^ Back to Top

ประกวดวาดภาพระบายสี

ประกวดวาดภาพระบายสี "ฟริทซี พลัส รักโลก ปี 4" หัวข้อ "เยาวชน เปลี่ยนโลกได้"

ประกวดวาดภาพระบายสี "ฟริทซี พลัส รักโลก ปี 4" หัวข้อ "เยาวชน เปลี่ยนโลกได้"

ขนมฟรุตกัมมี่ ตราฟริท-ซี พลัส ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี "ฟริทซี พลัส รักโลก ปี 4" หัวข้อ "เยาวชน เปลี่ยนโลกได้" ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท พร้อมคอมพิวเตอร์มอบให้แก่โรงเรียนเจ

หมดเขต: 
ส, 2017-09-30 16:00

ประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ “ฟันดีทั่วหล้าพระเมตตาทั่วไทย ในหลวงรัชกาลที่ 9”

ประกวดวาดภาพระบายสีหัวข้อ “ฟันดีทั่วหล้าพระเมตตาทั่วไทย ในหลวงรัชกาลที่ 9”

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย - มัธยมศึกษาตอนต้น ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสีหัวข้อ “ฟันดีทั่วหล้าพระเมตตาทั่วไทย ในหลวงรัชกาลที่ 9” ชิงทุนการศึกษา พร้อมโล่เกียรติยศ และเกียรติบัตร

หมดเขต: 
จ, 2017-05-01 16:00

ประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ "บ้านของพ่อ"

ประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ "บ้านของพ่อ"

สมาคมอาคารชุดไทย สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย และสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร ขอเชิญนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย - มัธยมศึกษาตอนต้น ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ "บ้านของพ่อ" พร้อมเขียนคำบรรยายใต้ภาพถึงความรู้สึกที่ตนเองวาด ชิงเง

หมดเขต: 
จ, 2017-02-20 16:00

ประกวดวาดภาพระบายสี โตโยต้า รถยนต์ในฝัน Toyota Dream Car Art Contest 2017

ประกวดวาดภาพระบายสี โตโยต้า รถยนต์ในฝัน Toyota Dream Car Art Contest 2017

TOYOTA ขอเชิญเยาวชน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี โตโยต้า รถยนต์ในฝัน Toyota Dream Car Art Contest 2017 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษา และเป็นตัวแทนไปประกวดระดับโลก

หมดเขต: 
อ, 2017-02-28 16:00

ประกวดวาดภาพระบายสี เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรียภาพของเด็ก เนื่องในวันครูศิลปะ : อารี สุทธิพันธุ์

ประกวดวาดภาพระบายสี เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรียภาพของเด็ก เนื่องในวันครูศิลปะ : อารี สุทธิพันธุ์

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว และมูลนิธิอารี สุทธิพันธุ์ ขอเชิญโรงเรียน หรือสถาบันการสอนศิลปะ ส่งนักเรียนเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรียภาพของเด็ก เนื่องในวันครูศิลปะ : อารี สุทธิพันธุ์ ชิงเงินรางวัล พ

หมดเขต: 
อ, 2016-11-15 16:00

ประกวดวาดภาพระบายสี “มหัศจรรย์ปิโตรเคมี ปี 2” หัวข้อ "ปิโตรเคมี เพื่อชีวิตที่ดีกว่า"

ประกวดวาดภาพระบายสี “มหัศจรรย์ปิโตรเคมี ปี 2” หัวข้อ "ปิโตรเคมี เพื่อชีวิตที่ดีกว่า"

บริษัท พีทีที โกลบอลเคมิคอล จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนักเรียน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี “มหัศจรรย์ปิโตรเคมี ปี 2” หัวข้อ "ปิโตรเคมี เพื่อชีวิตที่ดีกว่า" ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวม 270,000 บาท

หมดเขต: 
ศ, 2016-10-14 16:00

ประกวดวาดภาพระบายสี “โครงการออกแบบบรรจุภัณฑ์นมโรงเรียน : School Milk Art Contest 2016”

ประกวดวาดภาพระบายสี “โครงการออกแบบบรรจุภัณฑ์นมโรงเรียน : School Milk Art Contest 2016”

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี “โครงการออกแบบบรรจุภัณฑ์นมโรงเรียน : School Milk Art Contest 2016” ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวม

หมดเขต: 
พ, 2016-08-31 16:00

ประกวดวาดภาพระบายสี "ฟริทซี พลัส รักโลก ปี 3" หัวข้อ "ชวนบอกรักแม่"

ประกวดวาดภาพระบายสี "ฟริทซี พลัส รักโลก ปี 3" หัวข้อ "ชวนบอกรักแม่"

ขนมฟรุตกัมมี่ ตราฟริท-ซี พลัส ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี "ฟริทซี พลัส รักโลก ปี 3" หัวข้อ "ชวนบอกรักแม่" ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 250,000 บาท พร้อมคอมพิวเตอร์มอบให้แก่โรงเรียนเจ้าของผลง

หมดเขต: 
พ, 2016-08-31 16:00

ประกวดวาดภาพระบายสี ครั้งที่ 11 หัวข้อ "ป้องกัน ปลอดภัย ใส่ใจ ไข้เลือดออก"

ประกวดวาดภาพระบายสี ครั้งที่ 11 หัวข้อ "ป้องกัน ปลอดภัย ใส่ใจ ไข้เลือดออก"

บริษัท อาท เคมิคัล (ประเทศไทย) จำกัด ขอเชิญนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี ครั้งที่ 11 หัวข้อ "ป้องกัน ปลอดภัย ใส่ใจ ไข้เลือดออก" ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 146,000 บาท

หมดเขต: 
พ, 2016-08-31 16:00

ประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ “ประเทศไทยในฝัน”

ประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ “ประเทศไทยในฝัน”

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ “ประเทศไทยในฝัน” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 70,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

หมดเขต: 
จ, 2016-06-20 16:00

หน้า

Subscribe to RSS - ประกวดวาดภาพระบายสี

Members Online

There are currently 0 users online.