^ Back to Top

นักเรียน

ประกวดคลิปวีดีโอ หัวข้อ "นำเที่ยวเขาวัง" (พระนครคีรี) Handy Khao Wang

ประกวดคลิปวีดีโอ หัวข้อ "นำเที่ยวเขาวัง" (พระนครคีรี)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เชิญชวน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ร่วมโครงการประกวดคลิปวีดีโอ หัวข้อ "นำเที่ยวเขาวัง" (พระนครคีรี) Handy Khao Wang ชิงทุนการศึกษารวม 40,000 บาท

ระยะเวลาดำเนินการ

Deadline: 
Fri, 2012-02-17 16:30

ประกวดภาพยนตร์สั้นต่อต้านยาเสพติด หัวข้อ "ชีวิตสดใส ต้านภัยยาเสพติด"

โครงการเยาวชนพลยุติธรรม โรงเรียนศรัทธาสมุทร โดยการสนับสนุนจาก ม.มหิดล และ สสส. เชิญชวน นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ประกวดภาพยนตร์สั้นต่อต้านยาเสพติด หัวข้อ "ชีวิตสดใส ต้านภัยยาเสพติด"
ชิงทุนการศึกษารวม 20,000 บาท

Deadline: 
Mon, 2012-01-30 16:30

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ สวนอวตาร

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ สวนอวตาร

คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต เชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ส่งผลงานประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "สวนอวตาร" ชิงเงินรางวัลรวม 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จาก ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต

กติกาการประกวดภาพถ่าย

  1. ส่งเป็นภาพถ่ายในหัวข้อ "สวนอวตาร"
Deadline: 
Mon, 2012-01-23 16:00

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ Thailand Book of Records - TBOR (บันทึกไทย)

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ Thailand Book of Records

สมาคมควมคิดสร้างสรรค์ ความจำและการเล่น เชิญชวน นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดอายุ เข้าร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ Thailand Book of Records - TBOR (บันทึกไทย) โดยสื่อถึงที่สุดของประเทศไทย ชิงของรางวัลมูลค่ารวมกว่า 20,000 บาท

Deadline: 
Wed, 2012-02-15 16:30

ประกวดหนังสั้น หัวข้อ "1 ทศวรรษ กับการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาโดยรัฐ"

สำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจ ร่วมประกวดหนังสั้น หัวข้อ "1 ทศวรรษ กับการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาโดยรัฐ" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 85,

Deadline: 
Fri, 2012-02-03 16:00

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น Jariyatam Short Film Project หัวข้อ In love in ธรรม

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น Jariyatam Short Film Project

สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ และวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร เชิญชวน นักเรียนระดับมัธยมศึกษา และนิสิต นักศึกษา ระดับอุดมศึกษา อายุไม่เกิน 25 ปี ประกวดภาพยนตร์สั้น Jariyatam Short Film Project หัวข้อ "In love in ธรรม" เพื่อปลุกฝัง เผยแพร่ คุณธรรม และจริยธรรมที่ดีงามสู่สัมคม ชิงทุนการศึกษารวมกว่า 100,000 บาท พร้อมโล่ประทาน สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ)

คุณสมบัติผู้สมัคร

Deadline: 
Fri, 2012-01-20 16:30

Dream Car Art Contest 2011 ประกวดวาดภาพและระบายสี "รถยนต์ในฝัน"

Dream Car Art Contest 2011

Toyota ชวนเยาวชนไทย อายุ 10 - 15 ปี ประกวดวาดภาพระบายสี "รถยนต์ในฝัน" เพื่อให้เยาวชนได้มีโอกาสแสดงความสามารถและจินตนาการผ่านการวาดรูปและระบายสี ชิงทุนการศึกษากว่า 200,000 บาท พร้อมลุ้นสิทธิ์เข้าประกวดบนเวทีระดับโลกที่ญี่ปุ่น

Deadline: 
Wed, 2012-02-29 16:30

Pailom Music Award #1

มูลนิธิหลวงพ่อพูล เชิญชวน นักเรียน นิสิต นักศึกษา อายุ 15-25 ปี ทั่วประเทศ ประกวดวงดนตรี โครงการ “Pailom Music Award” (ไผ่ล้อมมิวสิคอะวอร์ด) ครั้งที่1 เพื่อให้เยาวชนห่างไกลจากยาเสพติด โดยใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และมีโอกาสได้แสดงความสามารถที่ตนถนัด ทำให้เกิดมีความมั่นใจ และภาคภูมิใจในตนเอง ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 65,000 บาท เปิดรับสมัครถึง วันที่ 9 ก.พ. 2555

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

Deadline: 
Thu, 2012-02-09 16:30

ประกวดภาพจิตรกรรมพระราชกรณียกิจ และประกวดบทกลอนเฉลิมพระเกียรติ

ประกวดภาพจิตรกรรมพระราชกรณียกิจ และประกวดบทกลอนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช อันเกี่ยวเนื่องกับพระภิกษุ สามเณร ในโครงการ “นวัตกรรมการสร้างเสริมสุขภาพพระภิกษุ สามเณร อย่างยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554”

Deadline: 
Wed, 2012-02-15 16:30

ประกวดภาพยนตร์ธรรมโฆษณาชิงถ้วยพระราชทาน "ตาราอวอร์ด" ห้วข้อ "Share Smiles for His Majesty"

ประกวดภาพยนตร์ธรรมโฆษณาชิงถ้วยพระราชทาน

เสถียรธรรมสถาน เชิญชวน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ประกวดภาพยนตร์ธรรมโฆษณาชิงถ้วยพระราชทาน "ตาราอวอร์ด" ห้วข้อ "Share Smiles for His Majesty" ยิ้มของลูก คือรอยยิ้มของพ่อ พร้อมทุนการศึกษารวมกว่า 500,000 บาท หมดเขตส่งผลงาน 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.

Deadline: 
Wed, 2012-02-15 16:30

Pages

Subscribe to RSS - นักเรียน

Members Online

There is currently 1 user online.

  • mod