^ Back to Top

นักเรียน

เดอะ สเเควร์ เนรมิตวันวานในงาน มหาสงกรานต์ 2-17 เมษายน 2554

เดอะ สเเควร์ ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย เนรมิตวันวานในงาน มหาสงกรานต์ 2 - 17 เมษายน 2554 รับสมัครประกวดเทพีสงกรานต์ 2 รุ่นคือ โสภาเเรกเเย้ม (ญ 17-25 ปี) สาวงามวัยละอ่อน (ญ 3-8 ปี) ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 100,000 บาท!!

Deadline: 
Sun, 2011-04-10 (All day)

ประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี 2554

ประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี 2554

โครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี 2554 ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้เยาวชนและประชาชนได้ทราบถึงแนวทางในการลด ปริมาณขยะและการนำขยะ หรือ ของเหลือใช้ไปดัดแปลงให้เกิดประโยชน์ก่อนนำไปกำจัด

ประกวดจิตรกรรมเอเชีย พลัส

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) มีเจตนารมณ์ในการสนับสนุนผู้มีแนวคิดและทักษะในการสร้างสรรค์งาน ด้านจิตรกรรมเพื่อให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพและมีคุณค่าในสุนทรียภาพ เป็นกำลังใจในการสร้างผลงานที่ดี อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนสนใจศึกษาด้านศิลปะเพื่อเป็นแนวทางในการเรียนรู้ต่อไปอีกด้วย

ประกวดวาดภาพสำหรับเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 13 "เด็กและสุนัข"

กระทรวงศึกษาธิการโปแลนด์ ร่วมกับศูนย์วัฒนธรรม สำหรับเยาวชนเมือง Czestochowa ประเทศโปแลนด์ จัดประกวดวาดภาพสำหรับเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 13 ในหัวข้อ "เด็กและสุนัข" (13th Edition of the International Art Contest for Children and Youth: A Child and a Dog) ผู้ส่งผลงาน ต้องมีอายุระหว่าง 3 - 24 ปี โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่มอายุ โดยขนาดผลงาน อย่างน้อยเท่ากระดาษ A3 ไม่จำกัดเทคนิค กำหนดส่งผลงานภายในวันที่ 15 มิถุนา

ประกวดภาพถ่าย "หนึ่งในน้ำพระหฤทัย จากยอดเขาสู่ทะเลอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี"

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จัดโครงการประกวดภาพถ่าย “หนึ่งในน้ำพระหฤทัย จากยอดเขาสู่ทะเลอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี” ขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554 โดยแบ่งการประกวดเป็น 2 ประเภท คือ ปร

TrueVisions – Yamaha All Thailand Marching Band Competition 2011

การประกวดวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน ฯ ประจำปี 2554 ระดับประถม ถึงมัธยมศึกษา จากทั่วประเทศ กับงานประกวด “ Yamaha All Thailand Marching Band Competition 2011” การประกวด วงโยธวาทิตที่มีการประกวดอย่างเข้มข้นโดยใช้เกณฑ์การตัดสินมาตรฐานเดียวกัน กับ DCI (Drum Corps International) และครั้งแรกในเมืองไทยกับการพลิกรูปแบบสนามการประกวดใน Hall ณ อิมแพค อารีน่า เมืองทองธานี ซึ่งวงเข้าประกวดที่เข้าร

ประกวดเรียงความ เรื่องเล่า "ฝาก อย. เตือนภัย"

กิจกรรมประกวดเรียงความ เรื่องเล่า “ฝาก อย. เตือนภัย” ในโครงการรณรงค์อย่าหลงเชื่อง่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.)ปัจจุบันผู้บริโภคให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพ และความงามมากขึ้น การโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ อาทิ โทรทัศน์ นิตยสาร แผ่นพับ วิทยุ อินเตอร์เน็ต ฯลฯ จึงเป็นกลยุทธ์สำคัญที่ผู้ผลิตนำมาใช้ดึงดูดความสนใจของผู้บริโภค ปัญหาที่พบคือผลิตภัณฑ์สุขภาพที่อยู่ในความรับผิดชอบของอย.

ประกวดวาดภาพ "ประมงมั่งคง อาหารมั่งคั่ง สิ่งแวดล้อมยั่งยืน"

กรมประมงร่วมกับ SEADEC ชวน เยาวชนไทย อายุไม่เกิน 15 ปี ศึกษาในระดับ ม.1 - 3 หรือเทียบเท่า ประกวดวาดภาพ "ประมงมั่งคง อาหารมั่งคั่ง สิ่งแวดล้อมยั่งยืน" โดยภาพวาดที่ ชนะเลิศทั้ง 4 รางวัล จะได้จัดร่วมแสดง ร่วมกับผลงานภาพวาด ของเยาวชนจากประเทศอื่นๆ ในระหว่างการประชุม The ASEAN-SEAFDEC Conference on Sustainable Fisheries for Food Security Towards 2020 "Fish for the People 2020: Adaptation to a Changing

ประกวดคำขวัญกรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร เมืองหลวง ที่มีขนาดใหญ่ และมีประชากรมากที่สุดของประเทศไทย ทั้งยังเป็นศูนย์กลางการปกครอง การศึกษา การคมนาคมขนส่ง การเงิน การธนาคาร การพาณิชย์ การสื่อสาร และความเจริญก้าวหน้าด้านอื่น ๆ ของประเทศ และยังเป็นเมืองที่มีชื่อยาวที่สุดในโลกอีกด้วย มีแม่น้ำสำคัญคือ แม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่าน ทำให้แบ่งเมืองออกเป็น 2 ฝั่ง คือฝั่งพระนครและฝั่งธนบุรี โดยมหานครแห่งนี้มีพื้นที่ทั้งหมด 1

Deadline: 
Sat, 2011-04-30 (All day)

ประกวดออกแบบโลโก้ มูลนิธิ เจษฎา เทคนิค มิวเซียม

มูลนิธิ เจษฎา เทคนิค มิวเซียม ขอเชิญ นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ร่วม ประกวดออกแบบโลโก้ (logo contest) มูลนิธิ ชิงเงินรางวัล 10,000 บาท หมดเขต 21 มีนาคม 2554

Pages

Subscribe to RSS - นักเรียน

Members Online

There are currently 0 users online.