^ Back to Top

ประกวดวาดภาพระบายสี

ประกวดวาดภาพระบายสี “พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก”

ประกวดวาดภาพระบายสี “พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก”

ละครซีรีส์ “พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก” ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และปวช ส่งผลงงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี “พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก” ชิงทุนการศึกษา

หมดเขต: 
จ, 2015-08-31 16:00

ประกวดวาดภาพระบายสี จิตรกรรมยูงทอง สะท้อนสังคมครั้งที่ ๒

ประกวดวาดภาพระบายสี จิตรกรรมยูงทอง สะท้อนสังคมครั้งที่ ๒

องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญ นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ใน ๒๒ จังหวักภาคกลาง ทั่วประเทศ สมัครเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี จิตรกรรมยูงทอง สะท

หมดเขต: 
พ, 2015-03-25 16:00

ประกวดวาดภาพระบายสี และประกวดภาพถ่าย กิจกรรมวันวาเลนไทน์ 2558

ประกวดวาดภาพระบายสี และประกวดภาพถ่าย กิจกรรมวันวาเลนไทน์ 2558

ศูนย์การค้า เดอะ พาซิโอ ชอเชิญนักเรียน และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี และประกวดภาพถ่าย กิจกรรมวันวาเลนไทน์ 2558 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 20,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

วัตถุประสงค์

หมดเขต: 
อ, 2015-02-10 23:59

ประกวดวาดภาพ หัวข้อ "ยึดมั่นคุณธรรม นำสามัคคี วิถีลูกเสือ"

ประกวดวาดภาพ หัวข้อ "ยึดมั่นคุณธรรม นำสามัคคี วิถีลูกเสือ"

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา สมัครเข้าร่วมการการประกวดวาดภาพระบายสี (วาดสด) ในหัวข้อ “ยึดมั่นคุณธรรม นำสามัคคี วิถีลูกเสือ” ในงานเทศกาลขนมและของขวัญ (Gift Fair) ครั้งที่ 26 “กิ๊ฟท์สามัญรุ่นใหญ่” ชิงทุนการศึก

หมดเขต: 
อ, 2015-01-20 16:00

ประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ “เมืองแห่งความสุข”

ประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ “เมืองแห่งความสุข”

กรมโยธาธิการและผังเมือง ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ “เมืองแห่งความสุข” ชิงทุนการศึกษา พร้อมประกาศนียบัตร

หมดเขต: 
จ, 2015-01-12 16:00

ประกวดวาดภาพระบายสี “TOYOTA Dream Car Art Contest 2015”

ประกวดวาดภาพระบายสี “TOYOTA Dream Car Art Contest 2015”

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ขอเชิญนักเรียน ประกวดวาดภาพระบายสี “TOYOTA Dream Car Art Contest 2015” ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ประเภทการประกวด

หมดเขต: 
ส, 2015-02-28 16:00

ประกวดวาดภาพระบายสี “The Shoppes Children’s Day 2015” แนวคิด “เด็กดี มีคุณธรรม ก้าวนำไทย สู่อาเซียน”

ประกวดวาดภาพระบายสี “The Shoppes Children’s Day 2015” แนวคิด “เด็กดี มีคุณธรรม ก้าวนาไทย สู่อาเซียน”

สถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคม ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร กรมส่งเสริมวัฒนธรรม และ นิวซีบีดี เดอะ แกรนด์ พระราม ๙ ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย และมัธยมศึกษาตอนต้น สมัครเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี “The Shoppes Children’s Day 2015” แนวคิ

หมดเขต: 
อา, 2015-01-04 16:00

ประกวดวาดภาพระบายสี "ฮูปแต้มอีสาน"

ประกวดวาดภาพระบายสี "ฮูปแต้มอีสาน"

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับ โรงเรียนหนงเรื่อวิทยา จังหงวัดขอนแก่น หอศิลปวัฒนธรรม สำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในภาคอีสาน สมัครเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี "ฮูปแต้มอี

หมดเขต: 
พ, 2014-09-10 16:00

ประกวดวาดภาพระบายสี ครั้งที่ 9 หัวข้อ "โลกของแมลง"

ประกวดวาดภาพระบายสี ครั้งที่ 9 หัวข้อ "โลกของแมลง"

อาท ขอเชิญนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี ครั้งที่ 9 หัวข้อ "โลกของแมลง" ชิงทุนการศึกษา พร้อมโล่และประกาศนียบัตร

หมดเขต: 
อา, 2014-08-31 16:00

ประกวดวาดภาพระบายสี โครงการ “My Bright Smiles” Global Art Contest

ประกวดวาดภาพระบายสี โครงการ “My Bright Smiles” Global Art Contest

บริษัทคอลเกต - ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และศูนย์ศิลป์สิรินธร ขอเชิญนักเรียน ในระดับชั้นประถมศึกษาอายุระหว่าง 6-9 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมก

หมดเขต: 
ศ, 2014-08-15 16:00

หน้า

Subscribe to RSS - ประกวดวาดภาพระบายสี

Members Online

There are currently 0 users online.