^ Back to Top

นักเรียน

แข่งขันวาดภาพระบายสี โครงการศิลปวัฒนธรรมไทยเทิดไท้องค์ราชัน

โครงการศิลปวัฒนธรรมไทยเทิดไท้องค์ราชัน เชิญชวน นักเรียน นักศึกษา แข่งขันวาดภาพระบายสี บนกระดาษ 100 ปอนด์ ไม่จำกัดเทคนิคและวัสดุในการสร้างภาพ ชิงทุนการศึกษากว่า 30,000 บาท ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมา

Deadline: 
Fri, 2012-07-06 16:00

ประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์ จากเสื่อกก "จันทบูร" จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ครั้งที่ 1

คณะอัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ เชิญชวน นักเรียน นิสิต นักศึกษา อายุ 15-25 ปี ทั่วประเทศ ประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์ จากเสื่อกก "จันทบูร" จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ครั้งที่ 1 หัวข้อ "ภูมิปัญญาไทยสายเลือดใหม่" ได้แสดงความคิดสร้างสรรค์ และมุมมองที่แตกต่าง เพื่

Deadline: 
Sun, 2012-03-18 16:00

Creative design for children contest 1

รายการ Animation รณรงค์เพื่อสังคม ครอบครัวนก รายการโทรทัศน์สร้างสรรค์

Thai PBS เชิญชวน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมโครงการประกวด Creative design for children contest รายการ Animation รณรงค์เพื่อสังคม “ครอบครัวนก” และรายการโทรทัศน์สร้างสรรค์สำหรับเด็ก ชิงเงินรางวัลกว่า 500,000 บาท

Deadline: 
Thu, 2012-03-15 16:00

ประกวดดนตรีสร้างคุณค่าชีวิต ประจำปี 2555

คาราบาวแดง เชิญชวน นักเรียน นักศึกษา มีอายุระหว่าง 15 – 22 ปี เข้าร่วมประกวดดนตรีสร้างคุณค่าชีวิต ประจำปี 2555 ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 700,000 บาท

Deadline: 
Mon, 2012-04-30 16:00

ประกวดตราสัญลักษณ์ เ์นื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี โรงเรียนนายเรืออากาศ

โรงเรียนนายเรืออากาศ เชิญชวนบุคคลทั่วไป เข้าร่วมประกวดตราสัญลักษณ์ เ์นื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี ในปีพุทธศักราช 2556 เพื่อให้ประชาชนทั่วไ

Deadline: 
Mon, 2012-04-30 16:00

ประกวดดนตรี ระดับมัธยมศึกษา "สานฝันต้นกล้าสู่ดวงดาวเพื่อสันติสุข ครั้งที่ 6" (High School Band Contest 2012)

"สานฝันต้นกล้าสู่ดวงดาวเพื่อสันติสุข ครั้งที่ 6" (Hi

โครงการ "สานฝันต้นกล้าสู่ดวงดาวเพื่อสันติสุข ครั้งที่ 6" (High School Band Contest 2012) การประกวดดนตรีระดับมัธยมศึกษาชิงถ้วยรางวัล ฯพณฯ ยงยุทธ วิชะยดิษฐ รองนายกรัฐมนตรี ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 57,000 บาท

Deadline: 
Sat, 2012-03-31 16:00

ประกวดออกแบบลายกราฟิก ภายใต้แนวคิด "เกี่ยวกับดาราศาสตร์"

ประกวดออกแบบลายกราฟิก ภายใต้แนวคิด "เกี่ยวกับดาราศาสตร์"

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) เชิญชวนผู้สนใจทั่วไป ร่วมส่งประกวดออกแบบลายกราฟิก ภายใต้แนวคิด "เกี่ยวกับดาราศาสตร์" ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 2 แสนบาท พร้อมโล่ห์รางวัลชนะเลิศจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Deadline: 
Mon, 2012-04-30 16:00

ประกวดตราสัญลักษณ์ งานฉลองครบรอบ 90 ปี วิเชียรชม

โรงเรียนวิเชียรชม ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ร่วมประกวดตราสัญลักษณ์ งานฉลองครบรอบ 90 ปี วิเชียรชม เพื่อให้ผู้มีความคิดสร้างสรรค์มีส่วนร่วมในกิจกรรม และใช้ประชาสัมพันธ์ โรงเรียน ในฐานะโรงเรียนเก่าแก่ จังหวัดสงขลา ชิงรางวัลชนะเลิศ 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

อ่านรายละอียดเพิ่มเติม : กติกา

Deadline: 
Tue, 2012-03-20 16:00

ประกวดเรียงความ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หัวข้อ การแพทย์แผนตะวันออกสู่ประชาคมอาเซียนในทัศนะของท่าน

คณะการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต เชิญชวน นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศ ร่วมส่งประกวดเรียงความ หัวข้อ "การแพทย์แผนตะวันออกสู่ประชาคมอาเซียนในทัศนะของท่าน" ชิงเงินรางวัลรวม 20,000 บาท

โครงการประกวดเรียงความในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศ
1. ชื่อโครงการ

Deadline: 
Sun, 2012-03-25 16:00

Pages

Subscribe to RSS - นักเรียน

Members Online

There are currently 0 users online.