^ Back to Top

ประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ "รักพ่อเท่ามหาสมุทร"

โครงการ ดิ เอนเนอร์จี้ หัวหิน ขอเชิญน้องๆ อายุไม่เกิน 15 ปี สมัครเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ "รักพ่อเท่ามหาสมุทร" เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท ระหว่างวันที่ 5-7 ธันวาคม 2558  เวลา : 10.00น - 17:00น  ที่โครงการ ดิ เอนเนอร์จี้ หัวหิน กิโลเมตรที่ 197 ถนนเพชรเกษม

ประเภทการประกวด
1. ระดับอายุระหว่าง 5 - 9 ปี
2. ระดับอายุระหว่าง 10 - 15 ปี

กติกาการประกวด

 • ผู้เข้าประกวดจะต้องสร้างสรรค์ผลงานวาดภาพระบายสีตามจินตนาการในหัวข้อ "รักพ่อเท่ามหาสมุทร" ลงในกระดาษที่กำหนด ขนาด A3  ภายในเวลา 3 ชั่วโมง  พร้อมเขียนคำบรรยายบอกเล่าเรื่องราวใต้ภาพ 3 บรรทัด
 • ผู้เข้าประกวดสามารถนำส่งผลงานได้คนละ 1 ชิ้นเท่านั้นตลอดระยะเวลาการประกวด
 • ในการแข่งขัน ไม่จำกัดประเภทของสี อุปกรณ์ และเทคนิคในการสร้างผลงาน
 • ผู้เข้าประกวดจะต้องจัดเตรียมอุปกรณ์มาเอง ทางทีมงานจะจัดเตรียมกระดาษวาดเขียนขนาด A3 ไว้ให้
 • สามารถสมัครและลงทะเบียนแข่งขันได้ทุกวันตลอดจนวันที่มีการแข่งขัน

กําหนดการ

 • สมัครตั้งแต่วันนี้ - 7 ธันวาคม 2558
 • ประกวด วันที่ 5-7 ธันวาคม 2558 ที่ โครงการ ดิ เอนเนอร์จี้ หัวหิน
  • 10:00 - 12:30 น. ลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
  • 13:00 - 16:00 น. เริ่มการแข่งขัน
  • 17:00 น. ประกาศผลรางวัลขวัญใจ The Energy ประจําวัน
 • ประกาศผลในวันที่ 8 ธันวาคม 2558 ทาง www.facebook.com/theenergyhuahin 
 • รางวัลขวัญใจ ดิ เอนเนอร์จี้ ประจําวัน จะประกาศผล ณ วันแข่งขัน เวลา 17.00น 
 • ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาและของสมนาคุณ จะต้องเดินทางมารับทุนการศึกษาและของสมนาคุณ ด้วยตนเองที่ บริษัท บ้านราชประสงค์ จำกัด (มหาชน)  ภายในระยะเวลา 1 เดือนนับแต่วันที่ประกาศผลเป็นต้นไป มิฉะนั้น ทางบริษัทฯถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการรับทุนการศึกษาและของสมนาคุณ

เกณฑ์การให้คะแนนโดยสังเขป

 • ตัดสินโดยคณะกรรมการจากโครงการ ดิ เอนเนอร์จี้ หัวหิน และผู้ทรงคุณวุฒิรับเชิญ โดยเน้นที่ความคิดสร้างสรรค์ ความน่าสนใจเรื่องราวมีความหมายและเนื้อหาที่ดี (การตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สิ้นสุด) 
 • ผลงานที่เข้าร่วมกิจกรรม จะต้องเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ และไม่เคยมีการเผยแพร่มาก่อน
 • ผลงานมีความหมายตรงตามหัวข้อที่กําหนด
 • ความสวยงามและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
 • ชื่อภาพและคําบรรยายใต้ภาพ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

 • โทร. คุณพรลักษณ์ 097-2419405 , คุณชัยสิทธิ์ 087-0422378
 • http://www.theenergy.co.th/event
 • www.facebook.com/theenergyhuahin 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :K. Pornluck  Runrojassawagul

Total Prize Money: 
200,000 Baht
Deadline: 
09 Nov 2015 10:00 to 07 Dec 2015 12:30

Members Online

There are currently 0 users online.