^ Back to Top

นักเรียน

K-POP Street Cover Dance Contest 2010 รับสมัครแล้ววันนี้

แฮปปี้แลนด์เซ็นเตอร์ จับมือ K-POP CLUB ขอเชิญวัยรุ่น วัยมันส์ อายุระหว่าง 12 - 25 ปี ตั้งแต่ 3-12 คน มาแดนซ์กันให้มันส์ระเบิด ในการประกวด K-POP Street Cover Dance Contest 2010 ชิงถ้วยเกียรติยศ และรางวัลกว่า 40,000 บาท ระหว่างวันที่ 17-18 กรกฎาคม

Deadline: 
Sun, 2010-07-11 (All day)

โครงการประกวดสัญลักษณ์ 25 ปี วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (MAHIDOL UNIVERSITY INTERNATIONAL COLLEGE) จะครบ 25 ปีแห่งการก่อตั้ง ณ วันที่ 26 มีนาคม 2554 จึงจัดกิจกรรมโครงการประกวดสัญลักษณ์ 25 ปีวิทยาลัยนานาชาติ เพื่อเป็นการสร้างเสริมภาพลักษณ์ของสถาบัน การรับรู้ และจดจำ โดยจะเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งที่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมประกวดชิงทุนการศึกษา โดยนำผลงานทั้งหมดจัดภายในงาน Media Art Exhibition 2010 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ร่วมประกวดภาพวาดชิงรางวัลโครงการ“นำพลัสสานฝันนักแอนนิเมชั่นจูเนียร์”

การประกวดภาพวาดชิงรางวัล
ในโครงการ
“นำพลัสสานฝันนักแอนนิเมชั่นจูเนียร์”

รับสมัครและรับผลงานถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2553

Deadline: 
Sat, 2010-06-19 (All day)

ประกวดข้อความ เชิงท่องเที่ยวหัวหิน

เดอะหัวหิน ร่วมกับวิกหัวหิน เชิญชวนผู้สนใจ ย้อนยุคไปสนุกสนานกับ นิทานไทยแฝงคติเตือนใจ เพลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายในโลกแห่งจินตนาการแบบไทยๆ โดยการประกวดข้อความ เชิงท่องเที่ยว ถ้าคุณต้องมาเที่ยวหัวหินโดยการเปลี่ยนตัวเองเป็นตัวละครซัก 1 ตัว ในเรื่

โครงการประกวดภาพถ่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ "สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ"

ป่าไม้ คือ แหล่งกำเนิดชีวิต เราจะอยู่อย่างไร หากไม่มีป่า เพราะป่ากำเนิดต้นน้ำอันเป็นสายธารหล่อเลี้ยงทุกชีวิต ป่า เป็นทั้งแหล่งอาหารและคลังสมุนไพรใช้รักษาโรค ป่า คือบ้าน คือแหล่งพึ่งพิงของสิ่งมีชีวิตนับล้านสายพันธุ์...หากวันนี้เราไม่ช่วยกันดูแลอนุรักษ์ไว้ อาจจะสายเกินไปที่จะเก็บรักษาธรรมชาติอันสวยงามบริสุทธิ์ ที่มอบแต่คุณประโยชน์มหาศาลอันประเมินค่ามิได้แก่มนุษย์ให้ยืนยาวไปจนถึงลูกหลาน

Deadline: 
Thu, 2010-09-30 (All day)

ประกวดภาพถ่ายด้วยระบบดิจิทัล ครั้งที่ 5 "มนต์เสน่ห์ทะเลไทยในมุมมองวิทยาศาสตร์ "

โครงการประกวดภาพถ่ายด้วยระบบดิจิทัล ครั้งที่ 5 “มนต์เสน่ห์ทะเลไทยในมุมมองวิทยาศาสตร์ ” จัดขึ้นเพื่อกระตุ้นให้คนไทยสนใจในการอนุ

Deadline: 
Thu, 2010-07-15 (All day)

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ สสว.

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ สสว.

สสว. เชิญชวน นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจ ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ สสว. ให้มีความทันสมัย และสะท้อนภาพลักษณ์ที่ชัดเจน ในการส่งเสริม สนับสนุน และชี้นำการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SMEs ให้มีศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท

ประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจ EcoDesign 2010

ประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจ EcoDesign 2010

เอ็มเทค เชิญชวนนิสิต นักศึกษา นักออกแบบ และประชาชนทั่วไป เข้าประกวดในโครงการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจ EcoDesign 2010 ภายใต้หัวข้อ "ลดโลกร้อนด้วยการออกแบบผลิตภัณฑ์ และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม" ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

โครงการประกวด "สื่อสร้างสรรค์ เทคโนโลยีนิวเคลียร์"

โครงการประกวด "สื่อสร้างสรรค์ เทคโนโลยีนิวเคลียร์"

รายการสมรภูมิไอเดียจัดโครงการประกวด "สื่อสร้างสรรค์ เทคโนโลยีนิวเคลียร์" ผู้สนใจสามารถร่วมสร้างสรรค์สื่อแนวใหม่ แบบไร้ขีดจำกัด ภายใต้แนวคิดที่ว่า “ประเทศ ก้าวไกล คนไทยรู้ค่า ประโยชน์นิวเคลียร์” ชิงรางวัลรวมทั้งสิ้นมูลค่ากว่า 300,000 บาท ส่งผลงานภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2553

Pages

Subscribe to RSS - นักเรียน

Members Online

There are currently 0 users online.