 
Tue, 2014-09-30 16:00

ประกวดเรียงความภาษาอังกฤษ "Eco-generation Environmental Leadership Competition in Thailand"

Eco-generation Environmental Leadership Competition in Thailand

บริษัท ซัมซุง เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) ร่วมกับการไฟฟ้านครหลวง และมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ขอเชิญเยาวชนไทยอายุระหว่าง 13-15 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรียงความภาษาอังกฤษ "Eco-generation Environmental Leadership Competition i

Deadline: 
Fri, 2014-08-15 16:00

ประกวดเรียงความและวาดภาพระบายสี หัวข้อ “การขนส่งและความปลอดภัยกับการเชื่อมต่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สำคัญอย่างไรในความคิดเรา”

ประกวดเรียงความและวาดภาพระบายสี หัวข้อ “การขนส่งและความปลอดภัยกับการเชื่อมต่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สำคัญอย่างไรในความคิดเรา”

สมาคมวิจัยวิทยาการขนส่งแห่งเอเชีย ขอเชิญนักเรียน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรียงความและวาดภาพระบายสี หัวข้อ “การขนส่งและความปลอดภัยกับการเชื่อมต่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สำคัญอย่างไรในความคิดเรา” 

Deadline: 
Mon, 2014-06-30 16:00

ประกวดภาพวาด รปูถ่าย เรียงความ เนื่องในเทศกาลวิสาขบชูาโลก ประจำปี ๒๕๕๗ ภายใต้หัวข้อ “วิสาขบชูา ร้ธูรรม ร้ทูำ”

ประกวดภาพวาด รปูถ่าย เรียงความ เนื่องในเทศกาลวิสาขบชูาโลก ประจำปี ๒๕๕๗ ภายใต้หัวข้อ “วิสาขบชูา ร้ธูรรม ร้ทูำ”

คณะกรรมการวิสาขบูชาโลก, วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร, สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ และบริษัท บุญรอด บริวเวอรี่ จำกัด ขอเชิญนักเรียน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพวาด, รปูถ่าย, เรียงความ เนื่องในเทศกาลวิสาขบชูาโลก ประจำปี 2557 ภายใต้หัวข้อ “ว

Deadline: 
Mon, 2014-06-16 16:00

ประกวดเรียงความหัวข้อ "My Role as a Citizen of Earth"

ประกวดเรียงความหัวข้อ "My Role as a Citizen of Earth"

มูลนิธิ The Goi Peace Foundation และยูเนสโก ขอเชิญเยาวชนอายุไม่เกิน 25 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรียงความ หัวข้อ "My Role as a Citizen of Earth" ชิงเงินรางวัล ประกาศนียบัตร และรางวัลอื่นๆ

Deadline: 
Sun, 2014-06-15 16:00

ประกวดความเรียงความและคลิปวิดีโอประกอบเพลง ในหัวข้อ "ทุกวัน...เป็นวันของครอบครัว"

ประกวดความเรียงความและคลิปวิดีโอประกอบเพลง ในหัวข้อ "ทุกวัน...เป็นวันของครอบครัว"

สำนักส่งเสริมสถาบันครอบครัว สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรียงความและคลิปวิดีโอประกอบเพลง ในหัวข้อ "ทุกวัน...เป็นวันของครอบครัว" ชิงรางวัลมูลค่ารวมก

Deadline: 
Fri, 2014-04-11 16:00

ประกวดเรียงความหัวข้อ "กฎหมายเป็นใหญ่ สังคมไทยเป็นธรรม (?)"

ประกวดเรียงความหัวข้อ"กฎหมายเป็นใหญ่ สังคมไทยเป็นธรรม (?)"

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) : Thailand Institute of Justice (TIJ) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งประกวดเรียงความหัวข้อ"กฎหมายเป็นใหญ่ สังคมไทยเป็นธรรม (?)" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม

Deadline: 
Tue, 2014-03-25 16:00

ประกวดเรียงความและภาพวาด หัวข้อ “ศีล”

ประกวดเรียงความและภาพวาด หัวข้อ “ศีล”

มูลนิธิชลลดา ขอเชิญนักเรียนในระดับระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา ส่งผลงานประกวดเรียงความและภาพวาด หัวข้อ “ศีล” ในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาโลก ปี พ.ศ.

Deadline: 
Tue, 2014-04-15 16:00

ประกวดเรียงความ หัวข้อ "เดินตามรอยพระราชา“

ประกวดเรียงความ หัวข้อ "เดินตามรอยพระราชา“

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เชลล์ฮัท เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด ผู้ผลิตการ์ตูนแอนิเมชั่นทีวีเรื่อง “เบิร์ดแลนด์...แดนมหัศจรรย์” ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น ส่งผลงานประกวดเรียงความ หัวข้อ "เดินตามร

Deadline: 
Thu, 2014-02-27 16:00

Pages

Subscribe to RSS - ประกวดเรียงความ

Members Online

There are currently 0 users online.