^ Back to Top

ประกวดวาดภาพระบายสี และประกวดภาพถ่าย กิจกรรมวันวาเลนไทน์ 2558

ประกวดวาดภาพระบายสี และประกวดภาพถ่าย กิจกรรมวันวาเลนไทน์ 2558

ศูนย์การค้า เดอะ พาซิโอ ชอเชิญนักเรียน และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี และประกวดภาพถ่าย กิจกรรมวันวาเลนไทน์ 2558 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 20,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

วัตถุประสงค์

 • เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงความสามารถทางด้านศิลปะ
 • รู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และเกิดความคิดริเริ่ม

ประเภทการประกวด
1. ประกวดวาดภาพระบายสี  หัวข้อ "ความรัก...ของหนู" วาเลนไทน์

 • รุ่นประถมศึกษา
 • รุ่นมัธยมศึกษา

2. ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ"Smile of Love@Paseo" Share Like! Share Love! (ทุกภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องถ่ายภายในศูนย์การค้า เดอะพาซิโอ พาร์ค สาขากาญจนาเท่านั้น)

 • รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี
 • รุ่นอายุ 16 ปีขึ้นไป

ประกวดภาพวาดระบายสี
เกณฑ์การเข้าร่วมประกวดภาพวาดระบายสี
1. ผู้เข้าประกวด 1 คน สามารถส่งภาพวาดเข้าประกวดได้เพียง 1 ภาพ
2. ให้วาดภาพเต็มหน้ากระดาษวาดเขียน ขนาด 29.7 cm*42 cm  โดยใช้สีชอล์กหรือสีไม้ เท่านั้น
3. ต้องเป็นภาพที่มีเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่จัดประกวด และภาพที่ส่งต้องมีความสมบูรณ์ของเนื้อหา ความคิดริเริ่ม ความเหมาะสมและสวยงาม
4.ผู้เข้าประกวดทุกท่านสามารถส่งภาพวาดระบายสีได้ที่

 • ส่งด้วยตนเอง ที่สำนักงานเดอะพาซิโอ พาร์ค สาขากาญจนาภิเษก โชว์รูมโตโยต้าชั้น 2
 • สอบถามโทร. 02-106-9890

5. ผู้เข้าประกวดต้อง ระบุชื่อ ที่อยู่ สถานศึกษา ระดับชั้น เบอร์โทรศัพท์  ที่สามารถติดต่ออย่างชัดเจนเพื่อสิทธิและผลประโยชน์ต่อผู้เข้าประกวด
6. การตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สุดในทุกกรณี
7. ผลงานทุกชิ้นที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นลิขสิทธิ์ของศูนย์การค้าเดอะพาซิโอ พาร์ค

เกณฑ์ตัดสินการประกวดภาพวาดระบายสี
การตัดสินโดยจากคณะกรรมการทางศูนย์การค้าเดอะพาซิโอ (การตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สิ้นสุด)

 • การจัดองค์ประกอบศิลป์    
 • การให้แนวคิดที่ดี เนื้อหา        
 • เทคนิควิธีการและการใช้สี
 • การแสดงออกและความสมบูรณ์ของภาพ    

เงินรางวัลการประกวดภาพวาดระบายสี

 • ระดับประถมศึกษา
  • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 1,500บ. พร้อมประกาศนียบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 1,000บ. พร้อมประกาศนียบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 700บ. พร้อมประกาศนียบัตร
  • รางวัลชมเชย 2 รางวัล เงินรางวัล 500บ. พร้อมประกาศนียบัตร
 • ระดับมัธยมศึกษา
  • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 1,500บ. พร้อมประกาศนียบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 1,000บ. พร้อมประกาศนียบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 700บ. พร้อมประกาศนียบัตร
  • รางวัลชมเชย 2 รางวัล เงินรางวัล 500บ. พร้อมประกาศนียบัตร

วันและเวลาการประกวด

 • เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ –  10 กุมภาพันธ์ 2558 (18.00น.)
 • ประกาศผล วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558    
 • การรับรางวัล วันที่ 14 กุมภาพันธ์ (ลงทะเบียนรับรางวัลเวลา 18.00น. - 18.30น.) รับจริง 19.30น.เป็นต้นไป
 • (ผู้สมัครที่ได้รับรางวัล ทุกประเภท ต้องมารับเงินรางวัล ด้วยตนเองที่ศูนย์การค้า เดอะ พาซิโอ ในวันเวลาที่แจ้งให้ทราบ) 
  หมายเหตุ : ผู้สมัครที่ได้รับรางวัลท่านใดไม่มารับตามวันและเวลาที่กำหนด ทางศูนย์การค้าฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับรางวัลดังกล่าว

ประกวดภาพถ่าย Share Like! Share Love!
เกณฑ์การเข้าร่วมประกวดภาพถ่าย Share Like! Share Love!
1. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพ ที่ถ่ายภายใน ศูนย์การค้า เดอะ พาซิโอ พาร์ค เท่านั้น
2. ภาพที่ส่งต้องคงอยู่ในคอนเซปต์ Smile@PASEO (อิริยาบถหรือพฤติกรรมคนในภาพถ่าย สามารถทำให้คนดูภาพแล้วเกิดอาการประทับใจและมีรอยยิ้ม)
3. ผู้เข้าประกวด 1 ท่านสามารถส่งภาพถ่ายเข้าประกวดได้ไม่เกิน 3 ภาพ
4. ภาพที่ถ่ายต้องถ่ายจากกล้องดิจิตอลหรือสแกนจากฟิล์ม ภาพสีหรือขาวดำ ที่มีความละเอียดไม่ต่ำกว่า 3 ล้านพิกเซล
5. รูปแบบของไฟล์ในแบบมาตราฐาน .JPEG (โดยมีคุณสมบัติ High Resolution ไม่ต่ำกว่า 300 DPI)
6. สามารถปรับสี ตกแต่งแก้ไขในด้านเทคนิค เพื่อให้ภาพมีคุณภาพดีขึ้น แต่ทั้งนี้ภาพจะยังดูเป็น ธรรมชาติเหมือนภาพถ่ายปกติ
7. ในกรณีที่ภาพถ่าย ที่ส่งเข้าประกวดเป็นภาพบุคคล ภาพนั้นต้องไม่เป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล   และต้องได้รับอนุญาตจากบุคคลในภาพถ่ายด้วย
8. ผู้เข้าประกวดต้อง ระบุชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และ E-mail ที่สามารถติดต่อและคำบรรยายใต้ ภาพ แบบสั้นๆ อย่างชัดเจนเพื่อสิทธิและผลประโยชน์ต่อผู้เข้าประกวด
9. ผู้เข้าประกวดทุกท่านสามารถส่งภาพถ่ายได้ที่ ส่งทางอีเมลล์  thepaseomall2010@gmail.com  เท่านั้น!!!!!!!
10. หลังจากทางศูนย์การค้าได้รับอีเมลล์แล้ว ทางศูนย์จะทำการตรวจองค์ประกอบรอบแรก แล้วจะนำลง facebook.com/thepaseobytbn เพื่อที่จะให้ทางผู้เข้าประกวดนำไป Share like (ผู้ที่มีคะแนน like สูงสุดจะได้รับรางวัล)
11. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดทุกภาพถือเป็นลิขสิทธิ์ของ บจก. ทีบีเอ็น พร็อพเพอร์ตี้ คณะกรรมการการประกวดขอสงวนสิทธ์     

เกณฑ์ตัดสินการประกวดภาพถ่าย Share Like! Share Love!  
การตัดสินโดยจากคณะกรรมการทางศูนย์การค้าเดอะพาซิโอ (การตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สิ้นสุด)
1. นับจากคณะกดไลท์  Share Like! Share Love!  
2. ความสมบูรณ์แบบของภาพ

เงินรางวัลการประกวดภาพถ่าย

 • Share Like! Share Love!  รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี
  • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล  1,500บ.    
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 1,000บ.    
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 700บ.    
  • รางวัลถูกใจกรรมการ 2 รางวัล รางวัลละเงินรางวัล 1,000บ.    
 • Share Like! Share Love! รุ่นอายุ 16 ปีขึ้นไป
  • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล  1,500บ.    
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 1,000บ.    
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 700บ.    
  • รางวัลถูกใจกรรมการ 2 รางวัล รางวัลละเงินรางวัล 1,000บ.

วันและเวลาการประกวด

 • เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ –  10 กุมภาพันธ์ 2558 (00.00น.)
 • วันปิดนับคะแนน Share Like! Share Love! วันพฤหัสที่ 12 กุมภาพันธ์ เวลา 10.00น.
 • ประกาศผล วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558    
 • การรับรางวัล วันที่ 14  กุมภาพันธ์ (ลงทะเบียรรับรางวัลเวลา 18.00น. - 18.30น.) รับจริง 19.30น.เป็นต้นไป
 • (ผู้สมัครที่ได้รับรางวัล ทุกประเภท ต้องมารับเงินรางวัล ด้วยตนเองที่ศูนย์การค้า เดอะ พาซิโอ ในวันเวลาที่แจ้งให้ทราบ)  
  หมายเหตุ : ผู้สมัครที่ได้รับรางวัลท่านใดไม่มารับตามวันและเวลาที่กำหนด ทางศูนย์การค้าฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับรางวัลดังกล่าว

สอบถามรายละเอียด
โทร. 02-3298955 , 8999

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. James Kochakeeree

Total Prize Money: 
20,000 Baht
Deadline: 
28 Jan 2015 10:00 to 10 Feb 2015 23:59

Members Online

There are currently 0 users online.