^ Back to Top

ประกวดวาดภาพระบายสี

ประกวดวาดภาพระบายสี "วันสำคัญของเรา" ครั้งที่ 1 หัวข้อ "วันอาสาฬหบูชา"

ประกวดวาดภาพระบายสี "วันสำคัญของเรา" ครั้งที่ 1 หัวข้อ "วันอาสาฬหบูชา"

น่ำเอี้ยง ขอเชิญนักเรียนชั้นอนุบาลและประถมศึกษา อายุไม่เกิน 12 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี "วันสำคัญของเรา" ครั้งที่ 1 หัวข้อ "วันอาสาฬหบูชา" ชิงทุนการศึกษา และของรางวัล

วัตถุประสงค์

หมดเขต: 
อา, 2020-06-28 17:00

ประกวดวาดภาพระบายสี “แต้มสี เติมฝัน ปันทุนความรู้” ปี 3

ประกวดวาดภาพระบายสี “แต้มสี เติมฝัน ปันทุนความรู้” ปี 3

มูลนิธิปันปัญญา ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี “แต้มสี เติมฝัน ปันทุนความรู้” ปี 3 ชิงทุนการศึกษาพร้อมของรางวัลมูลค่ารวมกว่า 30,000 บาท

วัตถุประสงค์

หมดเขต: 
พฤ, 2020-08-20 18:00

ประกวดวาดภาพระบายสี “เราจะผ่านไปด้วยกัน” : art from home

ประกวดวาดภาพระบายสี “เราจะผ่านไปด้วยกัน” : art from home

เพจประกวดวาดภาพ.คอม ร่วมกับ ผลิตภัณฑ์ BIC ขอเชิญน้อง ๆ อายุระหว่าง 6 - 12 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี “เราจะผ่านไปด้วยกัน” : art from home ชิงผลิตภัณฑ์สีไม้ BIC

คุณสมบัติผู้ร่วมการประกวด

หมดเขต: 
อา, 2020-04-26 16:30

ประกวดวาดภาพระบายสี Monami Illustration Contest แนวคิด "Summer + Colors + Friends"

ประกวดวาดภาพระบายสี Monami Illustration Contest แนวคิด "Summer + Colors + Friends"

Monami ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี Monami Illustration Contest แนวคิด "Summer + Colors + Friends" ชิงทุนการศึกษา พร้อมชองรางวัล มูลค่ารวมกว่า 66,000 บาท

หมดเขต: 
ศ, 2020-04-10 (All day)

ประกวดวาดภาพระบายสี มหัศจรรย์ปิโตรเคมี ปี 5 หัวข้อ “Circular Living หมุนเวียนสู่คุณค่าไม่สิ้นสุด”

ประกวดวาดภาพระบายสี มหัศจรรย์ปิโตรเคมี ปี 5 หัวข้อ “Circular Living หมุนเวียนสู่คุณค่าไม่สิ้นสุด”

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนักเรียนระดับระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี มหัศจรรย์ปิโตรเคมี ปี 5 หัวข้อ “Circular Living หมุนเวียนสู่คุณค่าไม่สิ้นสุด” ชิงทุนก

หมดเขต: 
อ, 2019-11-05 16:30

ประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ “มิตรภาพมหัศจรรย์ในดินแดนเวทมนต์ของ เพลย์โมบิล”

ประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ “มิตรภาพมหัศจรรย์ในดินแดนเวทมนต์ของ เพลย์โมบิล”

มงคลเมเจอร์ ร่วมกับ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ขอเชิญนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ “มิตรภาพมหัศจรรย์ในดินแดนเวทมนต์ของ เพลย์โมบิล” ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 20,000 บาท และขอ

หมดเขต: 
จ, 2019-09-09 16:30

ประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ "บ๊ายบาย...พลาสติก กับพี่ซาบีนี่ Sabinie #Zero Plastic"

ประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ "บ๊ายบาย...พลาสติก กับพี่ซาบีนี่ Sabinie #Zero Plastic"

Sabina ขอเชิญนักเรียนหญิง ระดับประถมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ "บ๊ายบาย...พลาสติก กับพี่ซาบีนี่ Sabinie #Zero Plastic" ชิงทุนการศึกษา พร้อมใบประกาศนียบัตร และของรางวัล

หมดเขต: 
ศ, 2019-08-23 16:30

ประกวดวาดภาพระบายสี "ฟริท-ซี พลัส รักษ์โลก ปี 5" หัวข้อ "เยาวชนวัยใส หัวใจรักษ์โลก"

ประกวดวาดภาพระบายสี "ฟริท-ซี พลัส รักษ์โลก ปี 5" หัวข้อ "เยาวชนวัยใส หัวใจรักษ์โลก"

ฟริท-ซี ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี "ฟริท-ซี พลัส รักษ์โลก ปี 5" หัวข้อ "เยาวชนวัยใส หัวใจรักษ์โลก" ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวม 100,000 บาท

หมดเขต: 
จ, 2019-09-30 16:30

ประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ “รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ พัฒนาก้าวไกล สู่ระดับสากล”

ประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ “รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ พัฒนาก้าวไกล สู่ระดับสากล”

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ขอเชิญนักเรียนประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น สมัครเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ “รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ พัฒนาก้าวไกล สู่ระดับสากล” ชิงเงินรางวัล พร้อมพร้อมถ้วยรางวัล และเกียรติบัตร

หมดเขต: 
อ, 2019-07-16 16:30

ประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ “ชลบุรีน่าเที่ยว" ครั้งที่ 2

ประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ “ชลบุรีน่าเที่ยว" ครั้งที่ 2

สมาคมแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรี ขอเชิญนักเรียน และสถานศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ “ชลบุรีน่าเที่ยว" ครั้งที่ 2 ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 50,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลจากท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชล

หมดเขต: 
พฤ, 2019-08-01 16:30

หน้า

Subscribe to RSS - ประกวดวาดภาพระบายสี

Members Online

There are currently 0 users online.