^ Back to Top

ประกวดวาดภาพระบายสี

ประกวดวาดภาพระบายสี "ฮูปแต้มอีสาน"

ประกวดวาดภาพระบายสี "ฮูปแต้มอีสาน"

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับ โรงเรียนหนงเรื่อวิทยา จังหงวัดขอนแก่น หอศิลปวัฒนธรรม สำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในภาคอีสาน สมัครเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี "ฮูปแต้มอี

Deadline: 
Wed, 2014-09-10 16:00

ประกวดวาดภาพระบายสี ครั้งที่ 9 หัวข้อ "โลกของแมลง"

ประกวดวาดภาพระบายสี ครั้งที่ 9 หัวข้อ "โลกของแมลง"

อาท ขอเชิญนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี ครั้งที่ 9 หัวข้อ "โลกของแมลง" ชิงทุนการศึกษา พร้อมโล่และประกาศนียบัตร

Deadline: 
Sun, 2014-08-31 16:00

ประกวดวาดภาพระบายสี โครงการ “My Bright Smiles” Global Art Contest

ประกวดวาดภาพระบายสี โครงการ “My Bright Smiles” Global Art Contest

บริษัทคอลเกต - ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และศูนย์ศิลป์สิรินธร ขอเชิญนักเรียน ในระดับชั้นประถมศึกษาอายุระหว่าง 6-9 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมก

Deadline: 
Fri, 2014-08-15 16:00

ประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ “รักษ์ทะเลกับเชลล์ดอน”

ประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ “รักษ์ทะเลกับเชลล์ดอน”

ดัชมิลล์คิดส์ ร่วมกับ Shelldon ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 รส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ “รักษ์ทะเลกับเชลล์ดอน” ชิงรางวัล เป็น 1 ใน 30 ครอบครัว (ครอบครัวละ 3 ท่าน) ที่จะได้เข้าร่วมกิจกรรมแคมป์รักษ์ท

Deadline: 
Tue, 2014-09-30 11:26

ประกวดวาดภาพ Children Painting Competition 2014 ในหัวข้อ "พระคุณแม่"

ประกวดวาดภาพ Children Painting Competition 2014 ในหัวข้อ "พระคุณแม่"

บ้านสีลม ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สมัครนเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสีเยาวชน ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557 : Children Painting Competition 2014 หัวข้อ “พระคุณแม่” ชิงทุนการศึกษา 15,000 บาท

Deadline: 
Thu, 2014-07-10 16:00

ประกวดวาดภาพระบายสี ในหัวข้อ "ความปลอดภัย ในชีวิตประจำวัน"

ประกวดวาดภาพระบายสี ในหัวข้อ "ความปลอดภัย ในชีวิตประจำวัน"

ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นอนุบาล และประถมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี ในหัวข้อ "ความปลอดภัย ในชีวิตประจำวัน" ชิงรางวัลมูลค่ารวม 7,000 บาท

ประเภทการประกวด

Deadline: 
Mon, 2014-06-30 16:00

ประกวดเรียงความและวาดภาพระบายสี หัวข้อ “การขนส่งและความปลอดภัยกับการเชื่อมต่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สำคัญอย่างไรในความคิดเรา”

ประกวดเรียงความและวาดภาพระบายสี หัวข้อ “การขนส่งและความปลอดภัยกับการเชื่อมต่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สำคัญอย่างไรในความคิดเรา”

สมาคมวิจัยวิทยาการขนส่งแห่งเอเชีย ขอเชิญนักเรียน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรียงความและวาดภาพระบายสี หัวข้อ “การขนส่งและความปลอดภัยกับการเชื่อมต่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สำคัญอย่างไรในความคิดเรา” 

Deadline: 
Mon, 2014-06-30 16:00

ประกวดวาดภาพระบายสี และคำขวัญ หัวข้อ "ชุมชนร่วมใจปลอดภัยไข้เลือดออก"

ประกวดวาดภาพระบายสี และคำขวัญ ในหัวข้อ "ชุมชนร่วมใจปลอดภัยไข้เลือดออก"

สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสีและคำขวัญ ในหัวข้อ "ชุมชนร่วมใจปลอดภัยไข้เลือดออก" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 120,000 บาท

Deadline: 
Sun, 2014-06-15 16:00

ประกวดวาดภาพระบายสี TOYOTA DREAM CAR ART CONTEST 2014

ประกวดวาดภาพระบายสี TOYOTA DREAM CAR ART CONTEST 2014

TOYOTA ขอเชิญน้องๆ อายุไม่เกิน 15 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการประกวดวาดภาพระบายสี TOYOTA DREAM CAR ART CONTEST 2014 "รถยนต์ในฝัน" ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเป็นตัวแทนไปประกวดระดับโ

Deadline: 
Fri, 2014-02-28 16:00

ประกวดวาดภาพระบายสีการ์ตูน หัวข้อ "LIKE การ์ตูน LIKE สาระ"

ประกวดวาดภาพระบายสีการ์ตูน ในหัวข้อ "LIKE การ์ตูน LIKE สาระ"

งานเทศกาลการ์ตูน ขอเชิญน้องน้องๆ ระดับมัธยมศึกษา ม.1- ม.6 สมัครเข้าร่วมประกวดวาดภาพระบายสีการ์ตูน หัวข้อ "LIKE การ์ตูน LIKE สาระ" ผลงานการ์ตูนสั้น 3 ช่อง และแสดงแนวคิด สร้างสรรค์ อารมณ์ขัน รักการวาด ขีดๆ เขียนๆ มีฝีมือด้านลายเส้น 

Deadline: 
Fri, 2013-11-15 16:00

Pages

Subscribe to RSS - ประกวดวาดภาพระบายสี

Members Online

There are currently 0 users online.