^ Back to Top

ประกวดวาดภาพระบายสี

ประกวดวาดภาพ แต่งแต้มฝัน ระบายสี อีอีซี...ความหวัง อันสดใส ในหัวข้อ "มีอีอีซีแล้วจะดีอย่างไร"

ประกวดวาดภาพ แต่งแต้มฝัน ระบายสี อีอีซี...ความหวัง อันสดใส ในหัวข้อ "มีอีอีซีแล้วจะดีอย่างไร"

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) หรือ EEC ขอเชิญเยาวชนยุระหว่าง 10 - 12 ปี ในพื้นที่ อีอีซี (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง) ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพ แต่งแต้มฝัน ระบายสี อีอีซี...ความหวัง อันสดใส ในหัวข้อ "มีอีอีซีแ

Deadline: 
Sat, 2023-09-30 16:30

ประกวดวาดภาพระบายสี ในหัวข้อ "กว่าง กับวิถีชีวิตแห่งล้านนา"

ประกวดวาดภาพระบายสี ในหัวข้อ "กว่าง กับวิถีชีวิตแห่งล้านนา"

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) ร่วมกับ จังหวัดเชียงราย และสมาคมขัวศิลปะ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี ในหัวข้อ "กว่าง กับวิถีชีวิตแห่งล้านนา" ภายใต้โครงการพัฒนากิจกรรมและการตลาดเพื่อส่

Deadline: 
Sun, 2023-08-20 16:30

ประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ "Wonders of the Aquatic World : มหัศจรรย์โลกใต้น้ำ"

ประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ "Wonders of the Aquatic World : มหัศจรรย์โลกใต้น้ำ"

กรมประมง ขอเชิญนักเรียนประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ "Wonders of the Aquatic World : มหัศจรรย์โลกใต้น้ำ" เนื่องในงานวันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 33 ประจำปี พ.ศ.

Deadline: 
Thu, 2023-06-15 16:30

ประกวดวาดภาพระบายสี "บ้านในฝัน"

ประกวดวาดภาพระบายสี "บ้านในฝัน"

MR.D.I.Y Thailand ขอเชิญนักเรียนอายุระหว่าง 6 - 12 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี "บ้านในฝัน" ชิงรางวัล

ประเภทการประกวด

Deadline: 
Wed, 2023-05-31 16:30

ประกวดวาดภาพระบายสี "SAKURA ART CONTEST"

ประกวดวาดภาพระบายสี "SAKURA ART CONTEST"

Sakura Products Thailand ขอเชิญนักเรียนประถมศึกษา และมัธยมศึกษา สมัครเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี "SAKURA ART CONTEST" ชิงทุนการศึกษา พร้อมผลิตภัณฑ์สีและเครื่องเขียนซากุระ และเกียรติบัตร

Deadline: 
Fri, 2023-06-02 16:30

ประกวดวาดภาพระบายสี ภายใต้หัวข้อ "เยาวชนไทย สร้างโลกยุคใหม่ ใส่ใจความยั่งยืน"

ประกวดวาดภาพระบายสี ภายใต้หัวข้อ "เยาวชนไทย สร้างโลกยุคใหม่ ใส่ใจความยั่งยืน"

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ขอเชิญเยาวชนอายุระหว่าง 7-12 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี ภายใต้หัวข้อ "เยาวชนไทย สร้างโลกยุคใหม่ ใส่ใจความยั่งยืน" ชิงทุนการศึกษา

กติกาการประกวด

Deadline: 
Mon, 2023-02-20 16:30

ประกวดวาดภาพระบายสี ในหัวข้อ "สุขภาพดีก็ยิ้มได้"

ประกวดวาดภาพระบายสี ในหัวข้อ "สุขภาพดีก็ยิ้มได้"

โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล ขอเชิญน้องๆ อายุ 6 - 12 ปี สมัครเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี ในหัวข้อ "สุขภาพดีก็ยิ้มได้" ชิงรางวัลมูลค่ารวม 12,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

คุณสมบัติ

Deadline: 
Tue, 2023-02-28 15:00

ประกวดวาดภาพระบายสี และภาพถ่าย งานเชียงรายดอกไม้งามครั้งที่ 19

ประกวดวาดภาพระบายสี และภาพถ่าย งานเชียงรายดอกไม้งามครั้งที่ 19

เทศบาลนครเชียงราย ขอเชิญผู้สนใจ สมัครและส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี และภาพถ่าย งานเชียงรายดอกไม้งามครั้งที่ 19 ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่ และเกียรติบัตร

ประเภทการประกวด

Deadline: 
Tue, 2023-01-17 16:30

ประกวดวาดภาพระบายสีระดับมัธยมศึกษา หัวข้อ "หวนคิดชีวิตย้อนวัย" ในงาน Gift Fair ครั้งที่ 31

ประกวดวาดภาพระบายสีระดับมัธยมศึกษา หัวข้อ "หวนคิดชีวิตย้อนวัย" ในงาน Gift Fair ครั้งที่ 31

สาขาวิชาศิลปศึกษา ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสีระดับมัธยมศึกษา หัวข้อ "หวนคิดชีวิตย้อนวัย" ในงาน Gift Fair ครั้งที่ 31 ชิงเงิน

Deadline: 
Thu, 2023-01-05 16:30

ประกวดวาดภาพระบายสี "ยามศิลป์ปั้นดินฟาร์ม ครั้งที่ 1"

ประกวดวาดภาพระบายสี "ยามศิลป์ปั้นดินฟาร์ม ครั้งที่ 1"

Pandin farm Art and gallery ขอเชิญนักเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ในเขตภาคกลาง ตะวันออก สมัครเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี "ยามศิลป์ปั้นดินฟาร์ม ครั้งที่ 1" หัวข้อ "ปั้นดินฟาร์มตามความคิด" (ต้องการเห็นปั้นดินฟาร์มแบบไหน) ชิงเงินร

Deadline: 
Sun, 2022-11-20 16:00

Pages

Subscribe to RSS - ประกวดวาดภาพระบายสี

Members Online

There are currently 0 users online.