^ Back to Top

ประกวดวาดภาพระบายสี

ประกวดวาดภาพระบายสี และคำขวัญ หัวข้อ "ชุมชนร่วมใจปลอดภัยไข้เลือดออก"

ประกวดวาดภาพระบายสี และคำขวัญ ในหัวข้อ "ชุมชนร่วมใจปลอดภัยไข้เลือดออก"

สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสีและคำขวัญ ในหัวข้อ "ชุมชนร่วมใจปลอดภัยไข้เลือดออก" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 120,000 บาท

Deadline: 
Sun, 2014-06-15 16:00

ประกวดวาดภาพระบายสี TOYOTA DREAM CAR ART CONTEST 2014

ประกวดวาดภาพระบายสี TOYOTA DREAM CAR ART CONTEST 2014

TOYOTA ขอเชิญน้องๆ อายุไม่เกิน 15 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการประกวดวาดภาพระบายสี TOYOTA DREAM CAR ART CONTEST 2014 "รถยนต์ในฝัน" ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเป็นตัวแทนไปประกวดระดับโ

Deadline: 
Fri, 2014-02-28 16:00

ประกวดวาดภาพระบายสีการ์ตูน หัวข้อ "LIKE การ์ตูน LIKE สาระ"

ประกวดวาดภาพระบายสีการ์ตูน ในหัวข้อ "LIKE การ์ตูน LIKE สาระ"

งานเทศกาลการ์ตูน ขอเชิญน้องน้องๆ ระดับมัธยมศึกษา ม.1- ม.6 สมัครเข้าร่วมประกวดวาดภาพระบายสีการ์ตูน หัวข้อ "LIKE การ์ตูน LIKE สาระ" ผลงานการ์ตูนสั้น 3 ช่อง และแสดงแนวคิด สร้างสรรค์ อารมณ์ขัน รักการวาด ขีดๆ เขียนๆ มีฝีมือด้านลายเส้น 

Deadline: 
Fri, 2013-11-15 16:00

ผลการประกวดวาดภาพระบายสีโครงการ “ฟริท-ซี พลัส รักษ์โลก”

ประกาศแล้วกับผลการประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ “ฟริท-ซี รักษ์โลก” ชิงทุนการศึกษารวม 250,000 บาท และคอมพิวเตอร์สำหรับทุกรางวัล จำนวน 1 ชุด มอบให้แก่โรงเรียน รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลมีดังนี้
ระดับประถมศึกษา
- รางวัลชนะเลิศอันดับ 1: ด.ญ.ญดาพร จำชาติ (ป.6) ร.ร.แย้มจาดวิชชานุสรณ์ กรุงเทพฯ
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1: ด.ญ.วิกาวี รัตตมณี (ป.6) ร.ร.ดรุณโนทัย จ.ตรัง
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2: ด.ญ.อรชพร จงสุข (ป.1) ร.ร.Art is me จ.เชียงใหม่
- รางวัลชมเชย: ด.ญ.เพ็ญพิชชา ประนิตย์ (ป.5) ร.ร.ศรีอรุโณทัย จ.ระนอง
ระดับมัธยมศึกษา

โครงการประกวดวาดภาพระบายสีเยาวชน ชิงถ้วยพระราชทาน NANMEE fine arts award ครั้งที่ 8 หัวข้อ “สีสัน เมืองไทย”

NANMEE fine arts award ครั้งที่ 8

บริษัท นานมี จำกัด เชิญร่วมถ่ายทอดเอกลักษณ์ความเป็นไทยความภาคภูมิใจในศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และธรรมชาติอันงดงามในมุมมองที่แตกต่าง เพื่อแสดงออกถึงจินตนาการในการเผยแพร่สีสันความงามของประเทศไทยสู่สายตาสาธารณชน เป็ดรับผลงานตั้งแต่ มิถุนายน ถ

Deadline: 
Fri, 2013-10-25 08:49

โครงการประกวดวาดภาพระบายสีเยาวชน ชิงถ้วยพระราชทาน Horse Award ครั้งที่ 8 หัวข้อ “สีสัน เมืองไทย”

ประกวดวาดภาพระบายสีเยาวชน หัวข้อ "สีสันเมืองไทย"

นานมี เชิญชวนนักเรียน เข้าร่วม โครงการประกวดวาดภาพระบายสีเยาวชน ชิงถ้วยพระราชทาน Horse Award ครั้งที่ 8 หัวข้อ “สีสัน เมืองไทย” โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการถ่ายทอดผ่านผลงานศิลปะ เพื่อร่วมกันรักษา ความงดงามของเมืองไทย และเอกลักษณ์ความเป็นไทย

Deadline: 
Fri, 2013-10-25 16:00

ประกวดวาดภาพระบายสี ปีที่ 8 หัวข้อ "มหัศจรรย์ ฉันรักบ้านเกิด"

มหัศจรรย์ ฉันรักบ้านเกิด

อาท ขอเชิญน้องๆ ระดับชั้น ป.4-6 ส่งประกวดวาดภาพระบายสี ปีที่ 8 หัวข้อ "มหัศจรรย์ ฉันรักบ้านเกิด" โดยน้องๆ ผู้เข้าร่วมประกวด ต้องวาดภาพเพื่อแสดงถึง ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี สถานที่ท่องเที่ยว ประจำท้องถิ่นที่เป็นที่ภาคภูมิใจของตน

Deadline: 
Mon, 2013-09-30 16:00

ประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ “ฟริท-ซี รักษ์โลก” ชิงทุนการศึกษากว่า 250,000 บาท

ประกวดวาดภาพระบายสีในหัวข้อ “ฟริท-ซี รักษ์โลก”

ฟริท-ซี พลัส ชวนนักเรียน ประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ “ฟริท-ซี รักษ์โลก” ชิงทุนการศึกษารวม 250,000 บาท และคอมพิวเตอร์สำหรับทุกรางวัล จำนวน 1 ชุด มอบให้แก่โรงเรียนเจ้าของผลงาน แบ่งเป็น 2 รุ่น ประถม และมัธยมศึกษา ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 สิงหาคม 2556

Deadline: 
Sat, 2013-08-31 16:00

ประกวดวาดภาพระบายสีกับเว็ปไซต์ DekThaiContest

ครั้งแรกกับการประกวดวาดภาพระบายสีออนไลน์ บริษัท คลิกมีเดีย โซลูชั่น จำกัด กำลังจัดกิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสี ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ “ฉันรักเมืองไทย” ผู้เข้าประกวดสามารถส่งผลงานทางเว็บไซต์ DekThaiContest.com ไม่ต้องส่งไปรษณีย์ หรือเดินทางไกลเพื่อเข้าแ

Deadline: 
Sun, 2012-03-25 22:00

The Mall & Global Art Thailand Competition 2011

The Mall & Global Art Thailand Competition 2011

โครงการประกวดวาดภาพระบายสีระดับประเทศ The Mall & Global Art Thailand Competition 2011 คราวนี้กลับมาในธีม “โลกสดใสหัวใจ Recycle” เพื่อให้เด็กๆได้แสดงฝีมือ ระดมความคิดสร้างสรรค์ ออกแบบนวัตกรรมจากขยะ Recycle ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการอนุรักษ์สิ่งแวด

Deadline: 
Sat, 2011-04-30 (All day)

Pages

Subscribe to RSS - ประกวดวาดภาพระบายสี

Members Online

There are currently 0 users online.