^ Back to Top

ประกวดโครงการ

กิจกรรม ประกวดในโครงการสร้างสรรค์ต่างๆ

ประกวดแผนธุรกิจ และประกวดนวัตกรรมอสังหาริมทรัพย์และการอยู่อาศัย KK RE Innovation Awards

ประกวดแผนธุรกิจ และประกวดนวัตกรรมอสังหาริมทรัพย์และการอยู่อาศัย KK RE Innovation Awards

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ขอเชิญผู้สนใจในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ไม่จำกัดอายุ และวุฒิการศึกษา เข้าร่วมประกวดแผนธุรกิจ (The Re

หมดเขต: 
จ, 2013-12-16 16:00

ประกวดโครงการวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ เพื่ออนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ชิงถ้วยพระราชทานฯ หัวข้อ "เยาวชนใช้วิทย์ฯ คิดเพื่อสิ่งแวดล้อม"

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เชิญชวน นิสิต นักศึกษา ระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ (เสร็จการศึกษาไม่เกิน 2 ปี และ ปวส ปริญญาตรี โท และเอก) เข้าร่วม ประกวดโครงการวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ เพื่ออนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

หมดเขต: 
ศ, 2013-10-18 16:00

ประกวด “เยาวชนใช้วิทย์ฯ คิดเพื่อสิ่งแวดล้อม”

ประกวด “เยาวชนใช้วิทย์ฯ คิดเพื่อสิ่งแวดล้อม”

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ในระดับอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั่วประเทศ (ระดับ ปวส ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก) และนักศึกษาที่จบการศึกษามาแล้วไม่เกิน 2 ปี (สำเร็จการศึกษาตั้งแต่

หมดเขต: 
ศ, 2013-10-18 16:00

ประกวดโครงการ "กระทิงแดง U Project"

ประกวดโครงการ "กระทิงแดง U Project"

บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด ขอเชิญเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาในระดับปริญญาตรี และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ได้ใช้ทักษะ ความรู้ ความสามารถที่มี เพื่อสร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าให้กับชุมชน และสังคม ภายใต้โครงการ “กระทิงแดง U Pr

หมดเขต: 
พฤ, 2013-10-31 16:00

ประกวดแผนการตลาด ISUZU Marketing Brians Challenge 2013

ISUZU Marketing Brians Challenge 2013

กลับมาอีกครั้ง กับเวทีค้นหานักสร้างสรรค์กลยุทธ์การตลาดรุ่นใหม่ที่แม่นทั้งเชิงรุกและเชิงรับ กับโครงการประกวดแผนการตลาด ISUZU Marketing Brians Challenge 2013 ชิงทุนการศึกษารวมมูลค่า 1,000,000 บาท ภายใต้แนวคิด '"การสร้างภาพลักษณ์ให้แบรนด์ ISUZU เพื่อ

หมดเขต: 
จ, 2013-09-30 16:00

ประกวดโครงการต้นกล้าพลังงานปีที่ 8 หัวข้อ "นวัตกรรมเพื่อโลกสีเขียว 2556"

ประกวดโครงการ ต้นกล้าพลังงานปีที่ 8

กระทรวงพลังงานขอเชิญน้องๆ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และ ปวช. ร่วมส่งโครงงานร่วมในการประกวดโครงการต้นกล้าพลังงานปีที่ 8 หัวข้อ "นวัตกรรมเพื่อโลกสีเขียว 2556 (Energy Innovation for Green Globe 2013)" ชิงรางวัลมูลค่ากว่า 690,000 บาท

หมดเขต: 
พ, 2013-10-16 16:00

ประกวดแนวคิดธุรกิจคนรุ่นใหม่ “ออมสิน จากร้อยสู่เงินล้าน”

ประกวดแนวคิดธุรกิจคนรุ่นใหม่ “ออมสิน จากร้อยสู่เงินล้าน”

ธนาคารออมสิน ขอเชิญผู้ที่สนใจที่มีอายุระหว่าง 16 - 25 ปี เข้าร่วมกิจกรรมดีๆ กับโครงการประกวดแนวคิดธุรกิจคนรุ่นใหม่ "ออมสิน จากร้อยสู่เงินล้าน" รวมรางวัลมูลค่ากว่า 3,000,000 บาท พร้อมดูงานต่างประเทศ เปิดรับสมัครถึงวันที่ 19 กันยายน 2556

หมดเขต: 
พฤ, 2013-09-19 16:00

การประกวดโครงการเพื่อสังคม "นวัตกรรมต้องทดลอง Idea to Innovation Project"

Idea to Innovation Project

มูลนิธิอโชก้า ผู้ริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อสังคม ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดการประกวด Idea to Innovation Project ขึ้น เพื่อค้นหาผู้ที่อายุ 18 ปีขึ้นไป ที่มีไอเดียสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหาสังคม เกิดขึ้นจากปัญหาที่อยากแก้

หมดเขต: 
พ, 2013-08-07 16:00

ประกวดออกแบบ Siam Center & Siam Discovery 100 Designs 2013

Siam Center & Siam Discovery 100 Designs 2013

สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี่ ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ร่วมนำเสนองานออกแบบของคุณ (ไม่จำกัดสาขาในการออกแบบ)  ภายใต้โครงการ “Siam Center & Siam Discovery 100 Designs 2013” กับคอนเซป “ReDefine Living” สร้างสรรค์งาน Design เพื่อแ

หมดเขต: 
ศ, 2013-09-20 18:00

การแข่งขันโปรแกรมประยุกต์ทางด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ “GISTDA – GIS Applications Contest : G-CON”

GISTDA – GIS Applications Contest : G-CON

เชิญชวน เยาวชน และประชาชนทั่วไป ร่วมแข่งขัน โปรแกรมประยุกต์ ทางด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ “GISTDA – GIS Applications Contest : G-CON” เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม ที่จะเป็นประโยชน์ เพื่อการพัฒนาประเทศ ชิงเงินรางวัลรวม 160,000 บาท

หมดเขต: 
อ, 2013-07-30 16:00

หน้า

Subscribe to RSS - ประกวดโครงการ

Members Online

There are currently 0 users online.