^ Back to Top

นักเรียน

ประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก เพื่อประชาสัมพันธ์จังหวัดนครนายก

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก เชิญชวน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก ประเภทความคิดสร้างสรรค์ และประเภทสร้างสรรค์บนผลิตภัณฑ์ต้นแบบ เพื่อประชาสัมพันธ์จังหวัดนครนายก ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 90,000 บาท

Deadline: 
Tue, 2012-07-31 16:30

ประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ ศูนย์วัฒนธรรมนานาชาติวาเซดะ ศรีราชา

โรงเรียนสอนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นวาเซดะ ศรีราชา จัดประกวดวาดภาพระบายสี ชิงทุนการศึกษา เรียนภาษาญี่ปุ่น หัวข้อ "ศูนย์วัฒนธรรมนานาชาติวาเซดะ ศรีราชา" ในรูปแบบต่างๆ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สถาบันฯ และขยายเครือข่ายทางด้านการศึกษาภาษาญี่ปุ่น ให้เป็นที

Deadline: 
Fri, 2012-08-31 16:00

ประกวดกลอนสุภาพ เนื่องในงาน วันรำลึกสุนทรภู่วัดเทพธิดาราม ประจำปี 2555

วัดเทพธิดาราม ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษาทุกท่าน ร่วมส่งคำประพันธ์กลอนสุภาพใน หัวข้อ "สดุดีสุนทรภู่ มหากวีของโลก" เข้าประกวด เนื่องในงาน วันรำลึกสุนทรภู่วัดเทพธิดาราม ประจำปี 2555 ความยาว 2-4 บท ภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2555 ผลงานที่ได้รับคัดเลื

Deadline: 
Wed, 2012-06-20 16:00

Decor & Design Contest @ The City Viva

การประกวด Decor & Design Contest @ The City Viva

การประกวด Decor & Design Contest @ The City Viva "สร้างสรรค์ผลงานออกแบบให้โลกเห็นกับการตกแต่งจริง ณ สถานที่จริง ที่โครงการ The City Viva" เปิดโอกาสให้กับ นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ที่ข้องกับการออกแบบ ประกวดตกแต่งสถานที่ภายในโครงการ The Cit

Deadline: 
Mon, 2012-07-02 16:00

ประกวดแอนิเมชั่น หัวข้อ"ที่ปรึกษาธุรกิจคู่คิด SMEs"

ประกวดแอนิเมชั่น หัวข้อ"ที่ปรึกษาธุรกิจคู่คิด SMEs"

สำนักพัฒนาหน่วยบริการอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เชิญชวนบุคคลทั่วไป ประกวดแอนิเมชั่น หัวข้อ"ที่ปรึกษาธุรกิจคู่คิด SMEs" ความยาว 1-3 นาที บันทึกลงแผ่น DVD ในรูปแบบ digital file ความละเอียด HD 720p หรือ 1080p (mov และ avi) ชิง

Deadline: 
Sat, 2012-06-30 16:00

ประกวดวาดภาพระบายสีกับอาท หัวข้อ "พลังจิตอาสา นำพาโลกน่าอยู่"

ประกวดวาดภาพระบายสีกับอาท หัวข้อ  "พลังจิตอาสา นำพาโลกน่าอยู่"

อาทเชิญน้องๆ ชั้นป.4 - 6 เข้าประกวดวาดภาพระบายสีกับอาท "พลังจิตอาสา นำพาโลกน่าอยู่" โดยวาดภาพลงในกระดาษขนาด A4 โดยใช้สีชนิดใดระบายก็ได้ ชิงทุนการศึกษารวมกว่า 100,000 บาท

Deadline: 
Fri, 2012-08-31 16:00

ประกวดภาพถ่ายผีเสื้อปางสีดา ในเทศกาลดูผีเสื้อปางสีดา ครั้งที่ 8 ประจำปี 2555

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้ว สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระแก้ว และสมาคมรักษ์ปางสีดา เชิญชวนนักถ่ายภาพ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ประกวดภาพถ่ายผีเสื้อปางสีดา ในเทศกาลดูผีเสื้อปางสีดา ครั้งที่ 8 ประจำปี 2555 เพื่อประชาสัมพ

Deadline: 
Tue, 2012-07-10 16:00

ประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 39 ประจำปี 2555

สมาคมนักเรียนเรียนเก่าญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญชวน นักเรียนระดับมัธยมศึกษา นักศึกษา บุคคลทั่วไป สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี ประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 39 ประจำปี 2555 ชิงของรางวัล รวมมูลค่า 100,000 บาท

Deadline: 
Thu, 2012-07-26 16:00

โครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี 2555 ชิงถ้วยประทานฯ

โครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี 2555 ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พร้อมเงินรางวัลรวมกว่า 400,000 บาท เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกให้ประชาชน ได้ร่วมจัดการแ

Deadline: 
Sun, 2012-07-01 16:00

แข่งขันออกแบบ Storyboard หัวข้อ วิถีไทยในใจคุณ

นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมการแข่งขันและออกแบบ Story Board พร้อมภาพและคำบรรยาย หัวข้อ "วิถีไทยในใจคุณ" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 60,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร จากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

Deadline: 
Tue, 2012-07-31 16:00

Pages

Subscribe to RSS - นักเรียน

Members Online

There are currently 0 users online.