^ Back to Top

นักเรียน

ประกวดวาดภาพ หัวข้อ “อำเภอบางพระในอดีต” งานประเพณีแห่พญายม - สงกรานต์บางพระ ประจำปี 2554

การประกวดวาดภาพ หัวข้อ “อำเภอบางพระในอดีต” งานประเพณีแห่พญายม - สงกรานต์บางพระ ประจำปี 2554 วันอาทิตย์ที่ 17 เมษายน 2554 ณ บริเวณชายหาดบางพระ หมู่ที่ 1

1. คุณสมบัติผู้เข้าประกวด เป็นนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

2. การสมัครติดต่อขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่ กองการศึกษา ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลบางพระ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2554

3. การรายงานตัว

โครงการเพื่อเด็กและเยาวชนประจำปี 2554 (PTT YOUTH CAMP 2011)

เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพะเจ้าอยู่หัวจะทรงมีพระชนมายุครบ 84 พรรษา ในปี 2554 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จึงได้กำหนดจัดการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงาน ภายใต้โครงการเพื่อเด็กและเยาวชน ปี 2554 (PTT YOUTH CAMP 2011) ในหัวข้อ “แรงบันดาลใจจากพ่อ” เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และอาชีวศึกษา (ปวช. ปวส. ปวท.

ประกวดออกแบบโลโก้ ประจำของศูนย์ผลิตภัณฑ์นม

ศูนย์ผลิตภัณฑ์นม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญ นิสิต นักศึกษา และบุคลากร ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และผู้สนใจทั่วไป ร่วมแสดงความคิดสร้างสรรค์ ในการประกวดออกแบบโลโก้ ประจำของศูนย์ผลิตภัณฑ์นม ชิงรางวัลรวม 18,000 บาท

เกณฑ์ในการส่งผลงานการประกวด

  • ออกแบบโลโก้เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
  • สื่อถึงความเป็นเอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Deadline: 
Sat, 2011-04-30 (All day)

The Mall & Global Art Thailand Competition 2011

The Mall & Global Art Thailand Competition 2011

โครงการประกวดวาดภาพระบายสีระดับประเทศ The Mall & Global Art Thailand Competition 2011 คราวนี้กลับมาในธีม “โลกสดใสหัวใจ Recycle” เพื่อให้เด็กๆได้แสดงฝีมือ ระดมความคิดสร้างสรรค์ ออกแบบนวัตกรรมจากขยะ Recycle ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการอนุรักษ์สิ่งแวด

Deadline: 
Sat, 2011-04-30 (All day)

เดอะ สเเควร์ เนรมิตวันวานในงาน มหาสงกรานต์ 2-17 เมษายน 2554

เดอะ สเเควร์ ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย เนรมิตวันวานในงาน มหาสงกรานต์ 2 - 17 เมษายน 2554 รับสมัครประกวดเทพีสงกรานต์ 2 รุ่นคือ โสภาเเรกเเย้ม (ญ 17-25 ปี) สาวงามวัยละอ่อน (ญ 3-8 ปี) ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 100,000 บาท!!

Deadline: 
Sun, 2011-04-10 (All day)

ประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี 2554

ประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี 2554

โครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี 2554 ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้เยาวชนและประชาชนได้ทราบถึงแนวทางในการลด ปริมาณขยะและการนำขยะ หรือ ของเหลือใช้ไปดัดแปลงให้เกิดประโยชน์ก่อนนำไปกำจัด

ประกวดจิตรกรรมเอเชีย พลัส

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) มีเจตนารมณ์ในการสนับสนุนผู้มีแนวคิดและทักษะในการสร้างสรรค์งาน ด้านจิตรกรรมเพื่อให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพและมีคุณค่าในสุนทรียภาพ เป็นกำลังใจในการสร้างผลงานที่ดี อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนสนใจศึกษาด้านศิลปะเพื่อเป็นแนวทางในการเรียนรู้ต่อไปอีกด้วย

ประกวดวาดภาพสำหรับเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 13 "เด็กและสุนัข"

กระทรวงศึกษาธิการโปแลนด์ ร่วมกับศูนย์วัฒนธรรม สำหรับเยาวชนเมือง Czestochowa ประเทศโปแลนด์ จัดประกวดวาดภาพสำหรับเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 13 ในหัวข้อ "เด็กและสุนัข" (13th Edition of the International Art Contest for Children and Youth: A Child and a Dog) ผู้ส่งผลงาน ต้องมีอายุระหว่าง 3 - 24 ปี โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่มอายุ โดยขนาดผลงาน อย่างน้อยเท่ากระดาษ A3 ไม่จำกัดเทคนิค กำหนดส่งผลงานภายในวันที่ 15 มิถุนา

ประกวดภาพถ่าย "หนึ่งในน้ำพระหฤทัย จากยอดเขาสู่ทะเลอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี"

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จัดโครงการประกวดภาพถ่าย “หนึ่งในน้ำพระหฤทัย จากยอดเขาสู่ทะเลอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี” ขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554 โดยแบ่งการประกวดเป็น 2 ประเภท คือ ปร

TrueVisions – Yamaha All Thailand Marching Band Competition 2011

การประกวดวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน ฯ ประจำปี 2554 ระดับประถม ถึงมัธยมศึกษา จากทั่วประเทศ กับงานประกวด “ Yamaha All Thailand Marching Band Competition 2011” การประกวด วงโยธวาทิตที่มีการประกวดอย่างเข้มข้นโดยใช้เกณฑ์การตัดสินมาตรฐานเดียวกัน กับ DCI (Drum Corps International) และครั้งแรกในเมืองไทยกับการพลิกรูปแบบสนามการประกวดใน Hall ณ อิมแพค อารีน่า เมืองทองธานี ซึ่งวงเข้าประกวดที่เข้าร

Pages

Subscribe to RSS - นักเรียน

Members Online

There are currently 0 users online.