^ Back to Top

นักเรียน

ประกวดวาดภาพจากวรรณกรรมไทย จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 5

โครงการ ประกวดวาดภาพจากวรรณกรรมไทยกับอินทัช กระตุ้นให้เยาวชนไทยร่วมรณรงค์ ส่งเสริม และสืบสานตัวละครต่างๆ ในวรรณกรรมไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ผ่านบทประพันธ์ในรูปแบบของร้อยแก้ว ร้อยกรอง โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน ผนวกกับจินตนาการของตนเองหลังจากได้อ่านบทวรรณกรรมนั้นๆ ถ่ายทอดออกมาเป็นภาพวาดตัวละครตามจินตนาการของตนเอง ในปีที่ 5 นี้ เป็นปีมหามงคลแห่งการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกา

ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง

ขอเชิญชวนน้องๆ อายุไม่เกิน 12 ปี เข้าร่วมประกวดร้องเพลงเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ชิงเงินรางวัลกว่า 5,000 บาท

จุดประสงค์ในการจัดประกวด
เพื่อสร้างสีสันให้แก่สปอร์ตคลับและประชาสัมพันธ์สถานที่ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น

กติกาการประกวดร้องเพลง
1.ผู้เข้าร่วมประกวดร้องเพลงวันแม่ ชาย/หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีบริบูรณ์ ต้องไม่เป็นนักร้องอาชีพหรือสังกัดค่ายเพลงใดๆ

ประกวดออกแบบตุ๊กตามาสคอต กลุ่มวิชาสาขาจิตรกรรมและศิลปกรรม

กลุ่มวิชาสาขาจิตรกรรมและศิลปกรรม วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (Fine and Applied Arts Division, Mahidol University International College) ขอเชิญชวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมปลายที่ศึกษาอยู่ในประเทศไทยส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตุ๊กตามาสคอต สำหรับกลุ่มวิชาสาขาจิตรกรรมและศิลปกรรม วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล กรรมการจะพิจารณาผลงานจากความแปลกใหม่

ประกวดตราสัญลักษณ์ และคำขวัญ ครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน

กรมการพัฒนาชุมชน เชิญชวน นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป และองค์กร เข้าร่วม ประกวดตราสัญลักษณ์ (LOGO) และคำขวัญ (MOTTO) ในโอกาสครบรอบปีที่ 50 การก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน ชิงเงินรางวัลรวม 100,000 บาท โดย แบ่งเป็น 2 ประเภท

  1. การประกวดตราสัญลักษณ์ (LOGO CONTEST)
  2. การประกวดคำขวัญ (MOTTO CONTEST)

โครงการกรุงไทย ยุววาณิช ชีวิตที่เลือกได้ ใส่ใจต่อสังคม ปีที่ 10

ขอเชิญนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 และปวช. ที่ช่างคิดช่างทำ เข้าร่วมประกวด โครงการกรุงไทย ยุววาณิช ชีวิตที่เลือกได้ ใส่ใจต่อสังคม ปีที่ 10 ประจำปี 2554 ชิงเงินรางวัลรวม 2,960,000 บาท พร้อมศึกษาดูงานต่างประเทศ

วัตถุประสงค์โครงการ

  • เพื่อปลูกฝังความเข้าใจในหลักการดำเนินธุรกิจที่ถูกต้องเหมาะสม

ประกวดถ่ายภาพ "บ้านเมืองของเรา" ครั้งที่ 9

พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีทางภาพฯ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางภาพถ่ายและเทคโนโลยีทางการพิมพ์ ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งประกวด ภาพถ่ายสี, ภาพถ่ายขาวดำ หัวข้อ "บ้านเมืองของเรา" ครั้งที่ 9 แนวภาพ สืบสาน/เผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม ศิลปหัตถกรรม ท้องถิ่นไทย ชิงรางวัลถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รับภาพตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึง 11 ตุลาคม 2554

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ แรงบันดาลใจ และความประทับใจที่ได้รับจาก คนเก่งหัวใจแกร่ง

โครงการสานรัก เชิญชวนน้องๆตั้งแต่ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั่วประเทศ เขียนเรียงความ ในหัวข้อ แรงบันดาลใจ และความประทับใจที่ได้รับจาก คนเก่งหัวใจแกร่ง ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า 62,000 บาท

scb challenge การแข่งขันวาดภาพระบายสี

scb challenge การแข่งขันวาดภาพระบายสี

การแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับประถมศึกษา ร่วมกันแสดงฝีมือ ถ่ายทอดความคิดสร้างสรรค์เป็นหนึ่งผลงาน ภายในเวลาที่จำกัด

ลักษณะโครงการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี (ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6) จำนวน 6 คน ร่วมกันแสดงฝีมือ ถ่ายทอดความคิดสร้างสรรค์ วาดภาพบนผืนผ้าใบขนาด 2 x 3 เมตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด

สมัครเข้าแข่งขัน

ประกวดตราสัญลักษณ์ 150 ปี เมืองระนอง

จังหวัดระนองขอเชิญร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (logo contest) ครบรอบการสถาปนาเมืองระนอง 150 ปี เพื่อบ่งบอกความเป็นเอกลักษณ์ของระนอง ชนะเลิศรับเงินรางวัล 12,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ

  • เพื่อเป็นการรองรับการจัดงานเฉลิมฉลองครบ 150 ปี เมืองระนอง
Deadline: 
Wed, 2011-08-31 (All day)

การประกวดศิลปกรรม นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต

เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเจริญพระชนมพรรษา ครบ 84 พรรษา กลุ่มบริษัทโตชิบาประเทศไทย ขอน้อมถวายความจงรักภักดีด้วยการจัดกิจกรรม การประกวดศิลปกรรม “นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต” ครั้งที่ 23 ประจำปี 2554 เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างสรรค์ศิลปทุกระดับอย่างต่อเนื่องและนำไปสู่การพัฒนาศิลปะของไทยให้ก้าวหน้ากว้างขวางออกไปในทุกท้องที่ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการ “นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต” ทั้ง

Pages

Subscribe to RSS - นักเรียน

Members Online

There are currently 0 users online.