^ Back to Top

นักเรียน

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ สสว.

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ สสว.

สสว. เชิญชวน นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจ ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ สสว. ให้มีความทันสมัย และสะท้อนภาพลักษณ์ที่ชัดเจน ในการส่งเสริม สนับสนุน และชี้นำการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SMEs ให้มีศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท

ประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจ EcoDesign 2010

ประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจ EcoDesign 2010

เอ็มเทค เชิญชวนนิสิต นักศึกษา นักออกแบบ และประชาชนทั่วไป เข้าประกวดในโครงการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจ EcoDesign 2010 ภายใต้หัวข้อ "ลดโลกร้อนด้วยการออกแบบผลิตภัณฑ์ และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม" ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

โครงการประกวด "สื่อสร้างสรรค์ เทคโนโลยีนิวเคลียร์"

โครงการประกวด "สื่อสร้างสรรค์ เทคโนโลยีนิวเคลียร์"

รายการสมรภูมิไอเดียจัดโครงการประกวด "สื่อสร้างสรรค์ เทคโนโลยีนิวเคลียร์" ผู้สนใจสามารถร่วมสร้างสรรค์สื่อแนวใหม่ แบบไร้ขีดจำกัด ภายใต้แนวคิดที่ว่า “ประเทศ ก้าวไกล คนไทยรู้ค่า ประโยชน์นิวเคลียร์” ชิงรางวัลรวมทั้งสิ้นมูลค่ากว่า 300,000 บาท ส่งผลงานภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2553

Bangkok Photo Contest

กองการท่องเที่ยวจัดโครงการประกวดภาพถ่าย เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร

กองการท่องเที่ยวจัดโครงการประกวดภาพถ่าย เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร เชิญชวนผู้ที่รักการถ่ายภาพ ได้ถ่ายทอดความงดงามของวิถีชีวิตคนเมืองหลวง โบราณสถาน สถานที่ท่องเที่ยว ตลอดจนการเฉลิมฉลองในโอกาสต่างๆของกรุงเทพมหานครผ่านเทคนิคการถ่าย และตกแต่ง ภาพในมุมมองของตนเอง ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 70,000 บาท

Deadline: 
Sun, 2010-05-30 (All day)

ธนาคารแห่งประเทศไทย เชิญชวนร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์และคำขวัญ โครงการ “รักษ์ธนบัตรไทย”

ธนาคารแห่งประเทศไทย เชิญชวน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ และประกวดคำขวัญโครงการ “รักษ์ธนบัตรไทย” ชิงเงินรางวัลรวมทั้งสิ้นกว่า 100,000 บาท

Deadline: 
Wed, 2010-06-30 (All day)

เรารักในหลวง…ตามรอยพ่อพัฒนาสิ่งแวดล้อม

ประกวดเรียงความ เรารักในหลวง…ตามรอยพ่อพัฒนาสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด(มหาชน) ขอเชิญนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าทั่วประเทศ ร่วมประกวดเรียงความชิงทุนการศึกษา ในหัวข้อ “เรารักในหลวง...ตามรอยพ่อพัฒนาสิ่งแวดล้อม” เพื่อส่งเสริม และกระตุ้นเตือนจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแก่เยาวชน

Deadline: 
Tue, 2010-03-30 (All day)

โครงการเยาวชน รู้รอดปลอดภัย

การประกวดเขียนเรียงความ และประกวดวาดภาพ

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด ร่วมกับ กระทรวงวัฒนธรรม โดย สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (สวช.) จัดกิจกรรมประกวดเรียงความ และประกวดวาดภาพ สำหรับนักเรียนในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ ชิงทุนการศึกษา และโล่จาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี

ประกวดสโลแกน หลักสูตร การจัดการธุรกิจอาหาร มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประกวดสโลแกนหลักสูตรการจัดการธุรกิจอาหาร ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ชิงเงินรางวัล 10,000 บาท เพื่อให้ได้สโลแกนที่สื่อความหมายถึงความโดดเด่นของหลักสูตร และเป็นสำนวนที่ผู้พบเห็นอ่านง่ายและจำได้ขึ้นใจ

Deadline: 
Mon, 2010-02-15 (All day)

Pages

Subscribe to RSS - นักเรียน

Members Online

There are currently 0 users online.