^ Back to Top

นักเรียน

ประกวดภาพถ่าย "วันนี้ของวันวาน...ที่ริมน้ำจันทบูร"

ประกวดภาพถ่าย "วันนี้ของวันวาน...ที่ริมน้ำจันทบูร"

จังหวัดจันทบุรี โดยสำนักงานพาณิชยจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับชุมชนริมน้ำจันทบูร เชิญชวน ประชาชนชาวไทยและชาวต่างประเทศทุกเพศ ทุกวัย ที่พำนักในประเทศไทยส่งภาพถ่าย “วันนี้ของวันวาน...ที่ริมน้ำจันทบูร” โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ และสามารถส่งได้ทุกประเภทและไม่จำกัดจำนวน ชิงเงินรางวัลรวม 200,000 บาท

เงื่อนไขการประกวดภาพถ่าย
“วันนี้ของวันวาน...ที่ริมน้ำจันทบูร”

Deadline: 
Tue, 2011-05-31 (All day)

ประกวดวาดภาพแทนฉลากขวดโอวัลติน

ขอเชิญร่วมประกวดวาดภาพแทนฉลากขวดโอวัลติน ในโครงการ โอวัลติน Gift For Mom ปีที่ 9
ชิงถ้วยประทานและทุนการศึกษารวมมูลค่ากว่า 300,000 บาท หัวข้อ “ครอบครัว สดใส แข็งแรง ด้วยรักของแม่”

หลักการและเหตุผล
“ครอบครัว” นับเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดและนับเป็นหน่วยที่สำคัญที่สุดในสังคม การส่งเสริมสัมพันธภาพใน

Deadline: 
Fri, 2011-07-15 (All day)

โครงการประกวดภาพถ่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ "สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ" ครั้งที่ 17 ประจำปี 2554

โครงการประกวดภาพถ่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ "สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ" ได้มีส่วนร่วมในการเชิญชวนให้ชาวไทยเกิดความสนใจในธรรมชาติ เข้าไปใกล้ชิดสัมผัสความงามของป่าไม้ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และอุทยานแห่งชาติต่างๆ ทั่วประเทศด้วยตนเอง และทำการถ่ายทอดความงดงามเหล่านั้น โดยได้ส่งภาพถ่ายธรรมชาติ ป่าไม้ และสัตว์ป่า เข้าร่วมประกวดเป็นจำนวนมาก ทำให้ กลุ่มบริษัท ทรู มุ่งมั่นในการปลูกใจรักสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการทรูปลูกป

ประกวดโครงการภาพถ่าย "24 ปี รพธ."

กติกาการประกวดโครงการภาพถ่าย "24 ปี รพธ."

1.ประเภทการประกวด
แบ่งการประกวดออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

  1. ภาพถ่ายโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ ตอนกลางวัน หมายถึง ภาพถ่ายที่แสดงให้เห็นถึงความสวยงามของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ ในมุมมองแบบต่างๆ โดยเน้นสถานที่มากกว่ากิจกรรม

ประกวดหนังสั้นสีรุ้ง Thai Rainbow Short Film 2011

สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย จัดทำโครงการประกวดหนังสั้นสีรุ้ง Thai Rainbow Short Film 2011 ภายใต้แนวคิด ครอบครัวไทย : ความหลากหลายทางเพศ สู่ความสมดุล และความสุข เพื่อนำเสนอความรัก ความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันบนความหลากหลายทางเพศของครอบครัวไทย ผ่านภาพ

ประกวดหนังสั้น เรื่อง "เด็กไทยไม่บริโภคคาเฟอีน"

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดโครงการ "รณรงค์เด็กไทยไม่บริโภคคาเฟอีน (No Kaf)" โดยจัดกิจกรรมการประกวดหนังสั้น เรื่อง "เด็กไทยไม่บริโภคคาเฟอีน" สามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดหนังสั้นชิงรางวัลเงินสด กว่า 200,000 บาท พร้อมโล่รางวัล จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข แบ่งเป็น 3 ประเภท 1.นักเรียน 2.นักศึกษา 3.บุคคลทั่วไป โดยส่งผลงานเป็นทีม ทีมละ 2 คนขึ้นไป ความยาวของหนัง 3-5 นาที เนื้อหาส่งเสริมการเลือกบริ

ประกวดทำอาหารสุดยอดเมนูไข่

ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ร่วมเข้าแข่งขันประกวดการทำอาหารสุดยอดเมนูไข่ การแข่งขัน 9-10 เมษายน 2554 ณ ลานพาร์คพารากอน

คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน
- ประเภท นักเรียน / นักศึกษา

Deadline: 
Fri, 2011-04-08 (All day)

การประกวดวาดภาพระบายสี และการเขียนเรื่องสั้น "การเสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตย"

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จัดกิจกรรมการประกวดวาดภาพระบายสี และการเขียนเรื่องสั้น ในหัวข้อ "การเสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตย" โดยให้นักเรียน นักศึกษาแสดงความสามารถ ในด้านทัศนศิลป์ และวรรณศิลป์ ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมให้เกิดการผลิตสื่อสร้างสรรค์ที่เสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตย ชิงทุนการศึกษารวมกว่า 60,000 บาท

การประกวดระดับจังหวัด
ประเภทการประกวด แบ่งการประกวดออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

ประกวดวาดภาพ หัวข้อ “อำเภอบางพระในอดีต” งานประเพณีแห่พญายม - สงกรานต์บางพระ ประจำปี 2554

การประกวดวาดภาพ หัวข้อ “อำเภอบางพระในอดีต” งานประเพณีแห่พญายม - สงกรานต์บางพระ ประจำปี 2554 วันอาทิตย์ที่ 17 เมษายน 2554 ณ บริเวณชายหาดบางพระ หมู่ที่ 1

1. คุณสมบัติผู้เข้าประกวด เป็นนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

2. การสมัครติดต่อขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่ กองการศึกษา ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลบางพระ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2554

3. การรายงานตัว

โครงการเพื่อเด็กและเยาวชนประจำปี 2554 (PTT YOUTH CAMP 2011)

เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพะเจ้าอยู่หัวจะทรงมีพระชนมายุครบ 84 พรรษา ในปี 2554 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จึงได้กำหนดจัดการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงาน ภายใต้โครงการเพื่อเด็กและเยาวชน ปี 2554 (PTT YOUTH CAMP 2011) ในหัวข้อ “แรงบันดาลใจจากพ่อ” เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และอาชีวศึกษา (ปวช. ปวส. ปวท.

Pages

Subscribe to RSS - นักเรียน

Members Online

There are currently 0 users online.