^ Back to Top

นักเรียน

TrueVisions – Yamaha All Thailand Marching Band Competition 2011

การประกวดวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน ฯ ประจำปี 2554 ระดับประถม ถึงมัธยมศึกษา จากทั่วประเทศ กับงานประกวด “ Yamaha All Thailand Marching Band Competition 2011” การประกวด วงโยธวาทิตที่มีการประกวดอย่างเข้มข้นโดยใช้เกณฑ์การตัดสินมาตรฐานเดียวกัน กับ DCI (Drum Corps International) และครั้งแรกในเมืองไทยกับการพลิกรูปแบบสนามการประกวดใน Hall ณ อิมแพค อารีน่า เมืองทองธานี ซึ่งวงเข้าประกวดที่เข้าร

ประกวดเรียงความ เรื่องเล่า "ฝาก อย. เตือนภัย"

กิจกรรมประกวดเรียงความ เรื่องเล่า “ฝาก อย. เตือนภัย” ในโครงการรณรงค์อย่าหลงเชื่อง่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.)ปัจจุบันผู้บริโภคให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพ และความงามมากขึ้น การโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ อาทิ โทรทัศน์ นิตยสาร แผ่นพับ วิทยุ อินเตอร์เน็ต ฯลฯ จึงเป็นกลยุทธ์สำคัญที่ผู้ผลิตนำมาใช้ดึงดูดความสนใจของผู้บริโภค ปัญหาที่พบคือผลิตภัณฑ์สุขภาพที่อยู่ในความรับผิดชอบของอย.

ประกวดวาดภาพ "ประมงมั่งคง อาหารมั่งคั่ง สิ่งแวดล้อมยั่งยืน"

กรมประมงร่วมกับ SEADEC ชวน เยาวชนไทย อายุไม่เกิน 15 ปี ศึกษาในระดับ ม.1 - 3 หรือเทียบเท่า ประกวดวาดภาพ "ประมงมั่งคง อาหารมั่งคั่ง สิ่งแวดล้อมยั่งยืน" โดยภาพวาดที่ ชนะเลิศทั้ง 4 รางวัล จะได้จัดร่วมแสดง ร่วมกับผลงานภาพวาด ของเยาวชนจากประเทศอื่นๆ ในระหว่างการประชุม The ASEAN-SEAFDEC Conference on Sustainable Fisheries for Food Security Towards 2020 "Fish for the People 2020: Adaptation to a Changing

ประกวดคำขวัญกรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร เมืองหลวง ที่มีขนาดใหญ่ และมีประชากรมากที่สุดของประเทศไทย ทั้งยังเป็นศูนย์กลางการปกครอง การศึกษา การคมนาคมขนส่ง การเงิน การธนาคาร การพาณิชย์ การสื่อสาร และความเจริญก้าวหน้าด้านอื่น ๆ ของประเทศ และยังเป็นเมืองที่มีชื่อยาวที่สุดในโลกอีกด้วย มีแม่น้ำสำคัญคือ แม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่าน ทำให้แบ่งเมืองออกเป็น 2 ฝั่ง คือฝั่งพระนครและฝั่งธนบุรี โดยมหานครแห่งนี้มีพื้นที่ทั้งหมด 1

Deadline: 
Sat, 2011-04-30 (All day)

ประกวดออกแบบโลโก้ มูลนิธิ เจษฎา เทคนิค มิวเซียม

มูลนิธิ เจษฎา เทคนิค มิวเซียม ขอเชิญ นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ร่วม ประกวดออกแบบโลโก้ (logo contest) มูลนิธิ ชิงเงินรางวัล 10,000 บาท หมดเขต 21 มีนาคม 2554

การประกวดเรียงความเนื่องในวันอนามัยโลกประจำปี 2554

กระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจ ส่งผลงานเรียงความ เข้าประกวด เนื่องในวันอนามัยโลกประจำปี 2554 ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 120,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. หัวข้อ
“ใช้ยาปฏิชีวนะอย่างถูกต้อง ป้องกันเชื้อดื้อยา เพื่อการรักษาที่ได้ผล” (Combat drug resistance – No action today, no cure tomorrow)

2. ประเภทการประกวด

ประกวดภาพถ่ายวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ภาคใต้ ครั้งที่ 1 หัวข้อบ้านของ ฅน

สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เชิญชวน นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ประกวดภาพถ่ายวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ภาคใต้ ครั้งที่ 1 หัวข้อ "บ้าน ของ ฅน" เพื่อส่งเสริมให้มีการบันทึก และถ่ายทอดการออกแบบของมนุษย์ ที่มีเอกลักษณ์เกิดจากสภาพแวดล้อมท้องถิ่นภาคใต้ ส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมสร้างสรรค์ท้องถิ่น ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 32,000 บา
Deadline: 
Fri, 2011-03-25 (All day)

ประกวด ศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 26 หัวข้อ 84 พรรษา...มหาราชาภูมิพล

ประกวด ศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 26 หัวข้อ 84 พรรษา...มหาราชาภูมิพล

เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงมีพระชนมายุครบ 84 พรรษา ในปี 2554 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)ได้กำหนดจัด การประกวด ศิลปกรรม ปตท.

ประกวดผลงานภาพจิตรกรรม "84 พรรษา ธรรมราชา ประชาธิปไตย"

ประกวดผลงานภาพจิตรกรรม 84 พรรษา "ธรรมราชา ประชาธิปไตย"

วุฒิสภา เรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประกวดผลงานภาพจิตรกรรม "84 พรรษา ธรรมราชา ประชาธิปไตย" สะท้อนความจงรักภักดี ต่อ สถาบันพระมหากษัตริย์ การประกวดแบ่งเป็น 2 ประเภท ระดับบุคลทั่วไป และระดับเยาวชน 3 กลุ่มอายุ รางวัลรวมกว่า 1,300,000 บาท ผลงานที่ได้รางวัล จะได้รับพิจารณาไปประดับ ณ อาคารรัฐสภาแห่งใหม่

ส่งผลงาน ระหว่างวันที่ 20 -30 กันยายน 2554

Deadline: 
Fri, 2011-09-30 (All day)

ประกวดแต่งเพลง "รักแม่" ชิงโล่พระราชทานฯ

สมาคมรักแม่ เชิญชวนเยาวชนระดับ มัธยมศึกษา เข้าร่วมประกวดแต่งเพลง "รักแม่" ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมประกาศนียบัตร ทุนการศึกษา และของขวัญ รวมมูลค่า กว่า 100,000 บาท ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่วันที่จนถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2554

เอกสาแนบท้ายประกาศ : http://www.chaiyaphum3.go.th/UserFiles/File/23%2002%20540006.PDF
เผยแพร่ : http://contestwar.com

Pages

Subscribe to RSS - นักเรียน

Members Online

There are currently 0 users online.