^ Back to Top

นักเรียน

ประกวดภาพถ่ายวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ภาคใต้ ครั้งที่ 1 หัวข้อบ้านของ ฅน

สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เชิญชวน นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ประกวดภาพถ่ายวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ภาคใต้ ครั้งที่ 1 หัวข้อ "บ้าน ของ ฅน" เพื่อส่งเสริมให้มีการบันทึก และถ่ายทอดการออกแบบของมนุษย์ ที่มีเอกลักษณ์เกิดจากสภาพแวดล้อมท้องถิ่นภาคใต้ ส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมสร้างสรรค์ท้องถิ่น ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 32,000 บา
Deadline: 
Fri, 2011-03-25 (All day)

ประกวด ศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 26 หัวข้อ 84 พรรษา...มหาราชาภูมิพล

ประกวด ศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 26 หัวข้อ 84 พรรษา...มหาราชาภูมิพล

เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงมีพระชนมายุครบ 84 พรรษา ในปี 2554 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)ได้กำหนดจัด การประกวด ศิลปกรรม ปตท.

ประกวดผลงานภาพจิตรกรรม "84 พรรษา ธรรมราชา ประชาธิปไตย"

ประกวดผลงานภาพจิตรกรรม 84 พรรษา "ธรรมราชา ประชาธิปไตย"

วุฒิสภา เรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประกวดผลงานภาพจิตรกรรม "84 พรรษา ธรรมราชา ประชาธิปไตย" สะท้อนความจงรักภักดี ต่อ สถาบันพระมหากษัตริย์ การประกวดแบ่งเป็น 2 ประเภท ระดับบุคลทั่วไป และระดับเยาวชน 3 กลุ่มอายุ รางวัลรวมกว่า 1,300,000 บาท ผลงานที่ได้รางวัล จะได้รับพิจารณาไปประดับ ณ อาคารรัฐสภาแห่งใหม่

ส่งผลงาน ระหว่างวันที่ 20 -30 กันยายน 2554

Deadline: 
Fri, 2011-09-30 (All day)

ประกวดแต่งเพลง "รักแม่" ชิงโล่พระราชทานฯ

สมาคมรักแม่ เชิญชวนเยาวชนระดับ มัธยมศึกษา เข้าร่วมประกวดแต่งเพลง "รักแม่" ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมประกาศนียบัตร ทุนการศึกษา และของขวัญ รวมมูลค่า กว่า 100,000 บาท ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่วันที่จนถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2554

เอกสาแนบท้ายประกาศ : http://www.chaiyaphum3.go.th/UserFiles/File/23%2002%20540006.PDF
เผยแพร่ : http://contestwar.com

ประกวดวาดภาพระบายสี "ถ้าปลูกพลังงานได้ ชีวิตจะเป็นอย่างไร"

ประกวดวาดภาพระบายสี "ถ้าปลูกพลังงานได้ ชีวิตจะเป็นอย่างไร"

NPS และ Double A Power ปลูกพลังงานสานจินตนาการเด็กไทย เชิญชวน นักเรียนที่ศึกษาอยู่ในระดับประถม หรือมัธยม ร่วมประกวดวาดภาพระบายสีหัวข้อ "ถ้าปลูกพลังงานได้ ชีวิตจะเป็นอย่างไร" ชิงทุนการศึกษารวมกว่า 40,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. นักเรียนที่ศึกษาอยู่ในระดับประถมหรือมัธยม
2. การประกวดวาดภาพระบายสีแบ่งออกเป็น 2 ระดับ
- ระดัมประถมศึกษา
- ระดับมัธยมศึกษา

โครงการประกวดออกแบบไหมไทยร่วมสมัย ชิงเงินรางวัลกว่า 200,000 บาท!!!

ประกวดออกแบบลายผ้าไหมไทยร่วมสมัย

กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา สัญชาติไทย มีใจรักการออกแบบ ร่วม โครงการประกวดออกแบบลายผ้าไหมไทยร่วมสมัย โชว์ไอเดียเด็ดๆชิงเงินรางวัลกว่า 200,000 บาท โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในวงการสิ่งทอและแฟชั่นร่วม

Deadline: 
Fri, 2011-03-25 (All day)

ประกวดตราสัญลักษณ์ประจำวิทยาลัยการบริหารและจัดการ

วิทยาลัยการบริหารและจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เชิญชวน นักเรียน นักศึษา และผู้สนใจทั่วไป เนื่องด้วย วิทยาลัยการบริหารและจัดการ เป็นหน่วยงานใหม่ของสถาบัน จึงได้จัดโครงการ ประกวดตราสัญลักษญ์(logo contest) เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัย และส่งเสริมภาพลักษณ์ การจดจำ แก่บุคคลทั่วไป ชิงเงินรางวัลรวม 14,000 บาท
เรียบเรียง : http://contestwar.com

Deadline: 
Fri, 2011-03-11 (All day)

การประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 6

การประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 6

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม จัดโครงการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 6 ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2554 เป็นโครงการที่สนับสนุนการสร้างงานศิลปกรรม อันเกิดจากความคิดอิสระ และจินตนาการของเด็กและเยาวชนไทยทุกระดับ เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมอย่างต่อเนื่อง เป็นการสร้างแรงจูงใจแล

Deadline: 
Mon, 2011-05-02 (All day)

ประกวดภาพยนตร์สั้น "โรคสมองเสื่อม : อยากจำ กลับลืม"

การประกวดภาพยนตร์สั้น "โรคสมองเสื่อม : อยากจำ กลับลืม"

การประกวดภาพยนตร์สั้น ความยาวไม่เกิน 8 นาที ในหัวข้อ “โรคสมองเสื่อม : อยากจำ กลับลืม”

เนื้อหาเกี่ยวกับ

 • ผู้ที่มีอาการสมองเสื่อม และญาติ ที่ยังไม่รู้ว่าผู้ป่วยเป็นโรคสมองเสื่อม
 • อาการบ่งชี้ของโรคสมองเสื่อม
 • การป้องกัน ดูแล รักษา
 • ผลกระทบต่อผู้ป่วย และญาติ/ผู้ดูแล

การประกวดแบ่งออกเป็น 2 รุ่น คือ

  ประกวดทักษะภาษาจีน ชิงถ้วยพระราชทาน ครั้งที่ 1

  赛大能言言语语汉美南

  โครงการประกวดทักษะภาษาจีนนานมี (NAN MEE CHINESE LANGUAGE SKILL CONTEST) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2554 เป็นกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาความรู้ทางภาษาจีน และเป็นการเผยแพร่คุณค่าทางภาษาจีนที่มีความไพเราะงดงาม และมีความหมายลึกซึ้ง อันเป็นการสร้างทัศนคติทางบวกต่อการเรียนรู้ภาษาจีนในเยาวชนและคนไทย โดยให้ผู้เข้าประกวดได้แสดงทักษะในการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ ผ่านการท่องกลอน เล่านิทาน และร้องเพลงจีน เพื่อให้สามาร

  Pages

  Subscribe to RSS - นักเรียน

  Members Online

  There are currently 0 users online.