^ Back to Top

ประกวดวาดภาพระบายสี

ประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ “ฟริท-ซี รักษ์โลก ปี 2”

ประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ “ฟริท-ซี รักษ์โลก ปี 2”

ขนมฟรุตกัมมี่ ตราฟริท-ซี พลัส ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ “ฟริท-ซี รักษ์โลก ปี 2” ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท พร้อมคอมพิวเตอร์มอบให้แก่โรงเรียนเจ้าของผลงาน

Deadline: 
Mon, 2015-08-31 16:00

ประกวดแต่งบทกลอน และประกวดวาดภาพระบายสี ในสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ ๗

ประกวดแต่งบทกลอน และประกวดวาดภาพระบายสี ในสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ ๗

โครงการสารานุกรมไทยฯ ร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร สโมสรไลออนส์สากลภาครวม 310 ประเทศไทย และมูลนิธิไลออนส์ในประเทศไทย ขอเชิญนักเรียน สมัครเข้าร่วมการประกวดแต่งบทกลอน และประกวดวาดภาพระบายสี ในสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที

Deadline: 
Fri, 2015-07-31 16:00

ประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ “รถไฟฟ้า MRT ของฉัน”

ประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ “รถไฟฟ้า MRT ของฉัน”

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ร่วมกับ บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BMCL) ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา สมัครเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสีด้วยสีชอล์ค ในหัวข้อ “รถไฟฟ้า MRT ของฉัน” ชิงถ้วยเกียรติยศ พร้อมทุนการศึกษา และเดินทางไปทัศนศึกษ

Deadline: 
Thu, 2015-06-25 16:00

ประกวดวาดภาพระบายสี “พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก”

ประกวดวาดภาพระบายสี “พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก”

ละครซีรีส์ “พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก” ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และปวช ส่งผลงงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี “พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก” ชิงทุนการศึกษา

Deadline: 
Mon, 2015-08-31 16:00

ประกวดวาดภาพระบายสี จิตรกรรมยูงทอง สะท้อนสังคมครั้งที่ ๒

ประกวดวาดภาพระบายสี จิตรกรรมยูงทอง สะท้อนสังคมครั้งที่ ๒

องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญ นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ใน ๒๒ จังหวักภาคกลาง ทั่วประเทศ สมัครเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี จิตรกรรมยูงทอง สะท

Deadline: 
Wed, 2015-03-25 16:00

ประกวดวาดภาพระบายสี และประกวดภาพถ่าย กิจกรรมวันวาเลนไทน์ 2558

ประกวดวาดภาพระบายสี และประกวดภาพถ่าย กิจกรรมวันวาเลนไทน์ 2558

ศูนย์การค้า เดอะ พาซิโอ ชอเชิญนักเรียน และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี และประกวดภาพถ่าย กิจกรรมวันวาเลนไทน์ 2558 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 20,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

วัตถุประสงค์

Deadline: 
Tue, 2015-02-10 23:59

ประกวดวาดภาพ หัวข้อ "ยึดมั่นคุณธรรม นำสามัคคี วิถีลูกเสือ"

ประกวดวาดภาพ หัวข้อ "ยึดมั่นคุณธรรม นำสามัคคี วิถีลูกเสือ"

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา สมัครเข้าร่วมการการประกวดวาดภาพระบายสี (วาดสด) ในหัวข้อ “ยึดมั่นคุณธรรม นำสามัคคี วิถีลูกเสือ” ในงานเทศกาลขนมและของขวัญ (Gift Fair) ครั้งที่ 26 “กิ๊ฟท์สามัญรุ่นใหญ่” ชิงทุนการศึก

Deadline: 
Tue, 2015-01-20 16:00

ประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ “เมืองแห่งความสุข”

ประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ “เมืองแห่งความสุข”

กรมโยธาธิการและผังเมือง ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ “เมืองแห่งความสุข” ชิงทุนการศึกษา พร้อมประกาศนียบัตร

Deadline: 
Mon, 2015-01-12 16:00

ประกวดวาดภาพระบายสี “TOYOTA Dream Car Art Contest 2015”

ประกวดวาดภาพระบายสี “TOYOTA Dream Car Art Contest 2015”

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ขอเชิญนักเรียน ประกวดวาดภาพระบายสี “TOYOTA Dream Car Art Contest 2015” ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ประเภทการประกวด

Deadline: 
Sat, 2015-02-28 16:00

ประกวดวาดภาพระบายสี “The Shoppes Children’s Day 2015” แนวคิด “เด็กดี มีคุณธรรม ก้าวนำไทย สู่อาเซียน”

ประกวดวาดภาพระบายสี “The Shoppes Children’s Day 2015” แนวคิด “เด็กดี มีคุณธรรม ก้าวนาไทย สู่อาเซียน”

สถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคม ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร กรมส่งเสริมวัฒนธรรม และ นิวซีบีดี เดอะ แกรนด์ พระราม ๙ ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย และมัธยมศึกษาตอนต้น สมัครเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี “The Shoppes Children’s Day 2015” แนวคิ

Deadline: 
Sun, 2015-01-04 16:00

Pages

Subscribe to RSS - ประกวดวาดภาพระบายสี

Members Online

There are currently 0 users online.