^ Back to Top

ประกวดวาดภาพระบายสี

ประกวดวาดภาพระบายสีไม้ "World Kids Colouring Day 2024"

ประกวดวาดภาพระบายสีไม้ "World Kids Colouring Day 2024"

STAEDTLER ขอเชิญนักเรียนประถมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสีไม้ "World Kids Colouring Day 2024" ในหัวข้อ "ตะลุยป่ามหัศจรรย์ ชวนฝันเหนือจินตนาการ" ชิงรางวัลมูลค่ารวม 100,000 บาท

Deadline: 
Fri, 2024-08-16 08:23

ประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ "Miracle Style with Aquatic Life : อัศจรรย์กับสิ่งมีชีวิตใต้น้ำ"

ประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ "Miracle Style with Aquatic Life : อัศจรรย์กับสิ่งมีชีวิตใต้น้ำ"

กรมประมง ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และภาคเอกชน ขอเชิญนักเรียนประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนต้น ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ "Miracle Style with Aquatic Life : อัศจรรย์กับสิ่งมีชีวิตใต้น้ำ" เนื่องในงานวันประมงน

Deadline: 
Fri, 2024-06-07 16:30

ประกวดวาดภาพระบายสี "โรงเรียนปลอดบุหรี่"

ประกวดวาดภาพระบายสี "โรงเรียนปลอดบุหรี่"

งานสร้างเสริมสุขภาพศิริราช ขอเชิญนักเรียนประถมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี "โรงเรียนปลอดบุหรี่" เนื่องในกิจกรรมศิริราชรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2567 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 12,000 บาท

Deadline: 
Mon, 2024-05-20 16:30

ประกวดวาดภาพระบายสี (หุ่นนิ่ง) หัวข้อ "เพ้นท์เพชรบุรี": Royal Diamond "Paint Phetchaburi" Contest 2024

ประกวดวาดภาพระบายสี (หุ่นนิ่ง) หัวข้อ "เพ้นท์เพชรบุรี": Royal Diamond "Paint Phetchaburi" Contest 2024

กลุ่มศิลปิน ๔๗ เพ้นท์เพชรบุรี และ โรงแรมรอยัลไดมอน จังหวัดเพชรบุรี ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมปลาย และอาชีวศึกษา (ปวช.) อายุไม่เกิน 18 ปี ทั่วประเทศไทย สมัครเข้าร่วมประกวดวาดภาพระบายสี (หุ่นนิ่ง) หัวข้อ "เพ้นท์เพชรบุรี": Royal Diamond "Paint

Deadline: 
Fri, 2024-04-12 16:30

ประกวดแข่งขันในงานสัปดาห์แพทย์แผนไทย ครั้งที่ 5 "กินอยู่อย่างไทย ห่างไกลโรค"

ประกวดแข่งขันในงานสัปดาห์แพทย์แผนไทย ครั้งที่ 5 "กินอยู่อย่างไทย ห่างไกลโรค"

แพทย์แผนไทยประยุกต์ศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ หรือเทียบเท่า สมัครเข้าร่วมการประกวดแข่งขันในงานสัปดาห์แพทย์แผนไทย ครั้งที่ 5 "กินอยู่อย่างไทย ห่างไกลโรค" ชิงรางวัล

Deadline: 
Fri, 2024-04-05 16:30

ประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ "๗๒ พรรษา ทศมราชา เพื่ออาณาราษฎรเป็นสุข"

ประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ "๗๒ พรรษา ทศมราชา เพื่ออาณาราษฎรเป็นสุข"

ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง (ศปร.) ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ "๗๒ พรรษา ทศมราชา เพื่ออาณาราษฎรเป็นสุข" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม ๒๕๕,๐๐๐ บาท พร้อ

Deadline: 
Fri, 2024-05-31 16:30

ประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ "ALWAYS HAPPY ALWAYS GUGU" (มี GUGU Chicken มีความสุขเสมอ)

ประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ "ALWAYS HAPPY ALWAYS GUGU" (มี GUGU Chicken มีความสุขเสมอ)

GUGU Chicken ขอเชิญชวนน้อง ๆ อายุ 10 - 15 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ "ALWAYS HAPPY ALWAYS GUGU" (มี GUGU Chicken มีความสุขเสมอ) ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 38,000 บาท

Deadline: 
Mon, 2024-03-11 16:30

ประกวดวาดภาพ แต่งแต้มฝัน ระบายสี อีอีซี...ความหวัง อันสดใส ในหัวข้อ "มีอีอีซีแล้วจะดีอย่างไร"

ประกวดวาดภาพ แต่งแต้มฝัน ระบายสี อีอีซี...ความหวัง อันสดใส ในหัวข้อ "มีอีอีซีแล้วจะดีอย่างไร"

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) หรือ EEC ขอเชิญเยาวชนยุระหว่าง 10 - 12 ปี ในพื้นที่ อีอีซี (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง) ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพ แต่งแต้มฝัน ระบายสี อีอีซี...ความหวัง อันสดใส ในหัวข้อ "มีอีอีซีแ

Deadline: 
Sat, 2023-09-30 16:30

ประกวดวาดภาพระบายสี ในหัวข้อ "กว่าง กับวิถีชีวิตแห่งล้านนา"

ประกวดวาดภาพระบายสี ในหัวข้อ "กว่าง กับวิถีชีวิตแห่งล้านนา"

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) ร่วมกับ จังหวัดเชียงราย และสมาคมขัวศิลปะ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี ในหัวข้อ "กว่าง กับวิถีชีวิตแห่งล้านนา" ภายใต้โครงการพัฒนากิจกรรมและการตลาดเพื่อส่

Deadline: 
Sun, 2023-08-20 16:30

ประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ "Wonders of the Aquatic World : มหัศจรรย์โลกใต้น้ำ"

ประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ "Wonders of the Aquatic World : มหัศจรรย์โลกใต้น้ำ"

กรมประมง ขอเชิญนักเรียนประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ "Wonders of the Aquatic World : มหัศจรรย์โลกใต้น้ำ" เนื่องในงานวันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 33 ประจำปี พ.ศ.

Deadline: 
Thu, 2023-06-15 16:30

Pages

Subscribe to RSS - ประกวดวาดภาพระบายสี

Members Online

There are currently 0 users online.