^ Back to Top

ประกวดวาดภาพระบายสี

ประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ "Miracle Style with Aquatic Life : อัศจรรย์กับสิ่งมีชีวิตใต้น้ำ"

ประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ "Miracle Style with Aquatic Life : อัศจรรย์กับสิ่งมีชีวิตใต้น้ำ"

กรมประมง ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และภาคเอกชน ขอเชิญนักเรียนประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนต้น ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ "Miracle Style with Aquatic Life : อัศจรรย์กับสิ่งมีชีวิตใต้น้ำ" เนื่องในงานวันประมงน

หมดเขต: 
ศ, 2024-06-07 16:30

ประกวดวาดภาพระบายสี "โรงเรียนปลอดบุหรี่"

ประกวดวาดภาพระบายสี "โรงเรียนปลอดบุหรี่"

งานสร้างเสริมสุขภาพศิริราช ขอเชิญนักเรียนประถมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี "โรงเรียนปลอดบุหรี่" เนื่องในกิจกรรมศิริราชรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2567 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 12,000 บาท

หมดเขต: 
จ, 2024-05-20 16:30

ประกวดวาดภาพระบายสี (หุ่นนิ่ง) หัวข้อ "เพ้นท์เพชรบุรี": Royal Diamond "Paint Phetchaburi" Contest 2024

ประกวดวาดภาพระบายสี (หุ่นนิ่ง) หัวข้อ "เพ้นท์เพชรบุรี": Royal Diamond "Paint Phetchaburi" Contest 2024

กลุ่มศิลปิน ๔๗ เพ้นท์เพชรบุรี และ โรงแรมรอยัลไดมอน จังหวัดเพชรบุรี ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมปลาย และอาชีวศึกษา (ปวช.) อายุไม่เกิน 18 ปี ทั่วประเทศไทย สมัครเข้าร่วมประกวดวาดภาพระบายสี (หุ่นนิ่ง) หัวข้อ "เพ้นท์เพชรบุรี": Royal Diamond "Paint

หมดเขต: 
ศ, 2024-04-12 16:30

ประกวดแข่งขันในงานสัปดาห์แพทย์แผนไทย ครั้งที่ 5 "กินอยู่อย่างไทย ห่างไกลโรค"

ประกวดแข่งขันในงานสัปดาห์แพทย์แผนไทย ครั้งที่ 5 "กินอยู่อย่างไทย ห่างไกลโรค"

แพทย์แผนไทยประยุกต์ศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ หรือเทียบเท่า สมัครเข้าร่วมการประกวดแข่งขันในงานสัปดาห์แพทย์แผนไทย ครั้งที่ 5 "กินอยู่อย่างไทย ห่างไกลโรค" ชิงรางวัล

หมดเขต: 
ศ, 2024-04-05 16:30

ประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ "๗๒ พรรษา ทศมราชา เพื่ออาณาราษฎรเป็นสุข"

ประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ "๗๒ พรรษา ทศมราชา เพื่ออาณาราษฎรเป็นสุข"

ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง (ศปร.) ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ "๗๒ พรรษา ทศมราชา เพื่ออาณาราษฎรเป็นสุข" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม ๒๕๕,๐๐๐ บาท พร้อ

หมดเขต: 
ศ, 2024-05-31 16:30

ประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ "ALWAYS HAPPY ALWAYS GUGU" (มี GUGU Chicken มีความสุขเสมอ)

ประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ "ALWAYS HAPPY ALWAYS GUGU" (มี GUGU Chicken มีความสุขเสมอ)

GUGU Chicken ขอเชิญชวนน้อง ๆ อายุ 10 - 15 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ "ALWAYS HAPPY ALWAYS GUGU" (มี GUGU Chicken มีความสุขเสมอ) ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 38,000 บาท

หมดเขต: 
จ, 2024-03-11 16:30

ประกวดวาดภาพ แต่งแต้มฝัน ระบายสี อีอีซี...ความหวัง อันสดใส ในหัวข้อ "มีอีอีซีแล้วจะดีอย่างไร"

ประกวดวาดภาพ แต่งแต้มฝัน ระบายสี อีอีซี...ความหวัง อันสดใส ในหัวข้อ "มีอีอีซีแล้วจะดีอย่างไร"

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) หรือ EEC ขอเชิญเยาวชนยุระหว่าง 10 - 12 ปี ในพื้นที่ อีอีซี (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง) ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพ แต่งแต้มฝัน ระบายสี อีอีซี...ความหวัง อันสดใส ในหัวข้อ "มีอีอีซีแ

หมดเขต: 
ส, 2023-09-30 16:30

ประกวดวาดภาพระบายสี ในหัวข้อ "กว่าง กับวิถีชีวิตแห่งล้านนา"

ประกวดวาดภาพระบายสี ในหัวข้อ "กว่าง กับวิถีชีวิตแห่งล้านนา"

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) ร่วมกับ จังหวัดเชียงราย และสมาคมขัวศิลปะ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี ในหัวข้อ "กว่าง กับวิถีชีวิตแห่งล้านนา" ภายใต้โครงการพัฒนากิจกรรมและการตลาดเพื่อส่

หมดเขต: 
อา, 2023-08-20 16:30

ประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ "Wonders of the Aquatic World : มหัศจรรย์โลกใต้น้ำ"

ประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ "Wonders of the Aquatic World : มหัศจรรย์โลกใต้น้ำ"

กรมประมง ขอเชิญนักเรียนประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ "Wonders of the Aquatic World : มหัศจรรย์โลกใต้น้ำ" เนื่องในงานวันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 33 ประจำปี พ.ศ.

หมดเขต: 
พฤ, 2023-06-15 16:30

ประกวดวาดภาพระบายสี "บ้านในฝัน"

ประกวดวาดภาพระบายสี "บ้านในฝัน"

MR.D.I.Y Thailand ขอเชิญนักเรียนอายุระหว่าง 6 - 12 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี "บ้านในฝัน" ชิงรางวัล

ประเภทการประกวด

หมดเขต: 
พ, 2023-05-31 16:30

หน้า

Subscribe to RSS - ประกวดวาดภาพระบายสี

Members Online

There are currently 0 users online.