^ Back to Top

ประกวดวาดภาพระบายสี "วันสำคัญของเรา" ครั้งที่ 1 หัวข้อ "วันอาสาฬหบูชา"

ประกวดวาดภาพระบายสี "วันสำคัญของเรา" ครั้งที่ 1 หัวข้อ "วันอาสาฬหบูชา"

น่ำเอี้ยง ขอเชิญนักเรียนชั้นอนุบาลและประถมศึกษา อายุไม่เกิน 12 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี "วันสำคัญของเรา" ครั้งที่ 1 หัวข้อ "วันอาสาฬหบูชา" ชิงทุนการศึกษา และของรางวัล

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ที่ส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์มากยิ่งขึ้น
 • เพื่อเสริมสร้างประโยชน์ให้แก่เด็กและเยาวชนที่สนใจในการวาดภาพระบายสี ได้มีโอกาสแสดง ความสามารถด้านศิลปะอย่างถูกต้องและสร้างสรรค์
 • เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าประกวด
ผู้สมัครเข้าแข่งขันต้องอายุไม่เกิน 12 ปี

การส่งผลงาน

 • ดาวน์โหลดใบงาน จัดพิมพ์บนกระดาษขนาด A4 วาดภาพตกแต่งตามจินตนาการแนวตั้ง ผลงานที่ส่งเข้าประกวดไม่จำกัดประเภทสีที่ใช้ สามารถแต่งเติมเทคนิคการวาดภาพอื่นๆ มาใช้ประกอบได้ตาม ความคิดสร้างสรรค์
 • สแกนภาพ หรือถ่ายภาพผลงานอย่างคมชัดโพสลงในช่องแสดงความคิดเห็นของโพสการประกวดที่กำหนดให้ใน เพจโหราศาสตร์น่ำเอี้ยง  พร้อมทั้งแจ้งชื่อ สถานศึกษา และอายุของผู้ร่วมประกวด แฮสแท็กบนโพส #น่ำเอี้ยง #วันสำคัญของเรา

กำหนดระยะเวลา

 • ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม - 28 มิถุนายน 2563
 • ประกาศรางวัลวันที่ 5 กรกฎาคม 2563 ทาง Facebook fanpage: โหราศาสตร์น่ำเอี้ยง  

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ
  • ทุนการศึกษาสำหรับผู้เข้าแข่งขัน 1,000 บาท
  • ใบประกาศนียบัตรรางวัลชนะเลิศอันดับ1
  • Colleen สีไม้คอลลีน 72สี มูลค่า 400 บาท สำหรับนักเรียนเจ้าของผลงาน
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
  • ทุนการศึกษาสำหรับผู้เข้าแข่งขัน 500 บาท
  • ใบประกาศนียบัตรรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
  • Colleen สีไม้คอลลีน 72สี มูลค่า 400 บาท สำหรับนักเรียนเจ้าของผลงาน
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
  • ใบประกาศนียบัตรรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
  • Colleen สีไม้คอลลีน 72สี มูลค่า 400 บาท สำหรับนักเรียนเจ้าของผลงาน

ติดต่อสอบถาม

 • Facebook fanpage: โหราศาสตร์น่ำเอี้ยง @numeiang
 • LINE@ :@numeiang (มี@) ในวันจันทร์ –เสาร์ เวลาทำการ 8.00 – 17.00 น.

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Timporn Numpituckchaikul

File attachments: 
ค่าสมัคร: 
หมดเขต: 
26 พ.ค. 2020 08:00 to 28 มิ.ย. 2020 17:00

Members Online

There is currently 1 user online.

 • mod