^ Back to Top

ประกวดเรียงความและวาดภาพระบายสี หัวข้อ “การขนส่งและความปลอดภัยกับการเชื่อมต่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สำคัญอย่างไรในความคิดเรา”

ประกวดเรียงความและวาดภาพระบายสี หัวข้อ “การขนส่งและความปลอดภัยกับการเชื่อมต่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สำคัญอย่างไรในความคิดเรา”

สมาคมวิจัยวิทยาการขนส่งแห่งเอเชีย ขอเชิญนักเรียน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรียงความและวาดภาพระบายสี หัวข้อ “การขนส่งและความปลอดภัยกับการเชื่อมต่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สำคัญอย่างไรในความคิดเรา” 

เกณฑ์การส่งเรียงความและวาดภาพ

  • ต้องเป็นเรียงความหรือภาพวาดที่มิได้เผยแพร่หรือส่งประกวดที่ใดมาก่อน
  • เขียนเป็นเรียงความหรือวาดภาพระบายสีใส่กระดาษ A4 สีขาว

การส่งผลงาน
ส่งส่งด้วยตนเอง หรือส่งทางไปรษณีย์ ได้ที่สมาคมวิจัยวิทยาการขนส่งแห่งเอเชีย 902/1 ชั้น 9 อาคารกล๊าสเฮาส์ ถนนสุขุมวิท 25 (แดงประเสริฐ) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรงเทพฯ 10110

กำหนดระยะเวลา

  • ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิถุนายน 2557
  • ประกาศผผ่านเว็บไซด์ของสมาคมวิจัยฯ ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2557
  • มอบรางวัลในวันที่ 22 สิงหาคม 2557 ในงานประชุมวิชาการครั้งที่ 7 ณ โรงแรมอิมพีเรียล ควีนปาร์ค ถนนสุขุมวิท 22 กรุงเทพมหานคร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

  • หมายเลขโทรศัพท์ 02-6616248
  • มือถือ 081-3716255
  • โทรสาร 02-6616249
Deadline: 
08 Jun 2014 10:00 to 30 Jun 2014 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.