^ Back to Top

นักเรียน

ประกวดออกแบบโลโก้ ในวาระครบรอบ 50 ปี ร.พ.คามิลเลียน

องค์กรอภิบาล ร.พ.คามิลเลียน เรียนเชิญ นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (ออกแบบโลโก้) เนื่องในวาระโอกาสครบรอบ 50 ปี ร.พ.คามิลเลียน ชิงเงินรางวัล รวมกว่า 10,000 บาท หมดเขต สิ้นเดือนตุลาคม 2553

คุณสมบัติ

  ประกวดคลิปวิดีโอ “สร้างคลังความรู้กับทรูปลูกปัญญาดอทคอม” ครั้งที่ 1 หัวข้อ “วิดีโอสร้างสรรค์ แบ่งปันความรู้”

  ปัจจุบันอินเทอร์เน็ตเป็นเทคโนโลยีที่เด็กเยาวชนและผู้คนส่วนมากให้ความสนใจ เข้ามาแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้และประสบการณ์ที่หลากหลาย "ทรูปลูกปัญญาดอทคอม" เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมสื่อความรู้ครอบคลุมทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนความรู้ทางการศึกษาที่เปิดโอกาสให้บุคคลทั่ว ไปร่วมแบ่งปันและแลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อมุ่งสู่การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน

  Deadline: 
  Tue, 2010-11-30 (All day)

  ประกวดงานเขียน นักเรียนชั้น ม.ปลายหรือเทียบเท่า (ขยายเวลา)

  โครงการธรรมวรรณศิลป์ ประจำปี 2553 สถาบันยุวโพธิชน มูลนิธิสัมมาชีพ (ขยายเวลารับผลงาน)ขอเชิญนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ร่วมประกวดความคิดสร้างสรรค์ผ่านงานเขียน ประเภท เรื่องสั้น เรียงความ และบทกวี ในหัวข้อเกี่ยวกับ “สร้างโลกใหม่ด้วยมือเรา”

  ประกวดเซ็ทเทรดเยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14

  ประกวดเซ็ทเทรดเยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14

  “การประกวดเซ็ทเทรดเยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 ประจำปี 2553” เป็น การจัดประกวดต่อเนื่องจาก “การประกวดเยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย” ซึ่งวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพจัดการประกวดมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 ต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี และในปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 14 โดยมีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ัร่วมเป็นผู้สนับสนุนและจัดประกวดเยาวชนดนตรีมาเเล้ว 6 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547

  การประกวดวงดนตรี Pantip Music Award

  ศูนย์การค้า พันธุ์ทิพย์ พลาซ่า งามวงศ์วาน เปิดโอกาสสร้างฝัน ให้กับเหล่านิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปมาร่วมปล่อยพลังโชว์ความสามารถ ระเบิดความมันส์แบบสุด ๆ กับเวทีการประกวด Pantip Music Award เพื่อค้นหาสุดยอด วงดนตรี สู่เส้นทางแห่งความสำเร็จ ชิงถ้วยรางวัลผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

  รายละเอียด

  Deadline: 
  Sat, 2010-10-30 (All day)

  ประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ ปลาสวยน้ำใจใส

  ขอเชิญน้องๆอายุระหว่าง 6-15 ปี ร่วมสนุกกับกิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสีในหัวข้อ “ปลาสวยน้ำใจใส”

  กติกาง่ายๆ เพียงแค่ น้องๆ วาดภาพปลาสวยงามประเภทใดก็ได้ ตามจินตนาการสร้างสรรค์บนกระดาษขนาด A4 (โดยประมาณ) ระบายสีแต่งแต้มภาพให้สวยงาม ระบุชื่อนามสกุล อายุ ที่อยู่ด้านหลังภาพ

  Singha Life Awards 2010

  ประกวดออกแบบเครื่องแต่งกาย และแอคเซสเซอรี่ ในโครงการ Singha Life Awards 2010

  Singha Life เชิญชวนนิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป อายุไม่เกิน 27 ปี ร่วมส่งผลงานประกวดออกแบบเครื่องแต่งกาย และแอคเซสเซอรี่ ในโครงการ “Singha Life Awards 2010” เพื่อคว้าโอกาสโอกาสในการแสดงผลงานบน The Runway ของ Singha Life Award 2010 ชิงเงินรางวัล รวมกว่า 400,000 บาท

  - ผลงานออกแบบที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการผลิตเป็นผลงานจริง ใน Young Collection แบรนด์ Singha Life

  ประกวดออกแบบ Character โครงการเศรษฐกิจสร้างสรรค์

  เปิดเวทีท้าคนกล้าคิด… ส่งผลงานประกวดออกแบบ Character โครงการเศรษฐกิจสร้างสรรค์

  Deadline: 
  Thu, 2010-09-30 (All day)

  สถานที่ท่องเที่ยว : คีย์เวิร์ด แข่งขันทำ SEO

  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ชมรม Search Engine Marketing แห่งประเทศไทยและ เว็บไซต์ Thaiseoboard.com มอบรางวัลสุดพิเศษสำหรับ บล็อกหรือเว็บไซต์ ที่สามารถใช้เทคนิคทำ SEO ได้อันดับสูงสุด

  จุดประสงค์
  เพื่อเป็นการเผยแพร่ให้ความรู้ทางด้านการทำ SEO ในเชิงปฎิบัติจริง และ ส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศไทย

  การแข่งขัน

  Deadline: 
  Fri, 2010-10-15 (All day)

  ประกวดวาดภาพ "จินตนาการสัตว์ทดลอง ครั้งที่ 4

  ประกวดวาดภาพ "จินตนาการสัตว์ทดลอง ครั้งที่ 4

  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประกวดวาดภาพ "จินตนาการสัตว์ทดลอง ครั้งที่ 4" หัวข้อ "สัตว์ทดลองเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต" วันเสาร์ที่ 25 กันยายน 2553 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตวังท่าพระ

  เพื่อให้เยาวชนได้มีโอกาสค้นคว้าหาความรู้ในเรื่องของสัตว์ทดลอง และนำความรู้นั้นมาจินตนาการ และแสดงออกทางศิลปะเป็นภาพวาดที่สวยงาม

  ระเบียบการ

  Deadline: 
  Mon, 2010-09-06 (All day)

  Pages

  Subscribe to RSS - นักเรียน

  Members Online

  There are currently 0 users online.