^ Back to Top

นักเรียน

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น "สมบัติผู้ดี : เยาวชนไทย ใส่ใจปฏิบัติ"

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน (ภาพยนตร์และมัลติมีเดีย) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เชิญชวน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป อายุระหว่าง 18 – 25 ปี ประกวดภาพยนตร์สั้น "สมบัติผู้ดี : เยาวชนไทย ใส่ใจปฏิบัติ" เพื่อเผยแพร่สื่

Deadline: 
Mon, 2012-07-02 16:00

ประกวดวาดภาพศิลปกรรม ปตท. เยาวชนภาคใต้ ครั้งที่ 9 หัวข้อ "บ้านสีเขียว โลกสีเขียว"

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับ บริษัท ปตท.จำกัด มหาชน เชิญชวนเยาวชนภาคใต้เข้าร่วมการแข่งขันการประกวดวาดภาพศิลปกรรม ปตท.

Deadline: 
Fri, 2012-06-29 16:00

ประกวดตราสัญลักษณ์ (ประกวดโลโก้) งานทักษิณวิชาการ-เกษตรแฟร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เชิญชวน นักเรียน นิสิต และบุคคลทั่วไป ประกวดตราสัญลักษณ์ (ประกวดโลโก้) งานทักษิณวิชาการ-เกษตรแฟร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่งแสดงถึงสวยงาม ทันสมัย และแสดงถึงความเป็นงานทักษิณวิชาการ-เกษตรแฟร์ ชิงทุนการศึกษารวม 10,000 บาท

Deadline: 
Mon, 2012-06-25 16:00

ประกวดงานเขียน เรียงความ บทกลอน เรื่องสั้น เทิดพระคุณของแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2555

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ และประชาชนผู้สนใจ ประกวดงานเขียน เรียงความ บทกลอน เรื่องสั้น เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และเทิดพระคุณของแม่ ในงานวันแม่แห่งชาติ ประจำ

Deadline: 
Sat, 2012-06-30 16:00

ประกวดภาพถ่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ "สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ" ครั้งที่ 18 ประจำปี 2555

ทรูปลูกปัญญา ร่วมกับ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เชิญชวน บุคคลทั่วไป และนักเรียน นิสิต นักศึกษา ประกวดภาพถ่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ "สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ" ครั้งที่ 18 ประจำปี 2555 เพื่อถ่ายทอดความงดงามของธรรมชาติ ระบบนิเวศ ป่าไม้ และสัตว์ป่า

Deadline: 
Sun, 2012-09-30 16:00

ประกวดเล่าเรื่องประสบการณ์เยาวชน ครั้งที่ 28 ประจำปี 2555

สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ร่วมกับมูลนิธิเรยูไก (ประเทศไทย) จัดการประกวดเล่าเรื่องประสบการณ์เยาวชน ครั้งที่ ๒๘ ประจำปี ๒๕๕๕

วัตถุประสงค์

Deadline: 
Mon, 2012-09-17 16:00

ประกวดวาดภาพ ศิลป์รักษ์โลก ครั้งที่ 3 Art for the planet หัวข้อ แต้มสี เติมฝัน สร้างสรรค์อนาคต

Art for the planet

ศิลป์รักษ์โลก ครั้งที่ 3 Art for the planet เนื่องในวันรักษ์โลก 22 เมษายน 2555 ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป ร่วมกับ บริษัท ซากุระโปรดัคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ชวนน้องๆ เยาวชน ภาคกลาง และภาคใต้ ประกวดวาดภาพประจำปี 2555 ในงานศิลป์รักษ์โลก ครั้งที่ 3 หัวข้อ "แต้มสี เติมฝัน สร้างสรรค์อนาคต"

รายละเอียดการเข้าร่วมโครงการ

กลุ่มเป้าหมาย

Deadline: 
Fri, 2012-08-17 16:00

โครงการประกวดผลิตมิวสิควิดีโอเพลง ไม่มีอะไรไกลเกินฝัน TO BE NO.1 ชิงถ้วยพระราชทานฯ

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เชิญชวน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ประกวดผลิตมิวสิควิดีโอเพลง “ไม่มีอะไรไกลเกินฝัน TO BE NO.1” ชิงถ้วยพระราชทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ครั้งที่ 2

ดาววน์โหลด : กติกา + ใบสมัคร

Deadline: 
Fri, 2012-07-13 16:00

ประกวดแต่งเพลงและเล่นดนตรีสากลเยาวชนระดับมัธยมศึกษา

กองทัพบก ร่วมือมือกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ประกวดแต่งเพลงและเล่นดนตรีสากลเยาวชน ระดับมัธยมศึกษา โครงการ “บทเพลงรักแห่งแผ่นดิน” ปีที่ 2 ภายใต้แนวคิด “เสียงแห่งความจงรักภักดีจะยั่งยืน...ตลอดไป” ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

รับสมัครตั้งแต่เดือน เมษายน 2555 และปิดรับสมัครเดือน มิถุนายน 2555

Deadline: 
Fri, 2012-06-29 16:00

ประกวดวาดรูปสำหรับเด็กและเยาวชน เพื่อส่งเสริมการออมและสร้างวินัยทางการเงิน

ธนาคารออมสินจัดกิจกรรม ประกวดวาดรูปสำหรับเด็กและเยาวชน ระดับ ประถม มัธยม และอุดมศึกษา ในแต่ละหัวข้อ เพื่อส่งเสริมการออมและสร้างวินัยทางการเงิน ให้กับกลุ่มเด็กและเยาวชน ชิงทุนการศึกษากว่า 280,000 บาท

กติกาส่งผลงานเข้าร่วมประกวด

  • ออกแบบและวาดภาพผลงานลงบนกระดาษขนาด A 3 (297 มม. x 420 มม.) ในแนวตั้งหรือแนวนอนก็ได้
Deadline: 
Wed, 2012-08-15 16:00

Pages

Subscribe to RSS - นักเรียน

Members Online

There are currently 0 users online.