^ Back to Top

ประกวดผลิตสื่อเพื่อสุขภาวะ "เด็กเฮ้ว"

ใครว่าแค่แสบซ่า ไปวันๆ ชวนนักเรียนนักศึกษาวัยโจ๋ ร่วมออกไอเดียสร้างสรรค์สังคม หัวข้อ "100 เรื่องเล่า แห่งแรงบันดาลใจ" จัดโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ, ชมรมเยาวชนคนสร้างหนังแห่งประเทศไทย, มูลนิธิสื่อเพื่อเยาวชน ร่วมกับ ปิ๊งส์, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, เครือข่ายองค์กรงดเหล้า, สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย, กองทุนศรีบูรพา, มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่, สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย และกลุ่มพลังแห่งต้นกล้า

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. เยาวชนนักเรียน นิสิต นักศึกษา อายุระหว่าง 15 - 25 ปี
 2. แต่ละสื่อ สามารถสมัครได้ทีมละ ไม่เกิน 3 คน
 3. สามารถเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการรวมสื่อได้ ระหว่างวันที่ 26-27 มกราคม 2556 (2 วัน 1 คืน) ณ ศูนย์ประชุมบ้านสวนริมบ้าน อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

Key Massege ประเด็น
1. เลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

 • การเลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงานเลี้ยงสังสรรค์ต่างๆ
 • การเลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในช่วงที่ไม่มีอะไรทำ เช่น ช่วงเย็น ,การเที่ยวผับ,บาร์ ,เพื่อกินเหล้า ฟังเพลง
 • การปฎิเสธการดื่ม เมื่อถูกเพื่อนชวน
 • การไม่หันไปดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพราะคิดว่าจะใช้ระบายอารมณ์ เช่น อกหัก, สอบตก ,เสียใจ หรือการไม่ดื่มเพราะดีใจ ,อยากฉลอง ฯลฯ

2. จิตอาสา "สำนึกพลเมือง" (ACTIVE CITIZEN)
3. ไอเดียรู้เท่าทัน ไร้ควันบุหรี่ "บุหรี่ คือ ยาเสพติด จึงเป็นพิษต่อชีวิต เป็นวิกฤตต่อสังคม"

รายละเอียดสื่อ

 • หนังสารคดี ความยาว 10&ndash15 นาที อาทิ แนวสืบสวนสอบสวน, แนวบันเทิงคดี ชีวประวัติ กรณีศึกษา, แนวให้ความรู้ กระตุกความคิด เป็นต้น
 • เรื่องสั้น ไม่เกิน 10 หน้า กระดาษA4 + ภาพประกอบ ถ้ามี
 • สื่อใหม่ (New Media) อาทิ Viral Clip, Flash Mob, T-shirt, Info Graphic, Animation, Jingle, Installation Art เป็นต้น หรือ นอกเหนือจากที่ยกตัวอย่าง ที่เห็นว่าสามารถเผยแพร่ในวงกว้างเพื่อสร้างแรงบันดาลใจได้จริง

หมายเหตุ:
ผู้สมัครส่งเฉพาะใบสมัครพร้อมแนวคิดหรือไอเดีย เพื่อทำการคัดเลือกเข้าร่วมอบรม(26-27ม.ค.) เท่านั้น ซึ่งทางโครงการจะให้ส่งร่างโครงเรื่อง เรื่องย่อ หรือ ร่างไอเดีย หลังจากจบการอบรมอีกครั้ง เพื่อคัดเลือกให้สิทธิ์ในการรับทุนผลิตเป็นสารคดี 10-15 นาที เรื่องสั้นไม่เกิน 10 หน้าA4 และสื่อใหม่ต่อไป

กำหนดการกิจกรรม

 • เปิดรับสมัครไอเดีย : ตั้งแต่วันนี้ ถึง 10 มกราคม 2556
 • ประกาศรายชื่อได้เข้าร่วมอบรม : วันที่ 18 มกราคม 2556 (ทาง www.dekhealth.com, www.PINGs.in.th)
 • อบรมเชิงปฏิบัติการรวมสื่อ (2 วัน 1 คืน) : ระหว่างวันที่ 26-27 มกราคม 2556
 • ส่งเรื่องย่อ โครงเรื่อง ไอเดีย : วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556
 • ประกาศผลผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการผลิต : วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556
 • Workshop ย่อยรายสื่อรายประเด็น : กลางเดือนกุมภาพันธ์ 2556 (แจ้งให้ทราบอีกครั้ง)
 • ลงพื้นที่เก็บข้อมูล และสร้างสื่อตามหัวข้อที่ได้ : เดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2556
 • ปิดรับผลงานสมบูรณ์ : วันที่ 31 มีนาคม 2556
 • ประกาศผล มอบรางวัล : เดือนเมษายน 2556

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

เผยแพร่ : http://contestwar.com/

File attachments: 
หมดเขต: 
23 ธ.ค. 2012 10:00 to 10 ม.ค. 2013 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.