^ Back to Top

นักเรียน

ประกวดหนังสั้นคุณภาพแห่งชีวิต ปฏิทินแห่งความหวัง จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน

ประกวดหนังสั้นคุณภาพแห่งชีวิต ปฏิทินแห่งความหวัง จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน

โครงการปิ๊งส์ โดยแผนงานทุนอุปถัมภ์เชิงรุกฯ สสส. ร่วมกับ คณะกรรมการเครือข่ายศิลปินเพื่อการปฏิรูป ขอเชิญ นักเรียน นิสิต นักศึกษา อายุไม่เกิน 25 ปี กลุ่มละ 5 คน เข้าร่วมโครงการประกวดหนังสั้น โดยส่งโครงเรื่องย่อซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวเนื่องกับบทความ "คุณภาพแห่งชีวิต ปฏิทินแห่งความหวัง : จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน" ของดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์

ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4

ประกวดตราสัญลักษณ์ ในโอกาสครบรอบ 1 ทศวรรษ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ม.ราชภัฏสงขลา

โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดประกวดตราสัญลักษณ์ ในโอกาสครบรอบ 1 ทศวรรษ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (พ.ศ. 2544 - 2554) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำตราสัญลักษณ์มาใช้ในการดำเนินงานต่าง ๆ ในโอกาสครบรอบ 1 ทศวรรษ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และประชาสัมพันธ์ส่งเสริมภาพลักษณ์ ตลอดจนแสดงพลังความเป็นโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์

การประกวด "ยูทิป เฟรชชี่ ไอดอล 4"

การประกวด  "ยูทิป เฟรชชี่ ไอดอล 4"

ยูทิป เปิดเส้นทางการเป็นสตาร์ ไอดอล วัยใส เติมเต็มประสบการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ให้สาวใสวัยรุ่น 15-19 ปี สูง 160 เซนติเมตร ขึ้นไป ได้ค้นพบพลังมหัศจรรย์ที่ซ่อนเร้นในตนเอง กับการประกวด "ยูทิป เฟรชชี่ ไอดอล 4" ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Magic Girl & Magic Experience พลังมหัศจรรย์ของสาววัยใส” เพื่อก้าวสู่การเป็น สตาร์ ไอดอล ดาวดวงใหม่ประดับวงการบันเทิง รางวัลทุนการศึกษา รวมกว่า 300,000 บาท และของรางวัลอีกมากมาย พร้อ

Deadline: 
Sun, 2011-03-06 (All day)

ประกวดร้อยเรื่องราว รัก ละ เลิก ผ่านรูปแบบ เรียงความ ภาพวาด ภาพถ่าย อีการ์ด โดยใช้ความรักเป็นกําลังใจให้เลิกบุหรี่

ประกวดร้อยเรื่องราว รัก ละ เลิก บุหรี่

ผู้เข้าประกวดจะต้องสามารถถ่ายทอดถึงความรู้สึกหรือความปรารถนาที่จะให้ บุคคลที่คุณรัก ลด ละ เลิกบุหรี่ ตามชื่อโครงการร้อยเรื่องราว “รัก ละ เลิก” วันเด็ก วันแห่งความรัก วันครอบครัว วันงดสูบบุหรี่โลก ซึ่งเป็นการรณรงค์โดยใช้ความรักเป็นกําลังใจให้เลิกบุหรี่ โดยใช้รูปแบบการนำเสนอต่าง ๆ ที่กำหนด คือ

  • เรียงความ
  • ภาพวาดพร้อมชื่อเรื่อง
  • ภาพถ่ายพร้อมคำบรรยาย

ประกวดศิลปกรรมยุวพัฒน์ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2554 หัวข้อ "สนุกสนานในงานบุญ"

การประกวดศิลปกรรมยุวพัฒน์ ครั้งที่ 18 ประจาปี 2554 หัวข้อ “สนุกสนานในงานบุญ” ด้วยความร่วมมือระหว่างมูลนิธิยุวพัฒน์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ชวนนักเรียน ถ่ายทอดผลงานศิลปะผ่านภาพวาด ความประทับใจในรูปแบบ งานบุญ ซึ่งเป็นสิ่งเล่าขานเรื่องราว ความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณีที่สืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่น เป็นงานสังสรร รื่นเริง ที่เต็มไปด้วยตำนาน และที

ประกวด วรรณกรรมยุวพัฒน์ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2554 "รัก ผูกพัน ช่วยกัน และเกื้อกูล"

มูลนิธิยุวพัฒน์ ชวน นักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษา เข้าประกวดวรรณกรรมยุวพัฒน์ ครั้งที่ 16 ประจาปี 2554 หัวข้อ “รัก ผูกพัน ช่วยกัน และเกื้อกูล” โดยการเขียนเรื่อง และวาดภาพประกอบ ในการประกวดวรรณกรรมยุวพัฒน์ของทุกปี มูลนิธิฯ มุ่งหวังที่จะส่งเสริมและสนั

Deadline: 
Fri, 2011-08-26 (All day)

ประกวด E-CARD & ANIMATION

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประธานมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พระราชทานพระราชดำริ ให้จัดกิจกรรม แสดงความสามารถและความคิดสร้างสรรค์โคงการประกวด E-CARD & ANIMATION /ประกวดรูปแบบแอนนิเมชั่น (Animation contest) เพื่อการเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม นาฎศิลปและศิลปของไทยใน WWW.KINGRAMA2FOUND.OR.TH มีกิจกรรม ดังนี้

ประกวดนักพัฒนาซอฟต์แวร์มืออาชีพปีที่ 2

ประกวดนักพัฒนาซอฟต์แวร์มืออาชีพปีที่ 2

สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ SIPA ผลักดันเด็ก เยาวชน สนใจงานแอนิเมชัน และมัลติมีเดีย ได้แสดงออกโดยมีการประเมินผล และให้คำแนะนำทางวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพัฒนาศักยภาพตนเอง สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จึงได้จัดให้มีการประกวดนักพัฒนาซอฟต์แวร์มืออาชีพปีที่ 2 ขึ้น เพื่อเป็นเวทีให้แก่เยาวชนผู้ที่สนใจได้มีโอกาสแสดงคว

โครงการออกแบบคาแรคเตอร์ฮีโร่ เชื้อชาติไทย

คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การประกวด
โครงการออกแบบคาแรคเตอร์ฮีโร่ เชื้อชาติไทย

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือระดับปวช
2. ที่มีความคิดสร้างสรรค์และมีความสามารถในการออกแบบ

Deadline: 
Fri, 2011-02-04 (All day)

ประกวดผลงานสื่อสร้างสรรค์ ภายใต้กิจกรรม ICT CAMP "เมืองไทยน่าอยู่"

ประกวดผลงานสื่อสร้างสรรค์ ภายใต้กิจกรรม ICT CAMP "เมืองไทยน่าอยู่"

สำนักส่งเสริม และพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ขอเชิญชวนนักเรียน และเยาวชน ประเภททีม 3 - 5 คน จากโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เข้าร่วมแข่งขันการประกวดผลงานสื่อสร้างสรรค์ ภายใต้ หัวข้อ "เมืองไทยน่าอยู่" ชิงทุนการศึกษากว่า 100,000 บาท เพื่อให้เด็กและเยาวชน ได้มีเวทีการสร้างสื่อสังคมที่สร้างสรรค์ ให้สื่อข่าวสารข้อมูลความรู้ที่ถู

Pages

Subscribe to RSS - นักเรียน

Members Online

There are currently 0 users online.