^ Back to Top

นักเรียน

โครงการประกวดภาพถ่าย "ที่สุดในโรงเรียนคุณ" ชิง Ipad2

โครงการประกวดภาพถ่าย "ที่สุดในโรงเรียนคุณ" ชิง Ipad2 บน Facebook Fanpage หอกฎหมายของ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (เพียงค้นหาคำว่า "หอกฎหมาย" ใน facebook.com)

ประกวดแต่งวรรณกรรมอิเล็กทรอนิคส์(ebooks) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2554

บริษัท โพลาร์ เว็บแอปพลิเคชั่น จำกัด จัดประกวดแต่งวรรณกรรมอิเล็กทรอนิคส์(ebooks) ภาษาไทยเป็นไฟล์ PDF ภายใต้แนวคิด “กว้าง แคบ” จำนวนไม่เกิน 50 หน้ากระดาษโดยให้ผู้เข้าประกวดตั้งชื่อเรื่อง ออกแบบปก และนำเสนอผลงานโดยไม่จำกัดแนวเรื่องและรูปแบบการนำเสนอ ไม่ว่าจะเป็นบทความ นิยาย การ์ตูน ภาพประกอบคำบรรยาย ฯลฯ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่มีความรู้ความสามารถในการจัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้มีเวทีแสดงและเผยแพร่ผลงานของตนเองต่อสาธารณชน อีกทั้งเป็นการร่วมรณรงค์ให้เกิดการพัฒนาและเพิ่มปริมาณการใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ให้มากขึ้น อันเป็นการช่วยประหยัดทรัพยากรธรรมชาติให้กับประเทศ

Deadline: 
Sat, 2011-12-31 (All day)

ประกวดวาดภาพ "เสน่ห์บางแสน"

เทศบาลเมืองแสนสุข เชิญชวน เยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป มีอายุไม่เกิน 25 ปี ประกวดวาดภาพ "เสน่ห์บางแสน" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเก

การแข่งขันเพ้นท์ลวดลายบนเสื้อ T-Shirt

เทศบาลเมืองแสนสุข เชิญชวน เยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป มีอายุไม่เกิน 25 ปี แข่งขันเพ้นท์ลวดลายบนเสื้อ T-Shirt ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 57,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร โดยไม่เสียค่าสมัครใดๆ สถานที่แข่งขัน ถนนคนเดินบางแสน ณ ลานอเนกประสงค์ แหลมแท่น เทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี

ENERGY ANIMATION AWARD2011

กระทรวงพลังงาน เปิดเวทีประลองความสามารถแก่เยาวชน จัดประกวดภาพยนตร์อนิเมชั่น ระดับมัธยม และอุดมศึกษา ภายใต้แนวคิด “Energy Ranger ขบวนการฮีโร่พิทักษ์พลังงาน” เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานสำหรับเด็กและเยาวชน ความยาว 3 - 5 นาที ไม่จำกัดรูปแบบหรือสไตล์ ชิงรางวัลกว่า 200,000 บาท ส่งผลงาน ตั้งแต่ วันนี้ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2554

รายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดใบสมัคร

ประกวดภาพยนต์สั้น หัวข้อ ลูกของแผ่นดิน

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้นสำหรับเด็กและเยาวชน ในระดับมัธยมศึกษา ระดับอุดมศึกษา และบุคคลทั่วไปอายุ 18-25 ปี ในหัวข้อ “ลูกของแผ่นดิน” เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554

รับสมัคร 1-30 กันยายน 2554
ส่งผลงาน 19 กันยายน - 19 ตุลาคม 2554
มอบรางวัล 12 พฤศจิกายน 2554

เงื่อนไขและกติกาการประกวด

โครงการประกวดการออกแบบบาร์โค้ดบนบรรจุภัณฑ์ 2554 สถาบันรหัสสากล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สถาบันรหัสสากล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เชิญชวน นิสิต นักศึกษา บุคคลทั่วไป ประกวดออกแบบสัญลักษณ์บาร์โค้ดบนบรรจุภัณฑ์ 2554 หัวข้อ Amazing Barcode Design for Food Package ได้ใช้ความรู้ทางด้านศิลปะ การออกแบบ ตลอดจนเทคโนโลยีการพิมพ์บาร์โค้ด มาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสร้างสรรค์ นอกจากนั้นยังได้รับความรู้และประโยชน์ของบาร์โค้ดในระบบมาตรฐานสากล GS1 เพื่อนำไปประยุกต์ใช้งานกับภาคธุรกิจต่างๆ ได้อย่างถูกต้อ

ประกวดร้องและเต้น โครงการ Doraemon Singing&Dancing contest 2011

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.อายุระหว่าง 6-12 ปี บริบูรณ์ (ไม่เกิน 12 ปี)แข่งขันประเภททีม ทีมละ 5-7 คน
2.ใน 1 ทีม ประกอบด้วย นักร้อง (ร้องสด) และ แดนซ์เซอร์

ประกวดคลิปโฆษณา “ประชาธิปไตย...แรงทีน”

เชิญชวน นักเรียนระดับมัธยม หรือนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรีของสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ไม่จำกัดคณะและชั้นปี รวมทีมไม่เกิน 3 คน ถ่ายคลิปสปอตโฆษณา เพื่อรณรงค์หัวข้อ...(เลือกข้อใดก็ได้)

  1. ประชาธิปไตยคือไม่เกรียนใส่คนอื่น
  2. ประชาธิปไตยต้องร่วมแจมกันคิด สุมหัวกันทำ
  3. ประชาธิปไตยคือฟังเสียงคนอื่นบ้างอะไรบ้าง
  4. ประชาธิปไตยต้องใช้หัว + ใจ

Pages

Subscribe to RSS - นักเรียน

Members Online

There are currently 0 users online.